Home Nyheter Starka tillskott och kliniskt fokus i Scandion Oncologys Q1

Starka tillskott och kliniskt fokus i Scandion Oncologys Q1

Scandion Oncology Q1

Starka tillskott och kliniskt fokus i Scandion Oncologys Q1

23 maj, 2022

Scandion Oncology startade det första kvartalet med fortsatt fokus på utveckling av bolagets pipeline, samt uppstärkande av både styrelsen och det exekutiva teamet. Bolaget har redan kunnat dra nytta av den nya kompetensen i arbetet mot målet att ta fram en behandling för läkemedelsresistent cancer.

Köpenhamnsbaserade Scandion Oncology vill ändra på det nedslående faktum att det i dagsläget saknas effektiva behandlingar mot läkemedelsresistent cancer. Den ledande kandidaten SCO-101 fokuseras i projekten CORIST och PANTAX på metastaserad kolorektal- respektive pankreascancer – två cancerformer med mycket hög dödlighet.  Genom att administrera kandidaten tillsammans med den kemoterapi som idag utgör standardbehandling inom sin respektive indikation, vill bolaget motverka de resistensmekanismer som så ofta tar sig uttryck i cancerceller – och därmed fylla ett enormt behov i den avancerade cancervården.

Förväntar sig och planerar för positiva resultat

I den senaste kvartalsrapporten konstaterar bolaget med President och vd Bo Rode Hansen i spetsen, att den kliniska utvecklingen fortskrider enligt plan. CORIST, det projekt som avancerat längst i pipeline, utvärderar för närvarande SCO-101 i en proof-of-concept fas II-studie. Ett positivt utfall i denna studie skulle peka på kandidatens förmåga att verka både längre och bättre i cancerceller, och därmed möjliggöra för bolaget att ta de första stegen i marknadsförberedande utveckling mot en kombinationsbehandling för metastaserad kolorektalcancer.

Det andra projektet, PANTAX, är en fas Ib-studie där man väntas kunna fastställa en optimal dos av SCO-101 för behandling av metastaserad pankreascancer och bekräfta dess tolerabilitet. Fortsättningsvis väntas bolaget kunna dokumentera data rörande kandidatens effekt i kombination med olika cancerbehandlingar – och därmed en indikation för bredare potential som tilläggsbehandling i andra cancerformer.

Reslutat från bägge projekten planeras att släppas senast under Q3 i år och Scandion Oncology både förväntar sig och planerar för positiva resultat.

Stärker organisationen

Bolagets utveckling avancerar även på andra plan, inte minst genom den betydligt förstärkta organisationen under den senaste tiden – en utveckling som tycks fortsätta i samma stil framöver. Förra året tillsatte bolaget sin Clinical Advisory Board, och nyligen stärktes ledningen genom tre styrelsemedlemmar med mycket omfattande och relevant branscherfarenhet. Läs mer om detta här.

Utöver detta meddelade bolaget för en dryg vecka sedan att man fortsätter stärka upp organisationen, denna gång genom Alfredo Zurlo som tillträder omgående i positionen som bolagets CMO. Zurlo tar Peter Michael Vestlevs plats, som fortsätter i bolaget som Distinguished Medical Scientist.

Lång erfarenhet av klinisk utveckling

Zurlo, som i grunden är läkare, tar in i bolaget med sig decennier av erfarenhet av att planera och genomföra kliniska onkologistudier i såväl tidig som sen fas, både i stora och små läkemedelsutvecklingsbolag – bland annat som CMO för bioteknikbolagen Glycotope och Mologen. Det ska även nämnas att Zurlo har en lång bakgrund hos läkemedelsjätten Roche, där han verkat i ett flertal global management-positioner, däribland som International Medical Director of Oncology. Han drev även bolagets lansering av blockbusterläkemedlet Avastin (bevacizumab) i Europa och resterande världen inom indikationen kolorektalcancer – som är Scandions i nuläget prioriterade kliniska indikation.

Från den långa bakgrunden i industrin tar Zurlo också med sig ett stort internationellt nätverk av experter, forskare och sjukvårdsprofessioner, vilket enbart kan ses som en fördel för Scandion Oncology. Tillskottet av Zurlo som bolagets CMO är ett steg av stor vikt i att stärka upp kapaciteten till klinisk utveckling, vilket är högst relevant i den fas Scandion befinner sig i med sin pipeline. Zurlo kommer därför spela en högst betydelsefull roll för bolagets kapacitet att bedriva utvecklingen av kliniska och marknadsgrundande studier.

Finansierat in på 2023

Att bolaget haft och fortfarande har ett starkt fokus på forskning och utveckling avspeglas även i det första kvartalets finansiella poster, där FoU stod för 13,1 MDKK av den totala rörelsekostnaden om 16,4 MDKK. I likhet med majoriteten av utvecklingsbolag som ännu inte har tagit ett läkemedel till marknaden, uppgick omsättningen precis som förra året till 0 MDKK. Likvida medel uppgick samtidigt till 88 MDKK. Kassan bedöms därför tillräcklig för att finansiera de planerade aktiviteterna in på 2023. Scandion själva betecknar 2022 som ett milstolpsår och att döma av den senaste rapporten, skall det bli spännande att följa den fortsatta utvecklingen under året.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev