Home Intervjuer Abliva startar klinisk studie i sen fas

Abliva startar klinisk studie i sen fas

Abliva startar klinisk studie i sen fas

12 december, 2022

Lundabaserade bioteknikbolaget Ablivas huvudmål för 2022 var att inleda kliniska fas II-studier med den ledande läkemedelskandidaten KL1333. I förra veckan nådde bolaget sitt mål genom initieringen av FALCON, en studie designad med potential att stödja registrering av läkemedlet inför kommersialisering. BioStock intervjuade Ablivas vd Ellen Donnelly för att få veta mer om denna viktiga händelse.

Abliva fokuserar sin utveckling på behandlingar för primära mitokondriella sjukdomar, en grupp sällsynta sjukdomar där mitokondrierna inte fungerar som de ska. Tillstånden innebär vanligtvis att patienter måste leva med svåra symptom, såsom svårigheter att röra sig och att andas, och i många fall leder sjukdomarna till en förkortad livslängd. Läs mer om sjukdomen här.

KL1333 har visat tidiga tecken på effekt

Huvudkandidaten KL1333 utvecklas för behandling av primär mitokondriell sjukdom hos vuxna, inklusive MELAS-MIDD-spektrum och liknande tillstånd. Kandidaten, en modulator av centrala koenzymer i cellens energiomsättning, har visat förbättringar i kronisk trötthet (KOLLA) och muskelfunktion hos patienter som behandlats med en låg dos läkemedel under 10 dagars behandling. I FALCON-studien kommer Abliva att sträva efter att bekräfta dessa tidiga tecken på effekt.

Efter att FDA gav rekommendationen att ta projektet från fas I direkt till en studie som kan fungera som en registreringsgrundande studie har mycket av Ablivas fokus i år legat på att förbereda sig för denna studie. I slutet av 2021 fick Abliva ett Investigational New Drug-godkännande för KL1333, vilket under första kvartalet 2022 följdes av ett godkännande från brittiska tillsynsmyndigheter av FALCON-studien. Sedan dess har andra tillsynsmyndigheter i EU följt efter.

Första patienten ska doseras under Q1

FALCON-studien är en randomiserad, placebokontrollerad och potentiellt registreringsgrundande klinisk fas II-studie på 120–180 patienter som lider av mitokondriella DNA-relaterade primära mitokondriella sjukdomar. Abliva kommer att bedöma läkemedelskandidatens säkerhet och förmågan hos KL1333 att förbättra kronisk trötthet och muskelsvaghet. Patienter som framgångsrikt slutför screeningperioden på 8–12 veckor kommer att doseras två gånger dagligen i 12 månader, och man räknar med att dosera den första patienten under första kvartalet 2023.

Bolaget har planerat en interimsanalys på de första 40 patienterna och man förväntar sig data från denna analys i slutet av 2023 eller början av 2024. Interimsresultaten kommer att ge tidiga insikter om studiens relativa chans till framgång och kommer också att ge besked om det totala antalet patienter som behövs i studien.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Ablivas vd Ellen Donnelly för att få hennes tankar om den senaste milstolpen.

Ellen Donnelly, vd för Abliva
Ellen Donnelly, vd för Abliva

Först och främst, vad betyder det för Abliva att ni nu har startat denna registreringsgrundande studie med KL1333?

– Starten av FALCON-studien är givetvis en viktig milstolpe för Abliva då vi strävar efter att bekräfta de resultat vi såg i vår första patientstudie förra året. Studiestarten är också viktig för vuxna patienter med primär mitokondriell sjukdom som för närvarande inte har några läkemedel för att behandla sin sjukdom med.

Nu påbörjas screeningprocessen för att inkludera patienter i studien. Kan du berätta mer om vilka patienter ni specifikt vill inkludera?

– De patienter vi riktar oss till kommer att vara minst 18 år, ha en genetiskt bekräftad primär mitokondriell sjukdom orsakad av mutationer i mitokondriellt DNA och lida av svår kronisk trötthet och muskelsvaghet. Specifika sjukdomar som kommer att inkluderas inkluderar MELAS-MIDD och KSS-CPEO-spektrumstörningar samt MERRF-sjukdom. Screeningperioden på 8–12 veckor är inbyggd för att säkerställa att patienterna har betydande, mätbar och konsekvent trötthet och muskelsvaghet i nedre extremiteterna.

Vilket intresse har ni hittills sett från patienter att ingå i studien?

– I allmänhet är patienter som lider av sällsynta sjukdomar ofta villiga att delta i kliniska studier, särskilt när det inte finns några behandlingsalternativ tillgängliga. Prövningar är dock mycket betungande för patienterna, så vi kommer att underlätta deltagandet för patienterna genom att erbjuda hembesök och hemsjuksköterskor samt resehjälp till kliniken.

– De kliniska bedömningar som ska användas i studien har också valts delvis baserat på feedback från patientgruppen. Inom detta område har vi turen att få stöd av en mycket stark “mito” -gemenskap av nätverksbaserade patientförespråkande grupper, som hjälper till att utbilda patienter om vikten av kliniska studier och svara på deras frågor. Vi har arbetat nära dessa grupper i USA och Europa och de har varit avgörande under de senaste åren för att hjälpa oss att få kontakt med patienter för att säkerställa att vårt program återspeglar deras behov och kapacitet.

Ert mål är att presentera interimsresultat i slutet av 2023 eller början av 2024. Vad kan man säga idag om studiens förväntade totala längd?

– Interimsanalysen kommer att utföras efter avslutad sex (av totalt tolv) månaders dosering hos 40 patienter. Analysen kommer att ge oss en indikation om huruvida studien kommer att uppfylla sina primära effektmått och ge en slutlig storlek för studien. Våra nuvarande prognoser (baserat på rekryteringsprognoser från klinikerna) bedömer att studien kan vara klar i slutet av 2025, med ett möjligt marknadsgodkännande redan i slutet av 2026. Detta är naturligtvis baserat på rekryteringsprognoser före studiestart, så vi förväntar oss att bekräfta tidslinjer när vi har börjat dosera patienter.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev