Home Intervjuer Klaria Pharma siktar på utvidgad portfölj

Klaria Pharma siktar på utvidgad portfölj

Klaria Pharma expanderar utvecklingsportföljen

Klaria Pharma siktar på utvidgad portfölj

11 april, 2022

För ett år sedan raporterade Klaria Pharma positiva kliniska resultat i den registreringsgrundande bioekvivalensstudien med Sumatriptan Alginatfilm. 2022 inleddes med två ytterligare projekt i eller på väg in i klinisk fas. Bolaget har flaggat för ytterligare expansion av utvecklingsportföljen och nyligen kom beskedet att man inleder utveckling inom motverkning av organavstötning efter transplantation. BioStock kontaktade Klarias vd Jesper Wiklund för en kommentar kring detta och den nyligen genomförda nyemssionen.

Uppsalabolaget Klaria Pharma utvecklar en patenterad alginatfilmsplattform för säker och effektiv läkemedelsleverans via munhålan. För närvarande har man fem pågående projekt som kombinerar alginatfilmen med redan validerade läkemedelssubstanser. Läs mer här.

Utvidgar projektportföljen

Med förra årets lovande bioekvivalensresultat med sumatriptan i ryggen är man nu på väg mot marknadsregistrering med sitt första projekt. Fokus framöver är att framgångsrikt ta Sumatriptan Alginatfilm hela vägen till marknaden och även vidga utvecklingsportföljen med fler projekt. I linje med detta har man nu adderat ytterligare en sträng på sin lyra – nämligen motverkning av organavstötning i samband med transplantation av solida organ.

Detta ska ske tillsammans med tyska Fluimed som Klaria har ingått avtal med gällande att utveckla Sirolimus Alginatfilm. Klaria kommer att genomföra formuleringsutveckling samt preklinisk utveckling med målet att ta fram en läkemedelskandidat redo för klinisk utvärdering. Klaria kommer också att erhålla 10 Mkr i upfront-betalning.

Säkrare organtransplantationer

Organavstötning vid transplantationer är ett svårt problem och för att motverka detta används idag bl.a. sirolimus som har en immunsuppressiv effekt. Dock varierar Sirolimus effekt och säkerhet beroende på kroppens förmåga att ta upp substansen, men genom att använda Klarias alginatfilm hoppas man lösa detta. Med Alginatfilmen kommer sirolimus att tas upp i blodomloppet genom slemhinnan. På så sätt kringgår man problemet med kroppens förmåga att ta upp läkemedlet och gör organtransplantationer säkrare för patienten.

Flera projekt i klinik 2022

Om vi vänder blicken mot Klarias övriga projekt så pågår i huvudprojektet med Sumatriptan Alginatfilm för närvarande arbete inför registreringsansökan gällande den europeiska marknaden. Fokus ligger på fortsatt tillverkning av material av alginatfilm, som kommer att användas i såväl registreringsansökan som i den kommersiella lanseringen av produkten.

Under årets första kvartal har mycket fokus legat på Naloxonprojektet, som man tagit till kliniska tester. I den första delen av studien, som inkluderar 15 deltagare, har den första gruppen deltagare fått sin första dos. Studien kommer att utvärdera säkerhet och farmakokinetik, där alginatfilmen jämförs med nässprayen Narcan. Resultaten från studien kommer att ligga till grund för ansökan om marknadsgodkännande hos EMA och FDA.

Naloxonprojektet är dock inte det enda att gå in i klinik i närtid. Klaria håller för närvarande på att förbereda Adrenalin Alginatfilm för kliniska studier tillsammans med den amerikanska partnern Imbrium Therapeutics och planen är att kunna inleda studierna under vintern 2022.

Emission möjliggör fortsatt satsning på utvecklingsportföljen

På den finansiella sidan har Klaria stärkt kassan genom en nyemission som riktats till en grupp svenska och internationella investerare, däribland bolagets vd Jesper Wiklund. Totalt tillförs Klaria cirka 23 Mkr och stärker såväl kassa som ägarbas. Emissionen genomförs till en teckningskurs om 4 kr per aktie och medför en utspädning på cirka 9,6 procent.

Bolaget motiverar beslutet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt med att man ville göra en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat Klarias vd Jesper Wiklund för en kommentar till de senaste nyheterna.

Jesper Wiklund, vd Klaria
Jesper Wiklund, vd Klaria

Ni har ett uttalat mål om att utvidga projektportföljen. Varför föll valet på Sirolimus och organavstötning som nästa nya projekt?

– Sirolimus Alginatfilm är ett perfekt exempel på tillämpling av vår strategi, vilket är att fokusera på de projekt där vår teknologi kan tillföra högst värde för patienter genom att lösa svåra medicinska problem, så kallade ”Unmet Medical Needs”. Om Sirolimus Alginatfilm kommer till marknaden kommer vi att signifikant förbättra ett av de svåraste problemen som kan uppstå vid organtransplantation.

Ni får ca 10 Mkr i upfront betalning. Kan du berätta mer om de finansiella vilkoren för samarbetet?

– Detta är vårt andra samarbete med ett läkemedelsbolag där vi samarbetar redan från början av projektet. Fördelen för Klaria är att alla kostnader i hela projektet betalas av vår partner och vi tjänar pengar under utvecklingen.

– Eftersom vi jobbar med vår patenterade teknologi, så är vår förväntan att vi deltar ekonomiskt även när produkten kommer ut på marknaden. Vi har inte beskrivit fler detaljer än upfront-betalningen i nuläget, vilket beror på att vi fortfarande har samtal med vår partner om hur exakt vårt framtida samarbete ska se ut.

Ni tillkännagav nyligen en kapitalanskaffning. Hur ska pengarna investeras?

– Vi är mycket glada att kunna välkomna de nya, långsiktiga och kapitalstarka investerarna som deltog i finansieringen. Att stärka både vår finasiella position och vår investerarbas stärker Klaria och ökar vår förmåga att fortsätta driva våra utvecklingsprogram mot godkännande och marknad. Vi kommer att fortsätta investera i både Sumatriptan Alginatfilm och i den övriga utvecklingsportföljen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev