Home Intervjuer Chordates migränstudie öppnar vägen till planerad exit

Chordates migränstudie öppnar vägen till planerad exit

Chordate

Chordates migränstudie öppnar vägen till planerad exit

4 november, 2022

De slutliga studieresultaten från Chordate Medicals migränstudie PM007 visar att K.O.S-behandlingens effekt är statistiskt signifikant, vilket bekräftar de tyska subgruppsresultaten som presenterades i slutet av september. Studien inkluderade 140 patienter med kronisk migrän och syftet var att utvärdera behandlingens effekt och säkerhet. Patienterna som fick aktiv K.O.S-behandling fick en statistiskt signifikant minskning i antalet månatliga huvudvärksdagar jämfört med de som fick skenbehandling. Inga allvarliga biverkningar rapporterades. BioStock kontaktade Chordates vd Anders Weilandt för en kommentar.

Chordate Medical är ett medtech-bolag, noterat på First North, som fokuserar på behandling av kronisk migrän med bolagets nervmodulerande teknologi Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S).

K.O.S är ett läkemedelsfritt alternativ som ger en förebyggande effekt vid behandling av kronisk migrän. Bolaget har påbörjat marknadsintroduktioner med migränbehandlingen i Tyskland, Storbritannien, Israel och Finland.

PM007 utvärderar minskning i huvudvärksdagar

Sedan våren 2018 har Chordate genomfört en randomiserad och dubbelblind migränstudie, PM007, på fem kliniker i Tyskland och fyra i Finland. Samtliga 140 patienter hade rekryterats i slutet av april 2022 och den sista patienten gick ur studien i augusti.

Hälften av patienterna fick aktiv K.O.S-behandling med Chordates S211-behandlingsenhet och den andra halvan fick en sken/placebo-behandling med samma utrustning. Det primära effektmåttet var genomsnittlig förändring från baslinjen (4 veckors screeningperiod, 4 veckors uppföljningsperiod) av antalet huvudvärksdagar med måttlig till svår intensitet, efter veckovisa behandlingar i sex veckor.

Bekräftar resultaten från den tyska subgruppen

Tidigare i höst offentliggjordes lovande subgruppsresultat från den tyska delen av migränstudien med 97 patienter. Dr Hoffmann presenterade resultaten vid Migraine Trust International Symposium 2022 i London – BioStock passade på att intervjua Dr Hoffmann angående resultaten.

Nu kan Chordate Medical även meddela att det primära effektmåttet uppnåddes med signifikans för hela studiepopulationen. Fullständiga data i detalj kommer att kommuniceras till marknaden när de har godkänts för publicering i en vetenskaplig artikel.

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

Anders Weilandt kommenterar de positiva resultaten

BioStock kontaktade Chordate Medicals vd Anders Weilandt för att få veta mer om vad de finala resultaten från PM007 betyder för bolaget.

Vad betyder de finala resultaten från migränsstudien för Chordates marknadsintroduktioner och försäljning?

– Marknaden har i princip väntat på den här pusselbiten, nu kommer fler att våga investera i behandlingsmetoden.

– Det finns tre viktiga aspekter att ta upp här:

– Viktigast är att vi nu har en helt solid plattform för marknadsföring och försäljning. Subgruppsanalysen var redan ett mycket starkt stöd, men nu är det definitivt. Att med vetenskapliga bevis kunna hävda olika aspekter som är viktiga för tänkta kunder – är helt avgörande.

– Därefter kommer frågan om hur vi betraktas från globala medtech- och läkemedelsbolag. Med den här studien i ryggen så är vårt projekt ytterst relevant att titta på som uppköpskandidat. Studien svarar mot en av våra tre strategiska mål – att bygga stabila vetenskapliga bevis.

»Med den här studien i ryggen så är vårt projekt ytterst relevant att titta på som uppköpskandidat. Studien svarar mot en av våra tre strategiska mål – att bygga stabila vetenskapliga bevis.«

– Sist men inte minst viktigt ger detta ett kvitto till våra ägare som har investerat och kommer att fortsätta investera i Chordate. Vi har med detta levererat en av de bärande aspekterna i vårt byggande av aktieägarvärde.

I studien behandlades patienterna varje vecka under sex veckor och därefter registrerades antalet huvudvärksdagar under fyra veckor. Har ni någon uppfattning om hur länge effekten håller i sig även efter denna 4-veckors period?

­– Vi måste hålla oss till vad som visats i studien. När vår eftermarknadsstudie PM010 successivt börjar redovisa resultat så kommer bilden att klarna om hur patienternas behov ser ut i klinisk praktik.

När kan vi förvänta oss att se fullständiga data från migränstudien i en vetenskaplig artikel?

– Det går inte att förutse hur lång tid den vetenskapliga granskningen hos den tidskrift som väljs kommer att vara. Artikelmanuskriptet kommer förmodligen att skickas in relativt snart, därefter kan det ta ett mindre antal månader.

Ni har ju en tydlig exitstrategi med tre viktiga pelare – patentskydd, vetenskapliga bevis och marknadsframgång. Skulle du säga att ni nu har tillräckligt med vetenskapliga bevis för att genomföra en exit?

– Det här är ett mycket starkt tillskott som kommer att räcka långt. Hur långt får framtiden utvisa.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev