Home Intervjuer Klaria fortsätter ta steg mot marknadsgodkännande

Klaria fortsätter ta steg mot marknadsgodkännande

Klaria fortsätter ta steg mot marknadsgodkännande

Klaria fortsätter ta steg mot marknadsgodkännande

22 december, 2022

När Klaria rapporterar sitt tredje kvartal ligger fokus på marknadsansökan gällande Sumatriptan Alginatfilm och det nya utvecklingssamarbetet med PharmaMar. Bolaget har också beslutat att stärka sin finansiella ställning via en företrädesemission om 74 Mkr. BioStock har pratat med vd Jesper Wiklund om det gångna kvartalet.

Uppsalabolaget Klaria Pharma har tagit fram en drug delivery-plattform baserad på en alginatfilm som fästs i munhålan, där den på ett säkert och effektivt sätt administrerar läkemedlet ut i kroppen. Alginatfilmen ska se till att läkemedlet administreras direkt in i blodomloppet via munslemhinnan, i stället för genom magen som många andra läkemedel.

Klaria siktar mot att deras orala filmer ska ersätta sprutor och nässprayer. Bolaget har i dagsläget fyra pågående projekt där man kombinerar alginatfilmen med redan validerade läkemedelssubstanser.  Affärsmodellen bygger på samarbete med andra läkemedelsbolag, där tre av de fyra projekten drivs tillsammans med partners som både väljer projekten och betalar för utvecklingen.

Full fart mot marknadsgodkännande

Klarias första produkt, Sumatriptan Alginatfilm, är ämnad att användas av patienter med migrän. Här har man nu lämnat in ansökan om registreringsgodkännande i EU och I och med den tar bolaget ett stort steg närmare marknad.

De positiva resultaten från den kliniska bioekvivalensstudien som presenterades 2021 utgör fundamentet i bolagets ansökan. Klaria räknar med att behandlingen av ansökan kommer att ta ungefär ett år och att kandidaten ska kunna godkännas för försäljning i EU i slutet av 2023. Man har redan påbörjat arbetet med att etablera samarbeten med potentiella kommersialiseringspartners.

I ett pressmeddelande skriver vd Jesper Wiklund:

“Sumatriptan Alginatfilm tillgodoser ett viktigt medicinskt behov hos patienter med migrän. I och med inlämnandet av denna MAA-ansökan har vi nu framgångsrikt gjort allt vi kan för att nå ut med detta läkemedel till migränpatienter i Europa. Detta utgör även en viktig bedrift för Klaria som bolag då vi nu ansöker om marknadsgodkännande för vår första produkt. Att vi nått denna viktiga milstolpe är ett direkt resultat av Klaria-teamets hårda arbete.”

Fortsatt fokus på samarbeten

Samarbetspartners är viktiga för Klaria, som i Q3-rapporten uppger att bolaget nu är helt fokuserad på att forska tillsammans med betalande partners. Affärsmodellen går ut på att arbeta tillsammans med partners som betalar för utvecklingen av individuella projekt.

Bolaget tillkännagav nyligen ett samarbete med det spanska biopharmabolaget PharmaMar. Samarbetet ska resultera i en alginatfilm där en PharmaMar-substans formuleras i Klarias alginatfilmsteknologi. Det första steget i samarbetet blir en ett år lång studie där Klaria arbetar för att ta fram den nya filmen med PharmaMars substans. Faller studien väl ut är planen att de två bolagen ska ta fram ett licensavtal som ger PharmaMar globala rättigheter till produkten.

Läs BioStocks artikel om samarbetet här.

Företrädesemission om högst 74 Mkr

Om vi tittar på den finansiella sidan av rapporten så ser vi att kassaflödet under perioden uppgick till -3,6 Mkr, att jämföra med samma period förra året då det var -13,7 Mkr. Kassan låg vid periodens utgång på cirka 6,7 Mkr. För att stärka kassan meddelade Klarias styrelse nyligen att man beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 74 Mkr. BioStock har pratat med vd Jesper Wiklund för att få veta mer om bolagets stundande emission och om kvartalet som gått.

Jesper Wiklund, vd Klaria
Jesper Wiklund, vd Klaria.

Ni har lämnat in ansökan om marknadsgodkännande i EU för Sumatriptan Alginatfilm. Vad betyder det för bolaget?

– Det är stort för Klaria att lämna in vår första ansökan om godkännande. Alla läkemedelsbolag har som mål att få ut sin forskning på marknaden till patienterna. Nu har vi tagit det sista steget mot detta mål ur utvecklingssynpunkt. Det är detta vi har arbetat mot sedan bolaget grundades. Givet det mycket stora medicinska behovet inom migrän, och det stora antal patienter som lider av denna sjukdom, ser vi förstås också fram emot att få igång försäljning av läkemedlet. Detta kommer att ske om cirka ett år.

Ni ingick nyligen ett samarbete med spanska PharmaMar som i stort innebär ett paradigmskifte i er utveckling. Kan du berätta lite mer om vilka fördelar som finns med den här typen av samarbete?

– Att ingå i partnerskap redan i början av ett projekt är den i särklass bästa affärsmodellen vi kan ha. Fördelarna är många, den tydligaste är förstås att det är vår partner som står för finansieringen av projektet. Det säkrar också att vi arbetar med attraktiva projekt där det finns viktiga medicinska behov att lösa och där det finns en attraktiv marknad.

I Q3-rapporten märker vi att ni inte längre listar Naloxon, Ketamin och Midazolam som utvecklingsprojekt. Hur kommer det sig?

– Vi har tagit beslutet att lägga all vår tid ock fokus på Sumatriptan Alginatfilm, vilket är vårt mest avancerade projekt, samt de projekt där vi har en partner som betalar för utvecklingen.

Ni har beslutat att genomför en företrädesemission, hur ska pengarna användas?

– Vi ska driva Sumatriptan Alginatfilm mot marknad, vi stärker vår balansräkning och vi fortsätter att investera i vår teknologiplattform genom att till exempel investera i patent.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev