Home Intervjuer Stort intresse på konferenser för Staybles behandling

Stort intresse på konferenser för Staybles behandling

SOPATE2022

Stort intresse på konferenser för Staybles behandling

15 december, 2022

Stayble Therapeutics är nyligen hemkomna från European Congress on Clinical Trials in Pain i Wien där framstegen i den kliniska fas IIb-studie med STA363 för behandling av degenerativ disksjukdom presenterades. Under hösten har bolaget även deltagit på flera partneringevent, nu senast BIO-Europe i Leipzig, för att hitta potentiella partners till fas III. BioStock kontaktade bolagets vd Andreas Gerward och CSO Anders Lehmann för att få veta mer om intresset för STA363 och om lärdomarna från eventen.

Stayble Therapeutics utvecklar en injektionsbehandling för kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Bolagets läkemedelskandidat STA363 inducerar en bindvävsomvandling i ryggdisken, vilket kan ge ge permanent smärtlindring efter endast en injektion.

Behandlingens effekt utvärderas just nu i en klinisk fas IIb-studie med förväntad resultatrapportering under Q4 2023. Därefter är målet att inleda samarbete med en större aktör som kan ta STA363 genom fas III fram till marknadsgodkännande. Bolaget har pågående diskussioner med potentiella partners och har deltagit i flera event under hösten för att träffa så många potentiella partners som möjligt.

BIO-Europe – bolagets tredje partneringevent för hösten

I slutet av oktober deltog Stayble Therapeutics på BIO-Europe, Europas största partneringevent inom life science med cirka 5000 deltagare. Under hösten har bolaget även deltagit på LSX Nordic Congress i Köpenhamn och Nordic Life Science Days (NLSDays) i Malmö. I en intervju från NLSDays berättar vd Andreas Gerward att Stayble har ett tydligt fokus på partnerskap nu när fas IIb-studien är fullrekryterad och att de har haft många intressanta partneringmöten.

Kongress om kliniska prövningar inom smärta

För att skapa goda förutsättningar inför den fortsatta kliniska utvecklingen av STA363 är det viktigt för Stayble Therapeutics att träffa andra aktörer som utvecklar läkemedel mot smärta, vilket de nyligen gjorde på 4th European Congress on Clinical Trials in Pain (SOPATE2022) i Wien, Österrike. Konferensen sammanförde ett stort antal forskare, kliniker och branschexperter inom smärtområdet. På konferensen gjordes det tydligt att det finns ett stort behov av nya behandlingar för kronisk smärta, inte minst för ryggsmärta. Dock finns det vissa utmaningar med läkemedelsutveckling inom smärtområdet, till exempel i utformningen av kliniska prövningar.

CSO Anders Lehmann angående SOPATE2022

Stayble Therapeutics var på plats vid SOPATE2022 för att presentera studiedesignen för bolagets fas IIb-studie med STA363 och de preliminära studieresultaten som visar god säkerhet och tolerabilitet. BioStock kontaktade Anders Lehmann, CSO på Stayble Therapeutics, för att få veta mer om konferensen.

Anders Lehmann
Anders Lehmann, CSO Stayble Therapeutics

Anders, vilka lärdomar och erfarenheter tar du med dig hem från European Congress on Clinical Trials in Pain, SOPATE22?

–  Den pessimism som funnits baserat på svårigheten att ta fram nya läkemedel mot smärta börjar ersättas av optimism. Detta beror till stor del på att branschaktörer förstår bättre hur man ska designa kliniska studier på smärta. Som exempel på detta diskuterades att man tidigare bortsett från heterogeniteten hos de patienter man inkluderar i kliniska studier och att man fokuserat för mycket på att mäta smärtintensiteten.

– Det är nu tydligt att man också bör mäta hur mycket smärtan påverkar patientens funktion i vardagen och hur patienten upplever förändringar efter behandling. Jag känner mig trygg i att våra patienter är en mer homogen grupp än exempelvis de som har neuropatisk smärta (nervsmärta vars orsak ofta är okänd) och att vi mäter både smärtintensitet och andra parametrar. Det har varit mycket lärorikt att träffa och lyssna på internationella experter i fältet.

»Jag känner mig trygg i att våra patienter är en mer homogen grupp än exempelvis de som har neuropatisk smärta (nervsmärta vars orsak ofta är okänd) och att vi mäter både smärtintensitet och andra parametrar.«

Hög aktivitet i partneringarbetet enligt vd Andreas Gerward

Stayble
Andreas Gerward, vd Stayble Therapeutics

BioStock fick även en pratstund med Stayble Therapeutics vd Andreas Gerward angående partneringeventen under hösten.

Hur har intresset för STA363 sett ut på partneringeventen under hösten?

– STA363 förknippas av samarbetsparterna som en behandling med en rad fördelar och som fyller ett stort medicinskt behov. Intresset för behandlingskonceptet är stort. Att Stayble befinner sig i fas IIb är också en optimal tidpunkt för att inleda samarbeten. Vi har således haft flertalet intressanta möten med bolag från USA, Europa, Japan etc. Vi ser fram emot att fortsätta diskussioner med befintliga och nya aktörer under 2023.

»Att Stayble befinner sig i fas IIb är också en optimal tidpunkt för att inleda samarbeten. Vi har således haft flertalet intressanta möten med bolag från USA, Europa, Japan«

Vilka är de mest förekommande frågorna i diskussioner med potentiella partners?  

– När kommer fas IIb-data?
– Vilka resultat finns tillgängliga från pre-klinik och fas Ib?
– Hur ser IP-situationen ut?
– Och vilken typ av samarbete söker ni?

Skulle du vilja svara på den sista frågan; vilken typ av samarbete söker ni?

– Vi söker primärt efter ett medelstort företag som ser synergier i sin verksamhet med STA363 och som har kapacitet och resurser för att genomföra en klinisk fas III-studie och därefter marknadsintroduktion. Ett bolag som ser värdet i vår tillgång och kommer prioritera det i sin kommande utveckling. Det kan tex vara ett bolag som är starka inom smärta, sjukhusprodukter eller ortopedi. Ett bolag som är intresserade av globala rättigheter står högst upp på listan men vi ser också stort värde i att genomföra flera affärer med samarbetspartners i bland annat USA, EU och Japan.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev