Home Intervjuer EUs godkännande av genterapi positivt för CombiGene

EUs godkännande av genterapi positivt för CombiGene

EUs godkännande av genterapi positivt för CombiGene

4 augusti, 2022

Nyligen beviljades PTC Therapeutics marknadsföringstillstånd av Europeiska kommissionen för genterapin Upstaza för behandling av en ovanlig genetisk sjukdom. Detta är goda nyheter för svenska CombiGene, vars genterapi CG01 för behandling av epilepsi, som utlicensierade till Spark Therapeutics hösten 2021, i likhet med Upstaza avses administeras direkt in i hjärnan hos patienterna. BioStock sökte CombiGenes vd Jan Nilsson för en kommentar.

Den USA-baserade läkemedelsutvecklaren PTC Therapeutics har utvecklat genterapin Upstaza (eladocagene exuparvovec) för behandling av AADC-brist, en medfödd kronisk sjukdom som kännetecknas av allvarliga funktionsnedsättningar såsom svårigheter att prata, sitta och hålla upp huvudet (muskelhypotoni).

Kliniska studier med Upstaza har visat på en förbättrad motorisk funktion och kognitiva färdigheter hos patienterna, dessutom minskade symtom som orsakar potentiellt livshotande och sjukliga komplikationer. Sammanfattningsvis medför behandlingen att de patienter som riskerade att bli livslångt sängliggande med svåra smärtor, nu kan gå, springa och utföra andra fysiska aktiviteter som tidigare inte varit möjliga.

Godkännande i EU

Upstaza har nu beviljats marknadsföringstillstånd av EU-kommissionen, vilket gör det till den första och enda godkända sjukdomsmodifierande behandlingen för patienter som lider av AADC-brist (aromatisk L-aminosyradekarboxylasbrist). Det är dessutom den första marknadsförda genterapin som administreras direkt in i hjärnan, avsett för behandling av patienter som är 18 månader och äldre. Godkännandet följer på en positiv rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) rådgivande kommitté tidigare i år.

Svenska CombiGene noterar framgången för Upstaza

Vid behandling med genterapin Upstaza, används en adenovirus-associerad vektor (AAV) för att transportera in genmaterial in i cellkärnan. På denna punkt liknar metoden den som används av det svenska genterapibolaget CombiGene som utvecklar CG01 och CGT2 – även dessa AAV-baserade genterapier. CG01 använder en genterapivektor för att administrera en kombination av neuropeptid Y (NPY) och dess receptor Y2 direkt till den del av hjärnan där de epileptiska anfallen uppstår.

Den 12 oktober 2021 ingick CombiGene ett samarbets- och licensavtal med amerikanska Spark Therapeutics, som gav Spark den exklusiva globala licensen att utveckla, tillverka och kommersialisera CG01. Läs mer här.

CG01-projektet befinner sig nu i slutfasen av den prekliniska utvecklingen, med förhoppningen att därefter kunna inleda den första studien i människa under ledning av Spark.

Vd kommenterar

Jan Nilsson, vd CombiGene
Jan Nilsson, vd CombiGene

BioStock fick en kommentar av Jan Nilsson, vd för CombiGene, avseende det beviljade marknadsföringstillstånd för Upstaza i Europa.

Jan, vilken betydelse har beslutet för genterapin i stort och vilka potentiella konsekvenser kan det få för CombiGene och CG01?

– Detta är ytterligare ett viktigt steg framåt för genterapifältet i sin helhet. Behovet av nya behandlingsalternativ är stort för de många svåra sjukdomstillstånd där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlingsalternativ eller där nuvarande terapier ger svåra biverkningar. Dessutom krävs endast ett eller ett fåtal behandlingstillfällen, vilket gör att patienten inte längre behöver tvingas till en livslång behandling med otaliga vårdbesök, vilket oftast är fallet med traditionella läkemedel.

– För CombiGene specifikt är beskedet rörande Upstaza synnerligen intressant då, som du konstaterade ovan, CG01-substansen i likhet med Upstaza injiceras direkt in i hjärnan hos patienten. Att EU-kommissionen och dess expertkommitté nu har fastslagit att en administreringsmetod direkt in i hjärnan är säker innebär att vi känner stor trygghet i vårt eget val av administrationsmetod för CG01.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev