Home Intervjuer Spago Nanomedical går mot klinik med Tumorad

Spago Nanomedical går mot klinik med Tumorad

Spago Nanomedical går mot klinik med Tumorad

Spago Nanomedical går mot klinik med Tumorad

5 juli, 2022

Strax innan halvårsskiftet meddelade Lundabaserade Spago Nanomedical att bolaget tagit in 58,4 Mkr i slutförd kapitalrunda. Kapitalet ger bolaget resurser att bibehålla tempot i sina båda projekt – SpagoPix inom cancerdiagnostik och Tumorad, där man utvecklar en ny radionuklidbehandling. BioStock intervjuar vd Mats Hansen om det gångna halvåret och utsikterna inför nästa.

Spago Nanomedical tog via en nyligen avslutad företrädesemission in 58,4 Mkr före kostnader. Kapitalet ska främst användas till att inleda klinisk fas med bolagets radionuklidbehandling mot cancer, Tumorad-kandidaten 177Lu-SN201.

Även SpagoPix-projektet har avancerat under året. Det nya gadoliniumfria kontrastmedlet för magnetresonanstomografi har visat positiva kliniska resultat i bolagets pågående studie i bröstcancer. Studien har utökats till att även omfatta pankreascancer och Spago Nanomedical förväntar sig att kunna avsluta studien innan årsskiftet. Läs mer.

Potentialen i Tumorad

SpagoPix-studiens resultat har kliniskt validerat Spagos teknologiplattform, vilket är värdefullt även för Tumorad. Radionuklidbehandlingen är även den baserad på fysiologisk målsökning till cancertumörer med bolagets funktionella nanopartiklar. Den är därmed oberoende av tumörcellernas biologi, vilket gör att det potentiella användningsområdet för Tumorad är brett och inte begränsat till en specifik cancerform, som ett biologiskt angreppssätt ofta är.

Spago har under året även intresserat sig för att använda 177Lu-SN201 mot äggstockscancer – en indikation som är den sjunde vanligaste cancerformen hos kvinnor och den femte mest dödliga. Inriktningen kan göra det möjligt för Spago att ansöka om särläkemedelsstatus (ODD) för kandidaten, vilket ger fördelar under utvecklingsfasen och marknadsexklusivitet för ett godkänt läkemedel.

Vd om vägen mot klinik

Bolaget arbetar nu med att producera material enligt Good Manufacturing Practice och med att färdigställa dokumentation för att kunna lämna in ansökan om att få inleda fas I/IIa-studien med Tumorad.

BioStock kontaktade vd Mats Hansen för en kommentar om det senaste halvåret, emissionen och vad som väntar under resten av 2022.

Mats, första halvåret är precis avslutat – vilka milstolpar har varit de viktigaste att uppnå för Spago Nanomedical hittills under 2022?

– I vintras uppnådde vi goda interimsresultat i vår kliniska studie med SpagoPix. Resultaten är inte bara fördelaktiga för vårt nya kontrastmedel. Lika viktigt är att vi kliniskt har kunnat validera vår teknologiplattform – att vårt funktionella nanomaterial kombinerat med fysiologisk målsökning till cancertumörer fungerar i människa.

– En annan milstolpe var de prekliniska resultat med Tumorad vi uppnådde. Dels genomförde vi framgångsrikt de prekliniska toxikologistudierna, dels presenterade vi lovande effektdata med läkemedelskandidaten i en preklinisk modell för kolorektalcancer.

– Användningspotentialen för Tumorad är bred, bara inom ODD-indikationen äggstockscancer är de kommersiella möjligheterna betydligt större än för SpagoPix på kontrastmedelsmarknaden.

Spagos nyligen genomförda företrädesemission gick i hamn under besvärliga marknadsförhållanden, hur skulle du vilja kommentera den?

Mats Hansen, vd Spago Nanomedical
Mats Hansen, vd Spago Nanomedical

– Det är uppenbart för alla hur investeringsklimatet är just nu och med tanke på det är vi oerhört glada och tacksamma för stödet från våra aktieägare.

– Med kapitalet i hamn har vi nu resurser att hålla tempot uppe och kan förhoppningsvis inleda vår kliniska studie med Tumorad senare i år.

Förberedelserna är i full gång inför den kliniska studien med Tumorad – vilka är de viktigaste händelserna under det kommande halvåret för Spago Nanomedical?

– Det prekliniska datapaketet är som sagt klart, just nu färdigställer vi ansökan till vår kliniska fas I/II-studie med 177Lu-SN201 och säkerställer tillverkningsprocessen för kandidaten, så att vi kan inleda studien kring årsskiftet.

– Samtidigt väntar vi på prekliniska data med kandidaten inom äggstockscancer. Dessa resultat kommer att vara viktiga för vår ansökan om särläkemedelsstatus som vi planerar att lämna in under hösten.

– Med goda resultat i SpagoPix, ett planenligt förberedelsearbete i Tumorad och en avklarad kapitalrunda, går vi med kraft och goda förhoppningar framåt i utvecklingsarbetet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev