Home Intervjuer Curasight förväntansfulla inför fas II-resultat i hjärncancer

Curasight förväntansfulla inför fas II-resultat i hjärncancer

Curasight Q3 2022

Curasight förväntansfulla inför fas II-resultat i hjärncancer

1 december, 2022

När vd Ulrich Krasilnikoff ser tillbaka på tiden sedan Curasight börsintroducerades för två år sedan, så träder bilden av en mycket händelsefull period fram. Med positiva fas II-resultat i flera cancerindikationer för läkemedelskandidaten uTRACE, så väntar bolaget nu ivrigt på ännu en uppsättning resultat från studien i hjärncancer. BioStock talade med Krasilnikoff för att få veta mer om den nyligen släppta Q3-rapporten och vad som väntar framöver för bolaget.

Danska Curasight utvecklar läkemedelskandidaterna uTRACE och uTREAT för diagnos och behandling av olika cancerformer. Tekniken kretsar kring uPAR-receptorn, en känd biomarkör för canceraggressivitet. Bolagets PET-spårningsämne uTRACE är ett nytt icke-invasivt diagnostiskt verktyg för att lokalisera och bedöma cancerns aggressivitet. I uTREAT är spårämnet beväpnat med en betaemitterande radionuklid för att skapa en kortdistansstrålbehandling.

Uppdaterad strategi med fler indikationer

Sedan börsintroduktionen år 2020 har Curasight presenterat positiva resultat från flera prövarinitierade studier med uTRACE. Detta ledde till en uppdatering av strategin för bolaget tidigare i år, och man bedriver nu utveckling inom prostatacancer, huvud- och halscancer, neuroendokrina tumörer samt hjärncancer med uTRACE.

För uTREAT har fokus för Curasight främst legat på hjärncancer, men i en ny uppdatering meddelades att huvud- och halscancer och neuroendokrina tumörer också hade lagts till på listan. Läs mer om uppdateringen här.

Förväntansfulla inför resultat i hjärncancer

Med positiva fas II-resultat i tre stora cancerindikationer för uTRACE riktas blickarna mot de väntande resultaten för hjärncancer i den studie som pågår vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Curasight meddelade i somras att studien blivit fullrekryterad, efter vissa pandemirelaterade förseningar. Totalt 35 patienter med hjärncancer har testats och resultat väntas under de kommande månaderna.

Resultaten kommer inte bara att vara viktiga för uTRACE-projektet. De kommer också att vara bitar i det uTREAT-pussel som läggs i hjärncancerindikationen.

Solida finanser och insiderköp

Ovan utgör de viktigaste delarna när man läser Curasights rapport för det tredje kvartalet 2022. Vad gäller bolagets finanser så redovisades en rörelseförlust på 1,6 MDKK för kvartalet, vilket kan jämföras med en rörelseförlust på 0,8 MDKK för motsvarande period föregående år. Bolaget avslutade perioden med en solid kassa uppgående till cirka 56 MDKK.

Under kvartalet meddelades att Hanne Damgaard Jensen, Curasights Chief Development Officer, hade köpt 7 600 aktier i bolaget. Efter köpet uppgår hennes totala innehav i Curasight till 35 000 aktier.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Curasights vd Ulrich Krasilnikoff för att få veta mer om det gångna kvartalet och vad han förväntar sig framöver.

Först och främst Ulrich, hur skulle du karakterisera tredje kvartalet 2022?

Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight
Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight

– Jag ser det tredje kvartalet som ett kvartal där många åtgärder har gjorts internt – såväl i relation till våra kliniska utvecklingsaktiviteter och tillhörande regulatoriska aktiviteter, som till hela affärsutvecklingen, där vi kontinuerligt har haft möten med potentiella partners rörande partnerskapsavtal och med potentiella framtida institutionella investerare. Alla dessa aktiviteter tror vi bidrar till värdeskapande i Curasight, även om vi inte har kunnat kommunicera något till marknaden ännu.

Parallellt med utvecklingsaktiviteterna söker ni också aktivt efter partners. Kan ni ge oss en snabb uppdatering om hur det arbetet fortskrider?

– Just nu pågår diskussioner med olika potentiella partners, där det helt klart finns ett genuint intresse för Curasights teknik. I detta sammanhang bör det nämnas att vissa potentiella partners främst är intresserade av uTRACE-plattformen (diagnostik), medan andra är intresserade av uTREAT-plattformen (terapi) och vissa är intresserade av både uTRACE och uTREAT för att driva den teranostiska principen inom en eller flera cancerindikationer. Det är därför ett pussel att klargöra den optimala matchningen när det gäller ömsesidigt intresse och vad som kommer att tjäna Curasight bäst – både på kort och lång sikt. Därför är det också något som kommer att ta tid innan vi räknar med att kunna kommunicera något mer konkret till marknaden om ett eller flera samarbetsavtal.

Om vi tittar framåt lite, vilka milstolpar kan investerare förvänta sig av Curasight på kort- respektive medellång sikt?

– Just nu väntar vi på publicering av resultaten från den avslutade prövarinitierade fas II-studien i hjärncancer med uTRACE. Vi väntar även på slutförandet och data från vår prekliniska studie i hjärncancer med uTREAT, vilket också är en viktig del i de pågående diskussionerna med några av de potentiella läkemedelsbolag som vi för diskussioner med.

Dessutom ser vi fram emot de prekliniska resultaten för huvud- och halscancer och neuroendokrina tumörer (NET) under våren – samt att det händer mycket inom det regulatoriska området – inklusive diskussioner med FDA om utformningen av de olika studierna. Och utöver det har vi alla partnerskapsdiskussioner som jag av naturliga skäl inte kan säga något mer om – förutom att jag förväntar mig att 2023 kommer att bli ett riktigt intressant år för Curasight, till glädje för alla våra intressenter.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev