Home Intervjuer Ny IR-kraft på Cyxone

Ny IR-kraft på Cyxone

Ny IR-kraft på Cyxone

Ny IR-kraft på Cyxone

7 juli, 2022

I juni meddelade bioteknikbolaget Cyxone att man byter ledning – Carl-Magnus Högerkorp klev upp från sin roll som Chief Operating Officer och axlade även manteln som tillförordnad vd. Kort därefter annonserade bolaget att man inleder samarbete med Carl Johan Sjöström som ska bistå Cyxone i investerarfrågor. BioStock fick en pratstund med bolagets nya IR-resurs.

Malmöbaserade Cyxone förbereder just nu sin ledande kandidat Rabeximod för en fas IIb-studie i reumatoid artrit.

Utöver Rabeximod ingår även kandidaten T20K i Cyxones kliniska pipeline. T20K utvecklas som en ny behandling av multipel skleros, där bolaget utvärderar en ny administreringsform för kandidaten inför nästa kliniska steg.

Studiestart med Rabeximod

I januari genomförde Cyxone en företrädesemission om 61 Mkr för att inleda fas IIb-studien med Rabeximod senare i år. Strax före midsommar lämnade bolaget in ansökan om att få inleda en klinisk studie till läkemedelsverket i Ungern. Cyxone kommer att lämna in fler ansökningar till myndigheter i de länder som är tilltänkta för studien.

Trots solida finanser och snar studiestart har Cyxone-aktien haft en negativ utveckling på First North under året. Även om de flesta life science-aktier inte heller har rosat marknaden, tappade Cyxone cirka 55 procent under första halvåret 2022. I juni entledigade styrelsen Tara Heitner från posten som vd och Chief Operating Officer Carl-Magnus Högerkorp tog rollen som tillförordnad vd. Läs mer.

Styrelsen i Cyxone uppfattade även att kommunikationen med aktieägare och potentiella investerare behövde bli effektivare och anlitade därför Carl Johan Sjöström som i en konsultroll ska bistå Cyxone i frågor som rör investor relations.

Sjöström ny IR-kraft

Carl Johan Sjöström har noga följt Cyxone och har skaffat sig ett engagemang genom sitt aktieinnehav. Sjöström har en magisterexamen i datavetenskap från Lunds universitet och har arbetat som konsult inom IT under 18 år, bland annat inom affärsutveckling med inriktning på digitala kanaler och optimering av kundupplevelser.

BioStock fick möjlighet att ställa några frågor till Cyxones nya IR-konsult.

Carl Johan, hur uppstod ditt engagemang i Cyxone?

– Det var faktiskt en artikel i Placera sommaren 2019 som fångade mitt intresse, ”Aktierna med största uppsidan”. Cyxone var aktien med den absolut största uppsidan. Det fanns något oerhört lockande kring det såklart. Jag bestämde mig för att granska företaget ordentligt. Engagemanget växte sedan i takt med att jag fördjupade mig.

– Sedan skadade det förstås inte att Cyxone forskade på viktiga sjukdomar som RA och MS. Jag har haft människor i min närhet som drabbats av dem.

Vad tror du är anledningen till att just du blev anlitad till den här rollen?

Carl Johan Sjöström, Cyxone
Carl Johan Sjöström, IR-konsult, Cyxone

– En stor anledning är nog att jag idag blivit en omtyckt skribent bland aktieägarna. Jag har skrivit såväl egna analyser som många reflekterande inlägg om Cyxone senaste åren. Jag har faktiskt aldrig heller fått så mycket uppskattande ord som jag fått när jag skrivit om Cyxone. Vissa som har hört av sig har även RA eller MS. Många är intresserade och pålästa. Cyxone ser gissningsvis ett stort värde i mitt engagemang här.

Vad har du för ambitioner i ditt nya uppdrag?

– Min ambition är att utgå från aktieägarnas upplevelse för att förbättra kommunikationen baserat på aktieägarnas perspektiv.

– Här är högre transparens och relevans i kommunikationen det stora värdet. Aktieägare ska ännu bättre förstå nuläget. Det kommer möjliggöra att Cyxone får en mer rättvis värdering. Det finns förresten en jättebra krönika av Martin Lind hos er på BioStock från 2016 som tar upp mycket av detta. Den krönikan heter ”Vilket informationsansvar vilar på biotechbolagen?”.

– Jag kommer även att försöka bidra till att förmedla en bättre bild av de utmaningar och begränsningar som finns kring kommunikation i publika utvecklingsbolag – vad kan man berätta och vad ska man inte berätta.

Kan du i korthet berätta varför Cyxone är en intressant investering?

– Innovation inom hälsovårdsområdet är en s.k. megatrend. Vi får en allt äldre befolkning samtidigt som behovet av nya läkemedel och behandlingar är stort. Innovation inom läkemedelsbranschen är samtidigt beroende av små bioteknikbolag.

– Lovande substanser mot RA och MS med bra säkerhetsprofil är efterfrågade av sjukvården. Där kommer Cyxone in.

– Marknadspotentialen för Cyxones läkemedelskandidater är enorm. De har s.k. blockbusterpotential, d.v.s. potential till en årlig försäljning på över 1 miljard dollar. Rabeximod som är Cyxones kandidat inom RA och på väg in i en Fas IIb studie är redan mycket riskminimerad. Projektet har varit i klinik tidigare och uppvisat god säkerhet i flera studier sedan dess.

Vilken är den mest brådskande frågan att besvara från investerarkollektivet?

– Intresset för fas IIb-studien med Rabeximod mot RA är såklart jättestort nu inför start. Hur har risken minskat genom de optimeringar som gjorts med avseende på t.ex. patientgruppsurval?

– Vad har samarbetet med professor Costantino Pitzalis resulterat i som ökar sannolikheten för succé ytterligare? Sedan är såklart framsteg kring finansiering och eventuella licensavtal i fokus.

– Det finns mycket annat dock. Jag presenterade tidigt ett antal områden för ledningen där mer tydlighet vore önskvärt. Detta kommer jag tillsammans med Cyxone att nu arbeta med.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev