Home Nyheter PHI visar fördubblad försäljning och en förbättrad position

PHI visar fördubblad försäljning och en förbättrad position

Phase Holographic Bokslutskommuniké

PHI visar fördubblad försäljning och en förbättrad position

5 juli, 2022

I sin bokslutskommuniké för 2021/2022 framhäver Phase Holographic Imaging den ökande försäljningen, satsningen på regenerativ medicin och det tilldelade patentet för syntetiska antikroppar. Bolaget rapporterar en fördubblad försäljning och står även redo att leverera tillskottet i bolagets produktsortimentet under hösten.

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar avancerade instrument och programvara för icke-invasiv analys av levande cellkulturer, med användning inom medicinsk grundforskning och läkemedelsutveckling. Det senaste räkenskapsåret har bolaget tagit flera steg framåt, och under våren genomförde man en företrädesemission i syfte att finansiera en satsning på regenerativ medicin samt för att accelerera försäljningen, som redan innan var på uppåtgående.

Satsningen på regenerativ medicin

Hittills har PHI sett den största efterfrågan för sin produkt inom akademin och industrin, men försäljningen skall framöver alltså även innefatta kliniken. Något som möjliggör detta och som öppnar många dörrar är samarbetet med Wake Forest Institute for Regenerative Medicine avseende storskalig biotillverkning av cellterapier och organ. Syftet är att på sikt etablera bolagets HoloMonitor som standardutrustning för kvalitetskontroll inom fältet. Läs mer.

Förbättrad kommersiell position

Vd Peter Egelberg framhåller även i bokslutskommunikén vikten av det tilldelade antikroppspatentet i Japan. Patentet ska användas för att utveckla förbättrade detektionsmodeller av metastaserande cancerceller – och därmed erbjuda en tidig screeningmetod. Att bolaget blivit beviljat patent i ytterligare ett land stärker dess skydd i tillverkningen av syntetiska antikroppar.  Med möjlighet och förhoppning till godkännande även i Kina och Europa överväger nu bolaget hur man bäst skall ta vara på den kommersiella möjligheten avseende de immateriella rättigheterna.

Dessutom ser PHI intresse från kunder avseende HoloMonitors fluorescensenhet, som man har säkrat både design och material samt komponenter för. Bolaget står därför redo för leverans av de första produktionsenheterna till potentiella kunder under hösten.

Dubblering av försäljningen

Vidare framgår av den finansiella rapporteringen att omsättningen minskade i det fjärde kvartalet (1242 Tkr) jämfört med samma kvartal året innan (1910 Tkr). För helåret uppgick dock försäljningen till 8,2 Mkr, i jämförelse mot föregående räkenskapsår som slutade på 3,6 Mkr innebär det alltså en dryg fördubbling av intäkterna. Ökningen härleds till omstruktureringen av bolagets distributionsnät, men även till satsningen på onlineförsäljning och marknadsföring. Rörelseresultatet för räkenskapsårets sista kvartal uppgick till -5,034 Mkr, vilket innebär att bolaget förbrukar något mindre än 1,7 Mkr per månad i den operativa verksamheten. Periodens redovisade kassaflöde inkluderar emissionskostnader och finansiella engångskostnader. Bolagets kassa uppgick vid periodens utgång till 2,5 Mkr – alltså ej inräknat nettokapitalet på ca 32,2 Mkr som tillfördes i maj. Vd Peter Egelberg kommenterade bolagets strategi för att öka försäljningen och förbättra kassaflödet:

»Första steg till att öka försäljningen var omstruktureringen av vårt distributionsnät i kombination med satsningen på försäljning och marknadsföring online. Nästa betydande steg är försäljningsstarten av flourescensenheten. Genom att kombinera vår holografiska teknik med flourescens har vi en unik position på marknaden. Kombinationen både förenklar användningen av flourescens och minskar den problematiska fototoxiciteten som förvanskar forskningsresultaten. Tredje steget är att etablera oss på den åtråvärda kliniska marknaden, framför allt inom regenerativ medicin.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev