Home Nyheter Toleranzia i internationellt blickfång under Q2

Toleranzia i internationellt blickfång under Q2

Toleranzia i internationellt blickfång under Q2

5 september, 2022

Göteborgsbolaget Toleranzia är ett i raden av bolag som nu har avrapporterat det andra kvartalet 2022. För bolaget har perioden karaktäriserats av ökat internationellt intresse för verksamheten samtidigt som byggandet av en organisation för att effektivt driva och utveckla projektportföljen fortgår. BioStock kontaktade vd Charlotte Fribert för att få veta mer om hur hon ser på det gångna kvartalet.

Bioteknikbolaget Toleranzias mål är att kunna erbjuda patienter som lider av de autoimmuna sjukdomarna myastenia gravis (MG) och ANCA vaskulit bättre behandlingar och ökad livskvalitet. Båda sjukdomarna kännetecknas av ett stort medicinskt behov och en avsaknad av fullgoda behandlingsalternativ. I Toleranzias pipeline är den längst komna kandidaten TOL2 som utvecklas som en långtidsverkande och potentiellt botande behandling av MG. Mot ANCA vaskulit utvecklas TOL3 som befinner sig i prekliniskt stadie.

Internationell uppmärksamhet för TOL2

Under det gångna kvartalet har TOL2 tilldragit sig alltmer uppmärksamhet utanför Sveriges gränser. I juni meddelade bolaget att positiva prekliniska data publicerats i Frontiers in Immunology, en välrenommerad internationell vetenskaplig tidskrift.

Resultaten avser en preklinisk studie i en validerad MG-modell och visade att intravenös behandling med TOL2 effektivt och långtidsverkande minskar alla sjukdomssymtom. Dessa goda resultat rönte sedan ytterligare internationell uppmärksamhet då de presenterades på den ledande MG-konferensen Myastenia Gravis Foundation of America’s International Conference i Miami. Resultaten presenterades av Toleranzias forskningspartner Konstantinos Lazaridis från Hellenic Pasteur Institute i Aten. På plats var även Toleranzias Chief Medical Officer (CMO), Vidar Wendel-Hansen, som för BioStock berättade att Toleranzias resultat väckte mycket stort intresse bland de samlade världsledande experterna.

“Vi är oerhört glada över våra positiva studieresultat och det intresse som detta har rönt från patientgrupper, läkarhåll och tänkbara partners inom läkemedelsindustrin. Förhoppningsvis kommer detta på sikt att vara ett stöd såväl i den fortsatta utvecklingen av TOL2 som i kommande finansieringsaktiviteter och partnerskapsdiskussioner”, kommenterar Toleranzias vd Charlotte Fribert.

Förstärkningar på hemmaplan

Att bolagets arbete väckt intresse även på hemmaplan underströks också under Q2 när KK-stiftelsen i maj tilldelade 10 Mkr till ett forskningskonsortium där Toleranzia ingår som industripartner. Konsortiet fokuserar på läkemedelsutveckling riktad mot inflammation och det godkända projektet “Drug discovery targeting inflammation – novel therapeutic aspects on vascular inflammation, thrombosis and breast cancer” kommer att samordnas av Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet.

Bolaget har även förstärkts internt under kvartalet. Cellbiologi-verksamheten har stärkts genom att två disputerade forskare har rekryterats med fokus på att kartlägga centrala verkningsmekanismer kring toleransinduktion. Efter kvartalets utgång, i augusti, tillkännagavs ytterligare en förstärkning i form av Torbjörn Sannerstedt till rollen som Chief Financial Officer (CFO). Sannerstedt har lång erfarenhet med sig i bagaget och har tidigare varit CFO på AcadeMedia och Navamedic samt vd för LMI Selcom.

Intensivt arbete med TOL2-produktionen fortsätter

Arbetet med att etablera storskalig produktion av TOL2, för att få fram studieläkemedel till kommande kliniska studier pågår intensivt. Bolaget har upplevt störningar i leverantörsledet på grund av covid 19-pandemin där det fortfarande råder brist på viss tillverkningskritisk utrustning och material.

Tidigare under våren kunde bolaget dock meddela att man säkrat reningsmaterial från den Uppsala-baserade leverantören Bio-Works, för leverans till spanska 3P Biopharmaceuticals, som är ansvariga för uppskalning av produktionen och tillverkning av TOL2 för de kliniska studierna. Förutsatt att inga ytterligare oförutsedda leveransproblem uppstår har Toleranzia fortfarande som mål att inleda kliniska studier innan utgången av 2023.

Stark finansiell ställning

På den finansiella sidan av kvartalsrapporten noterar vi ett resultat på cirka -2,2 Mkr för det andra kvartalet 2022, att jämföra med cirka -1,6 Mkr för motsvarande period föregående år. Toleranzias finansiella ställning är efter förra årets kapitalresning fortsatt stark och kassan uppgick vid periodens slut till drygt 52,5 Mkr.

Du kan läsa mer om Toleranzia här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev