Home Nyheter Nya resultat öppnar för en bredare indikation för Respiratorius

Nya resultat öppnar för en bredare indikation för Respiratorius

Nya prekliniska resultat för Respiratorius

Nya resultat öppnar för en bredare indikation för Respiratorius

1 juni, 2022

Den lundabaserade läkemedelsutvecklaren Respiratorius fortsätter att avancera projektet med läkemedelskandidaten VAL001. Nyligen kunde bolaget meddela positiva prekliniska resultat som pekade på att VAL001 kan ha potential även för patienter med en svårare typ av diffust storcelligt B-cells lymfom och nu kommer ytterligare tecken på att kandidatens användning har potential att vidga indikationen till att användas även vid behandling av patienter som återfaller i sjukdom.

Respiratorius utvecklar läkemedelskandidaten VAL001, som är tänkt att hjälpa patienter som behandlas för diffust storcelligt B-cells lymfom (DLBCL). DLBCL är en sällsynt och aggressiv form av lymfkörtelcancer där standardbehandlingen i dag utgörs av så kallad R-CHOP, en kombinationsbehandling som består av kemoterapi i kombination med immunterapi.

VAL001 är tänkt att användas i kombination med R-CHOP och resultaten från den genomförda och avslutade fasI/IIa studien var så pass lovande att europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderat Respiratorius att gå direkt till fas III med utvecklingsprojektet, vilket innebär att bolaget inte behöver genomföra en kostnadsintensiv fas IIb-studie.

Du kan läsa mer om kandidaten här.

Arbetar för att höja projektets värde

Eftersom projektet snart är redo för fas III pågår flera aktiviteter för att höja värdet i inför en partnerskapsaffär, där framtagandet av en ny formulering är den viktigaste. Preliminära resultat från den pågående farmakokinetiska studien som genomförs i Finland visade att de relativt höga doserna av VAL001 som krävs för effekt är säkra och att man uppnår de förväntade koncentrationerna. Studien väntas pågå in i det brutna räkenskapsårets andra kvartal.

Bolaget har även genomfört flera prekliniska studier för att dokumentera den potentiella effekten av VAL001 i andra närliggande terapiområden. Bland annat har man studerat effekten av valproat i kombination med R-CHOEP, en intensifierad kemoterapibehandling som ges till patienter med DLBCL som är under 70 år med medelhög eller hög sjukdomsrisk.

Potentiell effekt även i återfallande patienter

Resultat från ytterligare en preklinisk studie har nu också visat att VAL001 kan komma att användas vid behandling av patienter som återfaller i DLBCL efter att först ha genomfört behandling med R-CHOP eller R-CHOEP. I en provrörsstudie förbättrade valproat den hämmande effekten på celltillväxt i kombination med bendamustin, gemcitabin eller carboplatin som alla är cytotoxiska substanser som i dag används vid behandling av den här typen av patienter. En patentansökan för den nya användningen av VAL001 är inlämnad.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Respiratorius vd Johan Drott för att få veta mer om vad de nya resultaten innebär för bolaget.

Johan Drott, vd Respiratorius
Johan Drott, vd Respiratorius

Johan, ni får nu ytterligare indikationer på en breddad potential för VAL001. Vad innebär detta för projektet?

– Resultaten bekräftar att VAL001 även har effekt tillsammans med läkemedel som används vid sekundär behandling av DLBCL-patienter som återfaller i sjukdom. Detta betonar potential som kandidaten har som behandling av DLBCL. Dock behöver de här resultaten verifieras i kliniska studier och kan i så fall addera återfallande DLBCL som en ytterligare indikation för VAL001. Detta hade naturligtvis varit attraktivt i den partnerprocess som pågår för VAL001, men är dock inte ett spår som vi planerar att undersöka vidare i egen regi, utan det arbetet upplåter vi till en eventuell partner.

Hur ser ni på resultaten i relation till den partneringprocess som är igång?

– Vi kommer att intensifiera arbetet med partnerprocessen och med hjälp av de nya resultaten bedömer vi att vi ytterligare utvecklat erbjudandet genom att kunna erbjuda behandlingen till en bredare grupp av patienter. Därmed kan även underlaget för en fas III studie utökas vilket eventuellt kan underlätta för ett marknadsföringsgodkännande.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev