Home Intervjuer Sound Bioventures ser ökade investeringsmöjligheter

Sound Bioventures ser ökade investeringsmöjligheter

Johan Kördel

Sound Bioventures ser ökade investeringsmöjligheter

3 november, 2022

Värderingarna på den publika life science-marknaden fortsätter att gå ner och bolagen inom sektorn blir allt mer attraktiva för investerare. VC-fonden Sound Bioventures utökar nu sin investeringsstrategi till att även investera i noterade bolag inom life science-branschen, från att tidigare endast fokuserat på privata bolag. BioStock pratade med Johan Kördel, Managing Partner på Sound Bioventures, angående bolagets förändrade investeringsstrategi.

Sound Bioventures är en venture capital-fond som investerar i privata life science-bolag i Europa och USA. Fokus är framför allt på läkemedelsutvecklingsbolag som befinner sig i klinisk fas eller som är på väg in i klinisk fas.

Fonden drivs av Johan Kördel och Casper Breum, som båda senast kommer från Lundbeckfonden Ventures, samt Bibhash Mukhopadhyay som har jobbat på bland annat AstraZeneca och Johnson & Johnson. Under 2022 har teamet även stärkts med Ester Sklarsky och Thomas Tan.

I början av 2022 tog Sound Bioventures in 110 MEUR till fonden via ett antal ankarinvesterare – Novo Holdings, Vaekstfonden, Europeiska investeringsfonden (EIF), Saminvest, Ramsbury Invest samt kapital från grundarna Kördel, Breum och Mukhopadhyay.

Värderingarna sjunker men innovationerna fortsätter

I en intervju vid Nordic Life Science Days i Malmö berättade Johan Kördel att värderingarna på den publika marknaden just nu är undertrycka och att det därmed är ett bra läge att investera i bioteknik:

»Det är ett fantastiskt läge och innovationerna tar ju inte slut. Det trycker på ifrån den akademiska världen och det finns nya spännande saker att investera i. Om man har en längre horisont än kvartalsvIS så är detta sektorn man ska vara i«

Vidare berättar han att det tuffa investeringsklimatet på den publika marknaden även reflekteras i prisläget på de privata bolagen.

BioStock har tidigare skrivit om den turbulenta aktiemarknaden och den breda nedgången i biotech-aktier som har resulterat i att allt fler bolag handlas under sin kassa.

Intervju med Johan Kördel

BioStock kontaktade Johan Kördel för att veta mer om investeringsmöjligheterna inom biotech samt Sound Bioventures portfölj och nya strategi.

Ni investerar främst i privata bolag, men har nu även börjat titta mot den publika marknaden och möjligheten att knoppa av publika bolag till den privata marknaden. Skulle du kunna berätta lite mer om Sound Bioventures nya investeringsstrategi?

– Vi har länge tyckt att många svenska publika biotech-bolag har varit för högt värderade. Det senaste året har värderingarna korrigerats och är nu för en venture-investerare resonabla. Vi investerar främst i privata bolag, men kommer följa dem in i den publika miljön om det är bäst för bolaget. Det finns flera negativa sidor med att som biotech-bolag vara noterade som vi helst undviker tills en notering verkligen behövs.

»Vi har länge tyckt att många svenska publika biotech-bolag har varit för högt värderade. Det senaste året har värderingarna korrigerats och är nu för en venture-investerare resonabla«

– Men när marknaden och analytiker inte värderar teknologin eller vissa projekt i ett noterat bolag, uppstår möjligheten att spinna ut delar av ett bolag till ett privat dotterbolag, och bjuda in venture-investerare att finansiera nästa utvecklingssteg. Detta fungerar eftersom värderingarna på börsen idag är i nivå med de värderingar som privata bolag har. För bara två år sedan var många av de publika bolagen övervärderade enligt oss.

– Vi kommer gå igenom den publika portföljen av utvecklingsprojekt för att se om det finns något av särskilt intresse.

Utöver de låga värderingar just nu, vad är det som gör att life science är ett så intressant område att investera i?

– Innovationen inom life science accelererar kontinuerligt och det är en enastående tid att ägna sig åt både forskning och investeringar i det här fältet. Vem kunde tro att det bara skulle ta ett år att ta fram mRNA-baserade SARS-CoV-2 vacciner när det historiskt sett har tagit åtminstone 10 år att ta fram nya vacciner. mRNA är bara en av många nya teknologier som under de senaste 5-10 åren mognat till den punkt att de nu ger nya typer av läkemedel: genterapi, geneditering, allogen cellterapi, artificiell intelligens…

»Att kunna vara med och bidra till utvecklingen av nya läkemedel är jättespännande! Jag brinner för att hjälpa människor till ett bättre liv«

– Att kunna vara med och bidra till utvecklingen av nya läkemedel är jättespännande! Jag brinner för att hjälpa människor till ett bättre liv – det är min största drivkraft. Att samtidigt kunna kapitalisera på det är bara en bonus.

Hur mycket har ni investerat hittills och hur ser er portfölj ut i dagsläget?

– Vi har gjort tre investeringar – Artax Biopharma i Boston och två bolag som ännu inte annonserats. Vi kommer totalt att göra 12-13 investeringar från vår första fond inom de närmaste fyra åren. En typisk investering är 50-70 Mkr med ett liknande belopp reserverat ifall uppföljningsinvesteringar kommer att behövas.

– Vi planerar att investera en tredjedel i bolag i Skandinavien, en tredjedel i USA och en tredjedel i Europa.

»Vi kommer totalt att göra 12-13 investeringar från vår första fond inom de närmaste fyra åren […] Vi planerar att investera en tredjedel i bolag i Skandinavien, en tredjedel i USA och en tredjedel i Europa«

Fokuserar ni på några särskilda sjukdomsområden när ni investerar i nya bolag?

– Vi är generellt sett agnostiska när det gäller indikationer även om var och en av oss fem i investeringsteamet har olika intresseområden. Nyckeln är att indikationen inte skall vara omöjlig att finansiera full läkemedelsutveckling i, dvs, att fas III inte kostar mer än en miljard. Den inställningen gör att vi kommer att föredra mer sällsynta sjukdomar med potential för särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation).

– Läkemedelskandidater med ODD är inte bara motiverande att arbeta med på grund av de stora medicinska behoven, ODD-området har en rad fördelar som underlättar utvecklingen, så som reducerade kostnader för kliniska prövningar, extra skydd mot konkurrens även utan patent, engagerade patientorganisationer osv.

Hur lång investeringshorisont har ni och vad gör ni för att ta en aktiv roll i era portföljbolag?

– Vi vill alltid ha en styrelsepost och arbetar alltid aktivt tillsammans med ledningen för att ge dem access till våra stora nätverk av experter, kontakter på internationella biotech-och läkemedelsbolag, investmentbanker inom life science och vår egen erfarenhet från läkemedelsutveckling. När vi går in i en investering gör vi det med ett 2-4 årigt perspektiv. Sedan vet vi att läkemedelsutveckling i regel tar längre tid och kostar mer pengar än ursprungligen planerat.

»Vi vill alltid ha en styrelsepost och arbetar alltid aktivt tillsammans med ledningen för att ge dem access till våra stora nätverk av experter«

Du har ju en bakgrund som Senior Partner på Lundbeckfonden Ventures och även inom läkemedelsindustrin på Biovitrum och Pharmacia. Hur får du användning av dina tidigare erfarenheter i din roll som Managing Partner på Sound Bioventures?

– Varje dag ställs jag inför nya frågor, det är det jag tycker är roligt med just mitt jobb. Men jag ställs också varje dag inför frågor jag ställts inför förut och då kommer ju erfarenheten av ledning av personal och läkemedelsutvecklingsprojekt, samt internationella venture investeringar, väl till pass.

Ni har satt 150 MEUR som target size för er fond – vad är de viktigaste faktorerna för att ni ska nå detta mål?

– Det är inte lätt att resa en förstagångsfond och det är tack vare våra ankarinvesterare som det har varit möjligt.

– För att vi ska nå target size behöver vi hitta fler investerare. Eftersom Sound Bioventures är en ny fond har vi ännu inget track record, men vi har lång erfarenhet av venture-investeringar och har även gjort flera investeringar ihop tidigare. På så sätt kan man faktiskt säga att vi har ett gediget track record. Vi har jobbat länge inom branschen och har lärt oss vad som funkar och inte funkar.

»Vi har lång erfarenhet av venture-investeringar och har även gjort flera investeringar ihop tidigare.«

– Vi har pågående diskussioner med flera investerare, både i Sverige och utomlands, och jag hoppas och tror att vi kommer nå vårt mål om 150 MEUR.

Johan Kördel ska även delta på BioStock Life Science Fall Summit den 29-30 november på Medicon Village i Lund – anmäl dig här för att säkra din plats!

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev