Home Nyheter Amniotics skärper sitt fokus

Amniotics skärper sitt fokus

Amniotics skärper sitt fokus

Amniotics skärper sitt fokus

1 mars, 2023
Inbjudan till berörda personer att teckna units i Amniotics kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjordes den 17 februari 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på www.amniotics.com.

Med en ny strategi i ryggen skärper cellterapibolaget Amniotics sitt fokus på affärsutveckling och slutförande av klinisk prövning med lungprojektet PulmoStem. Lundabolaget riktar nu målmedvetet in sig på just behandlingar av lungsjukdomar med sina stamceller. Man fokuserar även på onkologiområdet med Natural Killer-celler. Som en del i strategin genomför bolaget mellan 23 februari – 9 mars en företrädesemission om cirka 36,1 Mkr.

Biofarmabolaget Amniotics har sitt ursprung i forskning vid Lunds Universitet. Här upptäckte forskare mycket potenta stamceller i en tidigare outnyttjad källa – fostervatten. Detta låg till grund för bildandet av Amniotics år 2015 och utvecklandet av Amniotics CE-märkta medicintekniska produkt för insamling av neonatala stamceller. När vi nu skriver år 2023 har bolaget två former av cellterapier under utveckling: mesenkymala stamceller (MSC) och NaturalKiller-celler (NK-celler, mördarceller).

Flera fördelar med Amniotics stamceller

Amniotics har gedigen erfarenhet och expertis inom området mesenkymala stamceller. Bolaget samlar in donerat fostervatten i samband med planerade kejsarsnitt och tillvaratar tar alltså potentialen hos något som annars är en medicinsk restprodukt.

Det finns flera avgörande fördelar med att använda MSC från fostervatten. Förutom deras goda förmåga att läka och regenerera vävnad är neonatala stamceller livskraftigare och förökar sig snabbare i tillverkningsprocessen än celler från vuxna. Amniotics räknar med att kunna tillverka läkemedel för behandling av cirka 6000 patienter från en donation av fostervatten. Ytterligare en fördel – och en mycket viktig sådan – är att Amniotics neonatala stamceller har sitt ursprung i olika vävnader från fostret. Med Amniotics process kan bolaget utvinna vävnadsspecifika MSC, t.ex. för hud eller lungvävnad.

Fokus på lungsjukdomar med PulmoStem

Bolagets arbete har resulterat i en bred preklinisk pipeline med projekt inom hud, centrala nervsystemet och njure. Den nya strategin innebär dock att bolaget nu lägger fokus på lungsjukdomar genom det ledande projektet PulmoStem. I första hand riktar sig PulmoStem mot lungsjukdomar där fibros och inflammation spelar en avgörande roll. Man har nyligen avslutat en fas Ib-studie i patienter med måttlig till svår nedre luftvägsinfektion orsakad av covid-19 eller andra allvarliga luftburna virus. Amniotics räknar med att kunna presentera slutliga resultat under Q3 2023.

Fokus på partnerskap

En nyckeldel i Amniotics nya strategi är att sätta tydliga mål för att kunna avancera. För PulmoStems del ligger fokus nu på affärsutveckling och att hitta den bästa möjliga samarbetspartnern. Amniotics anser att man i och med den nu avslutade fas Ib-studien har etablerat säkerhet i relevant dosintervall. Därmed är nästa steg att hitta en samarbetspartner för fortsatt klinisk utveckling av PulmoStem inom framför allt akut/kronisk lungsjukdom och lungtransplantationsområdet.

Ett snabbt nedslag på marknaden för dessa områden avslöjar att den är stor och växande. Om vi tar området Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) som exempel uppgick, enligt Amniotics prospekt, den globala marknaden till 1,2 miljarder USD år 2021. Den väntas växa med en genomsnittlig årlig takt om 10 procent till 2023.

Med NK-celler mot cancermarknaden

Den andra huvudkomponenten i Amniotics nya strategi är ett prekliniskt projekt inom Natural Killer-celler (NK-celler, mördarceller) kallat AMNI-NK003. AMNI-NK003 är en anticancerplattform och med den riktar sig bolaget mot den stora onkologimarknaden.

NK-cellernas roll i kroppen är att hitta och förstöra ’onormala’ celler, såsom cancerceller. Forskning tyder på att tillförda NK-celler har stor potential att bekämpa cancer, men det är idag svårt att framställa stora mängder NK-celler. Detta hoppas Amniotics att AMNI-NK003 ska ändra på. Plattformens syfte är att på ett effektivt sätt framställa generella NK-celler i stor skala. Dessa celler ska alltså inte behövas tas från en specifik patient utan ska kunna användas av fler patienter. I första hand riktar AMNI-NK003 sig mot hematologiska och solida tumörer och Amniotics har sökt patent för sin teknologi. Bolaget kommer i det prekliniska arbetet att välja ut vilka specifika indikationer man ska rikta sig mot först.

Inom området NK-celler är det också värt att notera att Amniotics inbjudits leda ett internationellt konsortium som under tre år kan erhålla ett totalt bidrag om 3,8 MEUR från EIC Pathfinder-programmet. Målsättningen är att utveckla förbättrade NK-celler.

Emisson ska flytta fram positionen

I en intervju med BioStock sammanfattade vd Marcus Larsson målet med bolagets nya strategi som att ”Amniotics ska göra det Amniotics är bäst på”. Med en trimmad organisation ska Amniotics utnyttja sin expertis inom utveckling av nya cellbaserade behandlingar och söka större samarbetspartners med spetskompetens inom specifika sjukdomsområden. För att flytta fram sina positioner i enlighet med den nya strategin genomför bolaget nu en företrädesemission om cirka 36,1 Mkr. Emissionen omfattas till cirka 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

Nettolikviden ska, efter återbetalning av brygglån på cirka 15 Mkr, fördelas enligt följande prioritering:

  • PulmoStem fas Ib-studien (Cirka 43 procent)
  • Prekliniskt arbete med AMNI-NK003 (Cirka 9 procent)
  • Forskning och utveckling (Cirka 12 procent)
  • Allmänna och administrativa kostnader samt affärsutveckling (Cirka 36 procent)

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En befintlig aktie i Amniotics berättigar till en uniträtt. En uniträtt berättigar till teckning av nio units. En unit består av en aktie och en teckningsoption serie TO 2. Teckningskursen är satt till 0,25 kr per unit, vilket motsvarar 0,25 kr per aktie.

En teckningsoption av serie TO 2 ger rätten att mellan 5 juni – 19 juni 2023 teckna en ny aktie för 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i aktien under 10 handelsdagar fram till och med 31 maj.

Emissionsvolym: Initialt 31,1 Mkr netto + 69,8 Mkr netto vid lösen av TO 2
Teckningsperiod: 23 februari 2023 – 9 mars 2023
Utspädning: Total utspädning vid fullt utnyttjande i företrädesemission och TO 2 uppgår till cirka 94,7 procent.

Dokument & teckning

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev