Home Nyheter Neola Medical tågar vidare mot marknadsgodkännande

Neola Medical tågar vidare mot marknadsgodkännande

Neola Medical marches towards the market

Neola Medical tågar vidare mot marknadsgodkännande

16 februari, 2023

2022 var ett intensivt år för Lundabolaget Neola Medical. Namnbyte kombinerades med positiva kliniska resultat, ISO-certifiering och en lyckad kapitalanskaffning. Nu fortsätter arbetet med att förbereda lungmonitoreringssystemet Neola för lansering i USA. BioStock kontaktade vd Hanna Sjöström för att få en kommentar till bokslutskommunikén som släpptes i veckan.

Det Lundabaserade medicinteknikbolaget Neola Medical har utvecklat en produkt för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor. För tidigt födda barns lungor är känsliga och behöver ständig övervakning och Neola-systemet är framtaget för att övervakningen ska bli bättre än med dagens metoder. Dels hoppas man att läkare ska kunna upptäcka lungkomplikationer snabbare, för att fler barn ska överleva och få ett liv utan allvarliga funktionsnedsättningar. Dels hoppas man också att kunna frigöra viktig tid för personalen, som i dag måste övervaka varje barn visuellt.

Positiva resultat publicerade

En av de viktigaste milstolparna under fjolåret var resultaten från den kliniska studien som genomförts på universitetssjukhuset i irländska Cork. Teknologin ser ut att fungera så som den är tänkt och bolaget siktar på att publicera resultaten i vetenskapliga tidskrifter.

”Det här är ett stort steg framåt i utvecklingen av vår produkt för lungövervakning och även ett betydelsefullt steg för att bygga intresse och acceptans för Neola hos neonatalläkare världen över”, skriver Neola Medicals vd Hanna Sjöström i rapporten för det fjärde kvartalet.

Ansedda Pediatric Research publicerade under hösten en artikel som gick igenom bolagets teknologi. Du kan läsa mer om det här.

Marknadsföringen av Neola inledd

En annan viktig bit i pusslet lades under november, när kvalitetsledningssystemet certifierats enligt ISO 13485-standarden. Certifieringen innebär att Neola Medical följer lagar och krav och är ett steg närmre en CE-märkning. Bolaget rör sig med andra ord alltmer mot marknad, där huvudfokus kommer att ligga på att lansera systemet i USA.

Framöver kommer mycket fokus att ligga på marknadsföring och startskottet för detta gick under januari månad när bolaget deltog vid 2023 års upplaga av den årliga partneringkonferensen JP Morgan Healthcare Conference. BioStock bjöd in Hanna Sjöström för att få hennes intryck därifrån, i en intervju som du kan se här.

Samarbete med 99NICU

Marknadsföringen har nu alltså dragits igång och i början av februari slöts ett partnerskap med 99NICU – ett internationellt digitalt nätverk för neonatologer. Neola Medical kommer att presentera sin teknik för nätverket, i en webbinarium-serie vid namn NEOvations. Man har även bjudit in den italienske neonatologen MD Ph.D. Gianluca Lista för att tala om hur icke-invasiv lungmonitorering kan förbättra vården av för tidigt födda barn.

Ökade satsningar på utveckling och kommersialisering

Tittar vi på finanserna uppger Neola Medical att kostnaderna låg på i genomsnitt 1,7 Mkr per månad under 2022. Bolaget förväntar sig att de kommer att öka framöver i takt med accelererad produktutveckling och kommersialisering. Vid periodens utgång låg de likvida medlen på drygt 40 Mkr.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Neola Medicals vd Hanna Sjöström för att få veta mer om kvartalet som gått och vad hon ser framför sig.

Hanna Sjöström, vd Neola Medical
Hanna Sjöström, vd Neola Medical

Först och främst Hanna, när du blickar tillbaka på 2022, hur skulle du beskriva året som gått?

– Vi befinner oss verkligen i en spännande tid eftersom vi är i slutfasen för utvecklingen av Neola. Vi har haft ett starkt 2022 där vi nått flera betydande milstolpar och tagit stora steg mot marknadslansering. Beslutet att under året byta bolagsnamn till Neola Medical har till exempel varit ett viktigt steg för att positionera bolaget som en banbrytande ny spelare på den internationella marknaden för neonatal intensivvårdsutrustning.

– Verifieringen av vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 var också en viktig milstolpe, precis som att den första interimsdatan från den stora klinisk studien på nyfödda barn presenterades. Sammanfattningsvis har 2022 varit ett intensivt år för bolaget där vi fått ett flertal viktiga byggstenar på plats inför lansering.

Ni har nu startat det marknadsförberedande arbetet inför lanseringen av Neola-systemet, där ni i första hand satsar på den amerikanska marknaden. Vad kommer att vara viktigt i det arbetet för att säkra en så bra lansering som möjligt?

– Vi har gjort ett omfattande marknadsundersökningsarbete som gett oss viktiga insikter om de kliniska perspektiv som amerikanska neonatologer vill se för att köpa Neola. Vi riktar oss framförallt till neonatologer vid de stora amerikanska universitetssjukhusen, som är så kallade ”early adopters” av ny teknik. Genom att tidigt få rätt key opinion leaders att använda produkten är vårt mål att snabbt bygga upp en bank av oberoende vetenskapligt stöd genom publikationer som i sin tur är betydelsefullt för att nå ett brett intresse för Neola bland neonatologer.

– Vi arbetar nu med att bygga ett lokalt kontaktnät i USA, där vi riktar oss mot universitetssjukhus med undervisning som en första målgrupp, eftersom de oftare investerar i ny utrustning och därmed ligger i framkant gällande ny teknologi.

Slutligen, vilka milstolpar hoppas du kunna rapportera av under 2023?

– Vi inleder nu utvärdering och tester av biokompatibilitet enligt plan, vilket är en del av verifieringsarbetet som behövs för regulatoriskt godkännande. Att visa på produktens säkerhet och uppfylla standarder och regelverk är nödvändigt inför både CE-märkning och marknadsgodkännande i USA.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev