Home Intervjuer Per Norlén ansluter till Evaxion som vd

Per Norlén ansluter till Evaxion som vd

Per Norlén, CEO Evaxion
Per Norlén, vd Evaxion

Per Norlén ansluter till Evaxion som vd

21 oktober, 2022

Med den nyligen initierade fas IIb-studien i melanom har Evaxion Biotech äntrat sen klinisk utvecklingsfas med sin portfölj av AI-drivna immunterapier. Bolaget är redo att bygga en solid kommersiell profil och söka starka partnerskap för att lansera sina produkter på marknaden för att hjälpa miljontals cancerpatienter över hela världen. Ett viktigt steg i den riktningen var utnämningen av branschveteranen Per Norlén till vd. BioStock kontaktade den nya vd:n och Evaxions styrelseordförande Marianne Soegaard för att få veta mer om denna viktiga omställning för bolaget.

Sedan bolaget grundades 2008, då begreppet artificiell intelligens (AI) befann sig i sin linda, har Köpenhamnsbaserade Evaxion Biotech kunnat ta konceptet till klinik för att utveckla effektiva immunterapier mot cancer och infektionssjukdomar.

Bolagets AI-immunologi är utformad för att behandla stora mängder data om det mänskliga immunsystemet för att lära sig dess djupaste hemligheter. När informationen har bearbetats kan de översättas till utvecklingen av nya läkemedel som kan utnyttja dessa hemligheter för att bekämpa de svåraste cancerformerna eller infektionerna.

Evaxion har tre egenutvecklade AI-plattformar: PIONEER, EDEN och RAVEN. PIONEER är utformad för att utveckla cancerimmunterapier som är skräddarsydda för varje patient, medan EDEN och RAVEN är inriktade på att utveckla nya vacciner mot infektionssjukdomar.

Läs mer om bolagets pipeline och vision här.

Huvudkandidaten nu i fas IIb

Bolagets huvudkandidat, EVX-01, är en individanpassad cancerimmunterapi som härrör från PIONEER. Evaxion meddelade nyligen att den första patienten rekryterats till en klinisk fas IIb-studie med EVX-01 i icke-resektabelt eller metastaserat melanom. Studien kommer att genomföras på kliniker i USA, Europa och Australien. Behandlingens effekt och säkerhet kommer att utvärderas i kombination med Mercks anti-PD-1 checkpointhämmare (CPI) Keytruda. BioStock intervjuade nyligen Evaxions CMO, Erik Heegaard, för att få veta mer om denna milstolpe. Läs intervjun här.

Ny vd vid rodret

När Evaxion nu nått detta stadie av klinisk utveckling förbättras utsikterna för partnering. Styrelsen, ledd av Marianne Soegaard, har därmed beslutat att stärka bolagets affärsutveckling. Det första steget i den riktningen kom tidigare denna månad då man utsåg Per Norlén till ny vd.

Norlén är läkare, styrelsecertifierad i klinisk farmakologi, samt har en doktorsexamen och är docent i experimentell och klinisk farmakologi. Han har omfattande forskningserfarenhet och har i mer än 20 år arbetat med klinisk läkemedelsutveckling och management inom biofarma. Norlén kommer närmast från Targinta, ett onkologibolag som utvecklar antikropps-läkemedelskonjugat (ADC). Innan dess var han vd för Alligator Bioscience, ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade antikroppsbaserade cancerimmunterapier. Norlén tog Alligator till notering på Nasdaq Stockholm 2016, kort efter undertecknandet av ett betydande utlicensieringsavtal med Johnson & Johnson 2015.

Vd och styrelseordföranden kommenterar

BioStock kontaktade både Marianne Soegaard och Per Norlén för att få veta mer om den nya inriktningen för bolaget.

Marianne Soegaard
Marianne Soegaard, Evaxions styrelseordförande

Marianne, varför är detta rätt tid för en förändring av ledarskapet på Evaxions ledningsnivå?

– Evaxion har nyligen tagit ett stort steg  – från att vara ett privat bioteknikbolag med fokus på AI-driven innovation till att vara ett USA-noterat bioteknikbolag med en solid klinisk pipeline och ledande AI-drivna plattformar för läkemedelsutveckling. Detta kräver ett kombinerat fokus på vetenskap och innovation, klinisk excellens och affärsutveckling, kombinerat med erfarenhet från att arbeta i en börsnoterad miljö och här är Per det perfekta valet för Evaxion.

Varför är Per Norlén den rätta personen för den rollen?

– Per är en mycket erfaren ledare inom bioteknik med dokumenterad erfarenhet av att omvandla innovation till nya behandlingsmöjligheter och partnerskapsavtal. Jag ser fram emot att ha Per ombord för att hjälpa till att realisera potentialen i våra individualiserade cancerimmunterapier och våra nya-generationens vacciner mot infektionssjukdomar.

Per, du har bred erfarenhet på ledningsnivå, särskilt när det gäller att utveckla cancerimmunterapier. Är AI-driven teknik något nytt för dig?

– Det är nytt för mig i den meningen att jag aldrig tidigare har arbetat i ett AI-bolag. Men jag har stött på många möjligheter där AI skulle ha inneburit en avgörande skillnad. Tyvärr utnyttjas sådana möjligheter ofta inte  på grund av bristen på relevant AI-teknik. Komplexiteten i att generera ett personligt cancervaccin är ett typiskt exempel. Det måste anpassas till de unika egenskaperna hos varje patients tumör och de unika egenskaperna hos varje patients immunsystem. Detta är en utmaning som bara kan övervinnas genom användning av AI, och detta är allmänt erkänt, inklusive av läkemedelsindustrin, vilket illustreras av den tunga affären mellan Merck och Moderna för bara ett par dagar sedan.

Per Norlén, vd Evaxion Biotech
Per Norlén, vd Evaxion Biotech

Vad lockar dig mest med Evaxion?

– Tre saker. De ledande AI-plattformarna, tillgångarna inom läkemedelsutveckling och den människocentrerade innovationskulturen. Under min karriär har jag alltid drömt om att göra det perfekta läkemedlet, och jag känner mig enormt privilegierad att nu vara en del av ett team som jag tror gör just det.

Nu när du tagit över som vd, vad kommer ditt primära fokus att vara?

– Just nu är mitt fokus att lyssna, ta in allt och börja tillföra värde till vårt team och till vår långsiktiga strategi. Bolaget är redan på en bra plats, och vi kommer att fortsätta bygga värde härifrån med slutmålet i åtanke, det vill säga att rädda liv med AI-drivna immunterapier.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev