Home Intervjuer Chordate Medical rapporterar Q3 och genomför emission

Chordate Medical rapporterar Q3 och genomför emission

Anders Weilandt

Chordate Medical rapporterar Q3 och genomför emission

21 november, 2022

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har publicerat rapporten för tredje kvartalet där de särskilt lyfter fram slutförandet av migränstudien. Stärkta av resultaten från studien fokuserar bolaget på marknadsföring och försäljning på utvalda marknader för att öka marknadsandelarna inför en framtida exit. För att säkra finansering till aktiviteterna och accelera mot en exit har bolaget beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka 51,3 Mkr. Vd Anders Weilandt kommenterar emissionen och tredje kvartalet i en intervju.

Chordate Medical utvecklar och säljer Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en nervstimuleringsteknik för behandling av kronisk migrän och kronisk nästäppa. K.O.S-behandlingen stimulerar nerverna i näshålan med vibrationer, vilket ger en förebyggande effekt. Behandlingen är både enkel och läkemedelsfri, vilket är efterlängtat på marknaden enligt bolaget.

Värdefulla resultat från migränstudien

I augusti 2022 avslutade Chordate Medical sin multicenterstudie PM007 med K.O.S på patienter med kronisk migrän. De slutliga studieresultaten visar att K.O.S ger signifikant minskning i antalet huvudvärksdagar, vilket bekräftar de tyska delresultaten som presenterades på Migraine Trust International Symposium i London i september.

De tyska subgruppsresultaten visar en sänkning av huvudvärksdagar på 2,5 dagar och en behandlingsrespons på 41,4 procent av patienterna som fick aktiv K.O.S-behandling. De fullständiga resultaten från studien kommer att redovisas i detalj i en vetenskaplig artikel under de närmaste månaderna.

Nya marknadssatsningar under Q3

Med dessa studieresultat i ryggen ökar bolaget sina satsningar inom migränmarknaden. Under tredje kvartalet inleddes en marknadsintroduktion i UK, Italien och Israel, samt i Finland och Tyskland där PM007 genomfördes.

Under perioden fortsatte man även arbetet med att erhålla marknadstillstånd i USA och Kina. Tillsammans med konsultbolaget RQM+ arbetar Chordate med att ta fram en så kallad De Novo-ansökan till FDA för migränbehandlingen. Bolagets partner i Kina, Nanos Medical, ansvarar för registreringsprocessen av rinitbehandlingen.

Ökad exponering genom kongresser

För tredje kvartalet redovisas en omsättning om 0 kr och ett rörelseresultat på -6,2 Mkr. Bolaget genomför nu ett antal marknadssatsningar för att komma igång med försäljningen.

Chordate har exempelvis deltagit i ett flertal internationella kongresser för att stödja marknadsintroduktionerna i respektive land och öka intresset för K.O.S. De har bland annat varit på plats på International Headache Symposium i Tel Aviv i Israel, Neurologdagarna i Helsingfors i Finland och den Tyska Smärtkongressen i Mannheim, Tyskland.

Även bolagets italienska distributör Vedise är igång med introduktionen av migränbehandlingen, med initialt fokus på den privata vårdmarknaden. Den 6-7 oktober deltog Vedise på det nationella symposiet Hälsa: Innovation i människans tjänst i Rom. Under eventet presenterade Professor Fabrizio Vernieri fördelarna med K.O.S-behandlingen jämfört med läkemedelsbaserade alternativ.

Företrädesemission för att stärka kassan inför exit

Marknadssatsningarna är en del av bolagets exitstrategi som består av tre pelare – patentskydd, vetenskapliga bevis på klinisk effekt och proof of concept på utvalda marknader.

Chordate väljer nu att stärka kassan, som per den 30 september uppgick till 10,1 Mkr, för att kunna fortsätta arbeta vidare mot målet om en exit. Bolaget genomför en företrädesemission som vid full teckning kan tillföra cirka 51,3 Mkr före emissionskostnader. Teckningsperioden löper under perioden 14-29 december 2022.

Kapitalanskaffningen ska framför allt möjliggöra fortsatta satsningar inom migränmarknaden, med de senaste studieresultaten som utgångspunkt. 55 procent av emissionslikviden kommer att allokeras till marknadsstrategiska aktiviteter, 25 procent till kliniska studier och 20 procent till marknadsregistrering och utveckling av produktversioner.

Vd berättar om Q3 och kapitalanskaffningen

BioStock kontaktade Chordate Medicals vd Anders Weilandt för att få veta mer om emissionen och tredje kvartalets viktigaste händelser.

Hur skulle du kortfattat sammanfatta det tredje kvartalet?

– Som det mest spännande kvartalet hittills i bolagets historia – är väl det korta svaret. Att dels få först subgruppsresultaten och därefter analysen av hela studiematerialet som bekräftelse på så många års hårt arbete, slår det mesta bolaget har upplevt. Hela projektet Chordate har nu blivit “avriskat” ner till en helt ny och mycket mera komfortabel nivå.

»Hela projektet Chordate har nu blivit “avriskat” ner till en helt ny och mycket mera komfortabel nivå«

Ni har nu beslutat er för att genomföra en företrädesemission om 51,3 Mkr. Varför är det viktigt för er att genomföra en kapitalanskaffning just nu?

– Vi vill inte tappa momentum nu utan kunna exploatera studieresultaten omedelbart, det kan vi bara göra om vi har den kassa som behövs.

Slutligen, vad kommer vara ert huvudfokus under resten av 2022, utöver att genomföra emissionen?

– Att få fart på marknadspenetrationen i de marknader vi valt är det enskilt viktigaste. Givetvis ska den vetenskapliga artikeln från PM007 publiceras i en prominent tidskrift, det är mycket viktigt för bolagsvärdet. De två marknadsstödjande studierna PM090 och 010 ska genomföras. Och slutligen vill vi komma i mål med marknadstillstånd för USA.

»Eftersom vi nu har studiens framgång i ryggen så är det med stort självförtroende vi ger oss på dessa uppgifter«

– Detta innebär mycket och hårt arbete, och en hel del kostnader. Men eftersom vi nu har studiens framgång i ryggen så är det med stort självförtroende vi ger oss på dessa uppgifter.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev