Home Intervjuer Promore Pharma stärker patentskyddet

Promore Pharma stärker patentskyddet

Patent Promore Pharma

Promore Pharma stärker patentskyddet

15 augusti, 2022

Solnabolaget Promore Pharma inledde på onsdagen höstterminens nyhetsflöde med goda patentnyheter. Bolaget har nämligen beviljats ett patent i Europa för kandidaten ropocamptide som utvecklas för behandling av venösa bensår. BioStock kontaktade vd Jonas Ekblom för en kort kommentar om vikten av godkännandet och bolagets strategi för IP-skydd.

I pipelinen hos biofarmabolaget Promore Pharma finner vi två kandidater riktade mot ett område där det saknas förskrivningsläkemedel – sårläkning. Bolaget utvecklar dels ropocamptide (LL-37), dels den ledande kandidaten ensereptide. Ropocamptide-projektet syftar till att utveckla en behandling av venösa bensår, den vanligaste formen av kroniska bensår, och ensereptide ska hämma ärrbildning.

 Ropocamptide har genomgått två kliniska prövningar

I nuläget har ropocamptide två kliniska prövningar med uppmuntrande resultat i ryggen. I den s.k. HEAL-studien, som avslutades under 2020, uppvisade ropocamptide särskilt goda resultat gällande påskyndning av läkning av stora bensår, d.v.s. sår som är större än 10 cm2. De större bensåren tar längre tid att läka och är därmed dyrare för samhället att behandla. Om ropocamptide kan påskynda läkning av dessa sår kan det alltså innebära stora vinster både för patienten, som slipper en utdragen läkningsprocess, och för samhället i form av lägre vårdkostnader.

Nytt europeiskt patent

Promore Pharma förbereder nästa steg med ropocamptide – framtida studier och därefter en eventuell kommersialisering. Inför detta utvecklar man en singelkompontent-version av ropocamptide som ska öka användarvänligheten.

Samtidigt som det arbetet fortskrider arbetar Promore Pharma också kontinuerligt med att trygga ett starktpatentskydd för sina kandidater. I onsdags kunde bolaget meddela att man skördat ytterligare en framgång i arbetet med att bygga ett solitt patentskydd. Den europeiska patentmyndigheten, EPO, beviljade då nämligen ytterligare ett patent gällande ropocamptide.

I ett pressmeddelande konstaterar Promore Pharma att det beviljade patentet skyddar behandling av kroniska bensårgenom behandling av patienter med en ”farmaceutisk formulering innehållande ropocamptide i terapeutiskt effektiva doser”.  Bolaget nämner specifikt venösa bensår och diabetiska fotsår som indikationer som skyddas av patentet. Patent är giltigt fram till åtminstone november 2034 med möjligheter till förlängning.

Vd kommenterar

BioStock tog chansen att prata med Promore Pharmas vd Jonas Ekblom om den senaste patentnyheten.

VdPromorePharma
Jonas Ekblom, vd Promore Pharma

Jonas, skulle du kunna berätta mer om vad det specifika patentet innebär för Promore Pharma och utvecklingen av ropocamptide?

– Det finns inga patent på själva molekylen ropocamptide. Ropocamptide, eller LL-37 som är det vetenskapliga namnet på denna kroppsegna peptide, har varit känd inom medicinsk forskning i mer än 30 år. I Promore Pharma har vi istället byggt upp patentskydd rörande användningen av ropocamptide för att behandla sår. Vi har exempelvis ringat in de dosnivåer av ropocamptide som behövs för att skapa en medicinsk effekt. Detta innebär att i de länder där detta patent är godkänt, så kan inget annat bolag sälja beredningsformer av ropocamptide (LL-37) i dessa dosintervall.

Kan vi förvänta oss att se fler godkända patent gällande ropocamptide?

– I och med detta beslut av den europeiska patentmyndigheten, är nu denna  patentfamilj godkänd i de flesta viktiga läkemedelsmarknaderna: i USA, EU, Japan, Ryssland och Australien. Ansökan är fortfarande under granskning i ett fåtal återstående länder. Patentfamiljen erbjuder skydd åtminstone till 2034. Bolaget utesluter inte att nya patent kan komma att inlämnas under kommande år.

Ni nämner specifikt att patentet täcker diabetiska fotsår, hur ser du på möjligheten att utöka ropocamptides indikationsområde till att även omfatta detta område?

– Vi tror att den medicinska verkningsmekanismen för ropocamptide även är relevant för behandling av diabetesfotsår. Man ska dock ha i åtanke att venösa bensår och diabetesfotsår är att betrakta som två olika sjukdomar. Av den anledningen krävs det separata kliniska studier för att dessa olika typer av kroniska sår. I nuläget har vi i Promore Pharma inte resurser att addressera ytterligare ett sjukdomsområde. Däremot, ser vi att det blir ett naturligt nästa steg i utvecklingen när väl en produkt för behandling av venösa bensår når marknaden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev