Home Nyheter Sveriges 10 starkaste life science-aktier 2022

Sveriges 10 starkaste life science-aktier 2022

2022 års starkaste life science-aktier

Sveriges 10 starkaste life science-aktier 2022

2 januari, 2023

2022 blev ett tufft år för många life science-investerare, som fick se både många och kraftiga fall i sina favoritaktier. Men det är inte alla aktier som gått dåligt under året. BioStock har listat årets tio starkaste svenska life science-aktier och tittat närmare på några bolag för att se vad det är som ligger bakom kursrusningarna.

När vi nu har lagt börsåret 2022 bakom oss kan vi konstatera att det inte var det bästa ur life science-synpunkt, rent börsmässigt i alla fall. Samtidigt som utvecklingen i bolagen går framåt i stadig takt har det generella börshumöret lagt sig som en filt över sektorn. Nasdaq Junior Biotechnology Index, som följer biotech-bolag listade på Nasdaq i USA med ett marknadsvärde på under 5 miljarder USD, sjönk med 30 procent under 2022. Det kan jämföras med det bredare indexet S&P500 som noterade en nedgång på 20 procent.

AstraZeneca kvalar in på listan

Det hör inte till vanligheterna att börsens jättar tar plats på listorna över årets bäst presterande aktier, men in på listan över 2022 års bäst presterande life science-aktier kvalar AstraZeneca. Kursuppgången speglar den goda operativa utveckling som bolaget sett under året, och förväntningar om framtida tillväxt, inte minst genom förvärvet av Alexion 2021. AstraZeneca-aktien steg under 2022 med 32 procent och stängde året på all time high, sånär som på några kronor. Uppgången innebar att bolaget adderade drygt 600 miljarder kr i börsvärde, motsvarande nästan ett helt ABB.

Lumito stiger inför marknadslansering

Högt upp på årets vinnarlista hittar vi även diagnostikbolaget Lumito, som är i full gång med att förbereda för marknadslansering av Scizys by Lumito. Produkten är ett medicintekniskt verktyg för vävnadsdiagnostik som ska göra det lättare för patologer och forskare att identifiera bland annat cancer i vävnadsprover. Lanseringen är tänkt att ske i början av 2023 och det är tydligt att marknaden har höga förväntningar på bolaget, vars aktie under fjolåret ökade med 82 procent.

Fin försäljningsutveckling lyfter Camurus

Även Lundabolaget Camurus hade en positiv börsutveckling under 2022, driven av fortsatta försäljningsframgångar för Buvidal, bolagets produkt för behandling av opioidberoende. I produkten kombineras opioiden buprenorfin med bolagets patenterade formuleringsteknologi FluidCrystal, vilket gör det möjligt för vården att administrera läkemedlet veckovis eller månadsvis. Under de första nio månaderna 2022 uppgick försäljningen till 668 Mkr, vilket innebar en tillväxt på 62 procent jämfört med samma period 2021.

Ett bra momentum i försäljningen kombinerat med förväntningar kring en kommande USA-lansering och en potentiellt breddad indikation för Buvidal har drivit intresset för aktien, som under 2022 handlades upp med 68 procent.

FDA-godkänt bakom uppgång i Bonesupport

En annan av 2022 års life science-raketer blev medicinteknikbolaget Bonesupport. Bakom en kraftig uppgång ligger FDA:s beslut att godkänna bolagets antibiotikafrisättande produkt Cerament G för försäljning på den amerikanska marknaden. Produkten är baserad på bolagets Cerament-plattform som består av injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som har förmåga att frisätta läkemedel. I fallet med Cerament G har Bonesupport nu fått godkänt för indikationen osteomyelit, eller beninfektion. FDA-godkännandet beskrivs som den hittills största milstolpen i bolagets historia och förväntningarna på produkten är höga. Bonesupport-aktien steg med 83 procent under 2022.

Alzheimers ett tydligt tema under 2022

Den stora börsvinnaren i sektorn 2022 blev BioArctic, vars aktie under året noterade en uppgång på hela 128 procent. Rusningen kom efter att den japanska partnern Eisai meddelat positiva fas III-resultat med lecanemab, som utvecklas för behandling av Alzheimers sjukdom. Området har rönt stor uppmärksamhet under 2022, tack vare FDA:s kontroversiella beslut att ge Biogen villkorat godkännande för bromsmedicinen Aduhelm, trots kritik för bristande bevis på effekt och allvarliga bieffekter.

Godkännandet vittnar om hur efterlängtad en effektiv behandling för Alzheimers är, vilket bådar gott för bolag som BioArctic, givet att deras kandidat lyckas ta sig hela vägen till marknadsgodkännande. Läs mer.

Det förbättrade sentimentet har dock inte kunnat ge tillräckligt stöd till Alzheimers-kollegorna Alzinova och AlzeCure, som under året noterades ned 57 respektive 30 procent.

2022 års svenska kursraketer inom Life Science

Här nedan listar BioStock 2022 års kursvinnare bland de svenska life science-bolagen.

Bolag Utveckling Område
BioArctic 128 procent Alzheimers
Bonesupport 83 procent Bengraftsubstitut
Lumito 82 procent Diagnostik
Camurus 68 procent Opioidberoende m.m.
Oncopeptides 45 procent Onkologi
AstraZeneca 32 procent Onkologi m.m.
Vicore Pharma 29 procent Lungsjukdomar
Ortivus A 25 procent Patientmonitorering
SenzaGen 21 procent In vitro-tester
RaySearch Laboratories 20 procent Mjukvara för onkologikliniker

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev