Home Intervjuer Abliva rekryterar Vice President of Clinical Operations

Abliva rekryterar Vice President of Clinical Operations

Dag Nesse, VP Clinical Operations Abliva
Dag Nesse, VP Clinical Operations Abliva

Abliva rekryterar Vice President of Clinical Operations

10 februari, 2023

Lundabaserade Abliva inleder 2023 med en rekrytering för att stärka teamet. Bioteknikbolaget har utsett Dag Nesse till Vice President of Clinical Operations. En av Nesses huvuduppgifter blir att ansvara för de operativa aspekterna av FALCON-studien med huvudkandidaten KL1333. BioStock kontaktade Nesse för att få veta mer om honom och hans nya roll.

I slutet av 2022 nådde Abliva sitt huvudmål för året – initieringen av FALCON-studien med KL1333. Kandidaten, som är Ablivas huvudkandidat, utvecklas för behandling av en grupp sällsynta sjukdomar som kallas primära mitokondriella sjukdomar. Läs mer om mitokondriell sjukdom här.

Potentiellt registreringsgrundande fas II-studie

Syftet med fas II-studien FALCON är att utvärdera säkerheten och effekten av KL1333 när det gäller att förbättra kronisk trötthet och muskelsvaghet hos vuxna patienter med primär mitokondriell sjukdom. KL1333 har tidigare visat förbättringar i kronisk trötthet och muskelfunktion hos patienter som behandlats med en låg dos läkemedel under 10 dagars behandling. Abliva försöker nu bekräfta dessa tidiga tecken på effekt i den stora, globala FALCON-studien.

Studien är en randomiserad, placebokontrollerad och potentiellt registreringsstudie som kommer att inkludera 120–180 patienter. Abliva förväntar sig att den första patienten kommer att doseras under Q1 2023.

Ny VP of Clinical Operations

För att ytterligare stärka sitt team och säkerställa ett starkt fokus på klinisk utveckling har Abliva rekryterat Dag Nesse som Vice President of Clinical Operations. Nesse är en life science-veteran med 25 års erfarenhet från alla utvecklingsstadier, inklusive lång erfarenhet inom området sällsynta sjukdomar. Höjdpunkter från hans mångåriga erfarenhet är positioner som Head of Clinical Operations på Calliditas Therapeutics och Head of Clinical Operations på Modus Therapeutics, båda bolag som utvecklar behandlingar för sällsynta sjukdomar.  

Som VP of Clinical Operations kommer Nesse att arbeta i samarbete med Ablivas CMO Magnus Hansson med utvecklingsstrategin för Ablivas två kandidater, KL1333 och NV354. Han kommer också att gå med i ledningsgruppen och bidra till bolagets strategiska inriktning.

I ett pressmeddelande redogjorde vd Ellen Donnelly för Nesses ansvarsområden:

“Jag är glad att välkomna Dag till Abliva där han kommer att ansvara för de operativa delarna av våra kliniska studier. Han kommer också att bidra till bolagets strategi och tillväxt när vi förbereder oss för nästa steg i vår utveckling: avläsningen av den registreringsgrundande studien och det potentiella godkännandet samt kommersialiseringen av vår huvudkandidat.”

 VP of Clinical Operations kommenterar

BioStock kontaktade Dag Nesse för att få veta mer om honom och hans nya roll på Abliva.

Dag Nesse, VP of Clinical Operations Abliva mot en grön bakgrund
Dag Nesse, VP of Clinical Operations, Abliva

Dag, vad attraherade dig till jobbet på Abliva?

– Jag har alltid haft ett stort intresse för att arbeta med bolag som fokuserar på att utveckla behandlingar för grupper av patienter som inte uppmärksammas då det helt enkelt inte är tillräckligt många personer som lider av dessa sjukdomar för att de ska få stor uppmärksamhet. Många av dessa sjukdomar är förödande för patienterna och deras livskvalitet och har sällan prioriterats – såsom patienter som lider av mitokondriell sjukdom.

– Att arbeta inom området sällsynta sjukdomar innebär att vi arbetar vi nära patientgrupper, specialistsjukhus och kliniker samt dedikerad forskningspersonal, alla förenade för att nå samma mål – att leverera högkvalitativa kliniska studier som kan ligga till grund för godkännande av nya läkemedel för patienter som inte har några tillgängliga behandlingar för att minska sitt lidande.

– Att få möjligheten att vara en del av ett litet, dedikerat och mycket erfaret team som fokuserar på sällsynta sjukdomar och är engagerade i att göra det möjligt för patienter att leva längre och bättre liv, är ett drömjobb för mig, och jag tror att jag kan vara med och göra skillnad.

Vad kommer du att bidra med till Abliva?

– Som ledare för Clinical Operations-gruppen kommer jag att ta med mig min erfarenhet av läkemedelsutveckling, operativ verksamhet och kvalitet samt säkerställa att de data vi levererar är tillförlitliga och giltiga och att studien levereras med den kvalitet som krävs för att stödja myndighetsgodkännande och marknadsgodkännande om studieresultaten är positiva. Jag har erfarenhet av att framgångsrikt lansera ett särläkemedel på marknaden i både USA och EU och hoppas kunna använda mig av den erfarenheten i arbetet med KL1333.

– Dessutom har jag arbetat i klinisk verksamhet över hela världen, bott i USA, Australien, Saudiarabien, Sverige, Danmark och Norge samt arbetat nästan i jordens alla hörn. Jag tror att denna erfarenhet kommer att gynna Abliva när vi driver vår globala studie och arbetar med partners över hela världen. Jag är mycket glad över att vara med på denna resa och leverera mitokondriell hälsa till patienter som är desperata efter behandlingar.

 Vad är dina huvudmål för 2023 i den nya roll?

– Mitt huvudfokus under första halvåret 2023 kommer att vara verksamhetsoptimering på alla nivåer i FALCON-studien med KL1333 och att arbeta med vår kliniska projektledare Fia Ence och vår CMO Magnus Hansson, vår CRO ICON och våra kliniska siter för att säkerställa att studien är väl genomförd och att allt är på plats för att patienter ska kunna screenas, doseras och stanna kvar i studien under hela 48-veckorsstudien. Samtidigt som vårt primära fokus är studieutförande kommer jag också att arbeta för att säkerställa att lämpliga rutiner och processer finns på plats hos Abliva för att stödja eventuell registrering och marknadsgodkännande.

– Jag ser också fram emot att arbeta med ledningsgruppen för att fortsätta utveckla bolagsstrategin och hitta ytterligare möjligheter för Abliva att växa till ett globalt erkänt bolag inom mitokondriell sjukdom.

Läs mer om Abliva här

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev