Home Intervjuer Promore Pharma avancerar enligt plan

Promore Pharma avancerar enligt plan

Promore Pharmas kvartalsrapport Q2

Promore Pharma avancerar enligt plan

5 september, 2022

Rapportsäsongen är i full gång och biofarmabolaget Promore Pharma har nu sållat sig till den rapporterande skaran. Vd Jonas Ekblom understryker att årets inledande månader har präglats av intensivt arbete som resulterat i att bolaget avancerar sina två kandidater enligt plan. BioStock tog chansen att ställa tre snabba frågor till Ekblom om rapporten.

Promore Pharma arbetar målmedvetet med att ta sina två kandidater inom sårläkning – ensereptide och ropocamptide – till patienterna. Bolagets ledande kandidat, ensereptide ska hämma ärrbildning och genomgår nu en klinisk fas II-studie. Ropocamptide utvecklas som en behandling mot venösa bensår, den vanligaste formen av kroniska bensår. I Promore Pharmas senaste rapport kan man konstatera att bolagets arbete, trots en orolig omvärldssituation, avancerar enligt plan mot målet att förse patienter som idag saknar förskrivingsläkemedel med förbättrade behandlingsalternativ.

Klinisk del av fas II-studie avslutad

Kvartalets viktigaste framsteg kom inom ensereptide-projektet där Promore Pharma bedriver fas II-studien PHSU05. Efter att man i mars fullrekryterat studien kom i juni det glädjande beskedet att sista patienten genomfört sista klinikbesöket. Detta innebär att bolaget uppnådde sitt mål om att behandla och följa upp 24 patienter under 2022:s första halvår. Studien rullar nu på enligt plan med två återstående delar – en histopatologisk analys av insamlade biopsier och en analys och kvalitetssäkring av datan. Promore Pharma räknar med att kunna presentera slutgiltiga data från studien under första kvartalet 2023.

När det gäller ropocamptide har bolaget under det gångna kvartalet fortsatt arbetet med att utveckla en mer användarvänlig administreringsform. I vd-ordet betonar Jonas Ekblom att man har reducerat riskerna i projektet genom att skapa en solid tillverkningsprocess och man nu samarbetar med externa serviceleverantörer för att säkra tillverkningsprocessen. I planen för ropocamptide finns också en fas III-studie i EU, men Promore Pharma har inte tagit beslut om finansiering eller när en sådan studie skulle kunna inledas.

Läs mer om patentet som ropocamptide tilldelades i augusti här.

Ny styrelseordförande

Det är inte bara på den kliniska fronten som det har hänt saker för Promore Pharma under kvartalet. Vid årsstämman i maj valdes Marianne Dicander Alexandersson, styrelseledamot i Promore Pharma sedan 2017, till ny styrelseordföranden. Dicander Alexandersson, med en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i ryggsäcken, har mångårig branscherfarenhet och har bl.a. varit vd för Kronans Droghandel och Sjätte AP-fonden.

Solid finansiell position

En närmare titt på bolagets räkenskaper visar att rörelseresultat för perioden april – juni landade på ‑6 133 TSEK, att jämföra med ‑7 847 TSEK för samma period förra året. Kassaflödet för den löpande verksamheten landade på ‑6 810 TSEK. Vd Jonas Ekblom konstaterar i rapporten att bolagets kassa är stabil och att man, enligt hans bedömning, har resurserna som krävs för att driva bolaget enligt plan under åtminstone ett år framöver.

Vd kommenterar

BioStock tog chansen att ställa tre snabba frågor till Jonas Ekblom med utgångspunkt i rapporten.

VdPromorePharma
Jonas Ekblom, vd Promore Pharma

Jonas, kan du utveckla kring vad som händer nu i ensereptide-projektet?

– I juni nådde vi målet att genomföra det sista patientbesöket (Last-Patient-Last-Visit; LPLV). Nu arbetar vi med att analysera de vävnadsprover som insamlats under den kliniska prövningen. Detta är den tekniskt mest komplicerade och omfattande delen av denna kliniska studie. Under denna analys som kommer att ta flera månader, är all data fortfarande dubbelblindad.

– Vi räknar med att kunna låsa databasen strax efter årsskiftet, för att därefter avblinda och statistiskt jämföra utfallet mellan sår som behandlats med aktiv substans vis-a-vis placebo.

Det finns planer på en fas III-studie med ropocamptide men inga beslut gällande finansiering eller studiestart är tagna. Vilka bitar behöver falla på plats för att kunna fatta sådana beslut?

– Den enskilt viktigaste pusselbiten handlar om att försäkra att vi kan utveckla en robust, ekonomisk och skalbar tillverkningsprocess för en singelkomponentprodukt. Denna utveckling kommer att ske under resten av innevarande år. När detta är genomfört, förhoppningsvis med ett positivt resultat, så får vi ta ställning till hur förutsättningarna ser ut att finansiera en sådan studie.

I rapporten nämner du det osäkra omvärldsläget, som Promore Pharma till trots har kunnat hålla sin plan. Hur ser du på risken att Promore Pharmas arbete påverkas av konflikten i Ukraina?

– Vi ser inga specifika risker just i nuläget. Vi är nöjda över att ha en kassa som ger oss en finansiell runway av cirka ett år. I nuläget är förutsättningarna för kapitalanskaffningar mycket ansträngda.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev