Home Nyheter Spago Nanomedical i hett område

Spago Nanomedical i hett område

Spago Nanomedical i hett

Spago Nanomedical i hett område

13 september, 2022

Radionuklidterapier mot cancer är ett hett område som har blivit uppmärksammat genom kliniska framsteg, godkända läkemedel och genomförda licensaffärer. First North-listade Spago Nanomedical är i full färd med att gå in i klinik med sin läkemedelskandidat 177Lu-SN201 som förväntas ha en bred användning inom just detta område.

Strålningsbehandling är en av de effektivaste behandlingsmetoderna mot cancer. Med dagens radioaktiva läkemedel kan man uppnå en riktad strålningsbehandling med mycket hög precision med hjälp av tumörriktade partiklar eller molekyler. Dessa s.k. radionuklidterapier har med kliniska framsteg den senaste tiden resulterat i godkända läkemedel och en rad uppmärksammade licensaffärer.

Tumörriktade nanopartiklar

I detta landskap verkar Spago Nanomedical, som inom sitt cancerbehandlingsprojekt Tumorad förbereder läkemedelskandidaten 177LU-SN201 inför de första studierna i människa. Bolaget siktar på att lämna in prövningsansökan för en fas I/IIa-studie kring årsskiftet. I studiens första del ska bolaget pröva kandidatens säkerhet och tolerabilitet. Bolaget väntar sig även att kunna se bilder på distributionen av läkemedelskandidaten i kroppen för att konstatera att den når tumörcellerna som avsett.

Flera av de nya godkända behandlingarna i området är baserade på biologisk målsökning av tumörerna, d.v.s. att läkemedlet binder till ett specifikt protein som förekommer i tumören. Spago Nanomedicals metod baserar sig på att funktionella nanopartiklar ansamlas i tumören via en kliniskt validerad mekanism – enhanced permeability retention. Läs mer. Via denna s.k. EPR-effekt är Tumorad inte beroende av cancercellens specifika biologi, vilket gör att den potentiellt har ett brett användningsområde inom solida tumörer och svårbehandlade cancerformer.

Mot fas I/IIa

Stöd för behandlingsmetoden har bolaget funnit i prekliniska tumörmodeller för bröst-, och kolorektalcancer. Data från dessa studier uppvisar signifikant minskad tumörtillväxt och längre överlevnad med Spagos läkemedelskandidat.

Bolaget inväntar även data från en preklinisk modell för äggstockscancer som är en potentiell inriktning för den andra delen av den kliniska studien. Om utfallet blir fördelaktigt kan bolaget välja att ansöka om särläkemedelsstatus för kandidaten inom denna indikation. Läs mer.

Licensaffärer och kapitalrundor i hett område

De stora läkemedelsbolagen har insett potentialen för de nya cancerbehandlingarna och har tagit position i fältet.

Schweiziska Novartis är ett av dem, 2017 förvärvade man franska Advanced Accelerator Applications för 3,9 miljarder USD. Affären gav dem tillgång till plattformsteknologi kring radionuklidterapier och läkemedlet Lutathera som under 2021 omsatte 475 miljoner USD. Året därpå förvärvade Novartis Lu-PSMA-617-programmet från Endocyte för 2,1 miljarder USD som under våren 2022 godkändes av FDA under namnet Pluvicto.

Även fler av big pharma-bolagen tävlar om utrymmet på marknaden. I juni 2021 förvärvade tyska Bayer bolagen Noria och PSMA Therapies för icke offentliggjorda belopp för att utöka sin portfölj och komplettera sin radionuklidbehandling Xofigo som 2021 omsatte 261 MEUR.

I april förra året upptog tyska ITM ett konvertibellån om 109 MUSD för att bl.a. driva sitt fas III-projekt inom gastrointestinala neuroendokrina tumörer.

Amerikanska Aktis har Novartis och Bristol Myers Squibb bland finansiärerna. Nyligen annonserade Aktis stöd även från Mercks venture-bolag som deltog i en kapitalanskaffning där Aktis tog in 84 MUSD för att fortsätta utveckla sin biologiska radionuklidplattform som riktar sig mot ett flertal tumörtyper.

Noterbart är också det belgiska bolaget Precirix som tidigare i år reste 80 MEUR samt det amerikanska bolaget Curie Therapeutics som i december 2021 tog in 75 MUSD, båda i emissioner riktade till specialistinvesterare.

Intresset från läkemedelsbranschen är således betydande och marknaden följer utvecklingsarbetet som pågår i Spago Nanomedical. För närvarande prissätts bolagets potential till ca 84 Mkr enligt marknadsvärdet på First North.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev