Home Nyheter Sprint Bioscience tillkännager företrädesemission

Sprint Bioscience tillkännager företrädesemission

Sprint Bioscience tillkännager företrädesemission

Sprint Bioscience tillkännager företrädesemission

23 september, 2022

Det råder full aktivitet hos Sprint Bioscience, som är i full gång med utveckling och marknadsföring av sina interna utvecklingsprojekt. Längst i processen har man kommit med VADA-programmet, där ett flertal diskussioner förs med potentiella partners. Bolaget meddelar nu planerna på att genomföra en företrädesemission om totalt 49,8 Mkr för vidareutveckling och utlicensiering av de interna programmen.

Sprint Bioscience är specialister inom preklinisk läkemedelsutveckling där fokus ligger på att hitta nya behandlingar mot olika typer av cancer. Där många andra läkemedelsutvecklare har som strategi att nå licensavtal med en större partner under den kliniska utvecklingsfasen, är bolagets strategi snarare att underteckna licensavtal långt tidigare än så. Hittills har Sprint Bioscience licensierat ut tre program där det totala potentiella värdet uppgår till cirka 747 MUSD, plus royalties.

Fokus på utlicensiering av VADA-programmet

Just nu ligger mycket fokus på att hitta en partner till VADA-programmet, som är det längst skridna av de tre interna programmen i portföljen. I programmet riktar man in sig på målproteinet VRK1, där förhöjda nivåer i flera former av cancer varit förknippat med en sämre överlevnad. Bolaget har sett indikationer på att en hämning av proteinet har effekt i cancer i bland annat lever, njure och bukspottskörteln samt i glioblastom och neuroblastom.

Enligt Sprint Bioscience pågår just nu flera fördjupade projektdiskussioner med potentiella licenstagare gällande VADA-programmet.

”Löpande samtal med potentiella licenstagare pågår och ett flertal fördjupade projektdiskussioner med potentiella partners sker parallellt. Vi har fått bekräftat att målproteinet är av stort intresse och att vårt program ligger i framkant”, skrev bolaget i rapporten för det andra kvartalet.

Fortsatt stort intresse för utvecklingen

Men det är inte bara VADA som rönt intresse bland potentiella partners. Vid partneringmässan BIO International som det här året hölls i San Diego märktes även ett stort intresse kring DISA-programmet. Programmet riktas mot målproteinet TREX1 och just nu förbereder man för en experimentell studie för att bekräfta att de utvalda molekylerna visar förväntad effekt i en cancermodell.

Nästa stora hållpunkt i marknadsföringsarbetet blir BIO Europes höstevent som den här gången hålls 24–26 oktober i tyska Leipzig och som även kommer att ha en digital upplaga i början av november. Här kommer Sprint Bioscience även fortsätta introducera det senaste tillskottet i utvecklingsportföljen – NIMA. I NIMA-programmet riktar man sig in på Nicotinamide N-methyl transferase-proteinet, där höga nivåer har visat sig leda till att avläsningen av cancercellers DNA förändras.

Stärker kassan inför det fortsatta utvecklingsarbetet

Sprint Bioscience avser nu att genomföra en företrädesemission om totalt 49,8 Mkr, där man siktar på att ta in 29,9 Mkr under hösten och sedan ytterligare 19,9 Mkr via teckningsoptioner i maj 2023. Emissionen genomförs för att finansiera utvecklingen av de interna programmen och den fortsätta marknadsföringen av dessa. Särskilt fokus framöver kommer enligt bolaget ligga särskilt på VADA-programmet. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 25 oktober.

”Sprint Bioscience har ett starkt track record när det gäller att utlicensiera högkvalitativa och banbrytande läkemedelsprogram. Vi arbetar nu intensivt med utvecklingen av de 3 interna programmen”, skriver Erik Kinnman, vd på Sprint Bioscience i ett pressmeddelande och fortsätter:

”En kapitalanskaffning genom den föreslagna företrädesemissionen kommer att möjliggöra vidareutveckling av de interna programmen vidare mot licensavtal, med fokus på VADA programmet. Vi för just nu initierade diskussioner med flera potentiella licenstagare, och hoppas naturligtvis att samtliga aktieägare vill medverka i emissionen.”

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev