Home Intervjuer Curasight inleder 2022 starkt

Curasight inleder 2022 starkt

Curasight hade en stark start på 2022

Curasight inleder 2022 starkt

3 juni, 2022

Man kan konstatera att årets första kvartal varit händelserikt för danska Curasight som utökade sin kliniska utvecklingsportfölj med inte mindre än två nya indikationer. Med en solid finansiell ställning och klinisk utveckling i sen fas inom fyra olika cancerindikadikationer ser 2022 ut att bli intressant för bolaget. BioStock kontaktade Curasights vd Ulrich Krasilnikoff för att få hans syn på det gångna kvartalet.

Den danska bioteknikbolaget Curasight har två projekt under utveckling, båda inriktade på uPAR-receptorn, en känd biomarkör för canceraggressivitet. Det första projektet, uTRACE, är ett spårämne för cancerdiagnostik, och det andra, uTREAT, är en kortdistansstrålbehandling. De senaste månaderna har varit avgörande för bolaget, som har presenterat ett antal lovande fas IIb-resultat inom flera cancerindikationer.

Uppdaterad strategi

Efter att ha uppdaterat strategin driver Curasight för närvarande utvecklingen av uTRACE som diagnostik inom hjärncancer, prostatacancer, huvud- och halscancer och neuroendokrina tumörer. Resultaten med uTRACE banar också väg för utvecklingen av uTREAT, som idag är i preklinisk utveckling för behandling av hjärncancer.

Du kan läsa mer om den uppdaterade strategin här.

När nu fas II är avslutad i tre av de riktade indikationerna blir nästa steg att genomföra fas III-studier. I stället för att testa de olika indikationerna sekventiellt har bolaget beslutat att testa dem parallellt, eftersom man anser att detta är det bästa sättet att skapa värde för aktieägarna. Det innebär förstås att bolaget är på väg mot en ganska kostnadsintensiv period.

Solid finansiell ställning

Vid utgången av första kvartalet hade Curasight en kassa på totalt 64 MDKK, en ganska god finansiell ställning med tanke på att periodens förlust uppgick till cirka 1,3 MDKK. De 64 MDKK kommer dock inte att räcka till för alla planerade aktiviteter och bolaget uppger i Q1-rapporten att den fortsatta finansieringen kommer att bero på vilken typ av partnerskapsavtal bolaget kan ingå.

Patent beviljat i USA

Förutom de kliniska resultaten och den uppdaterade strategin meddelade Curasight nyligen att ännu ett patent avseende uTRACE har beviljats i USA. Bolaget har redan ett amerikanskt patent för användning av uTREAT som innehåller Gallium-68. Det nya patentet omfattar en annan version av uTRACE, där Copper-64 används som radionuklid. Att lägga till ytterligare ett spårämne till portföljen är ett viktigt kommersiellt steg för bolaget och bygger en stark position på den amerikanska marknaden, särskilt för vårdgivare som föredrar koppar som radioaktiva isotoper.

VD kommenterar

BioStock kontaktade vd Ulrich Krasilnikoff för att få hans syn på det gångna kvartalet.

Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight
Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight

Först och främst, hur skulle du beskriva det första kvartalet?

– Det första kvartalet har på många sätt varit ett händelserikt kvartal med publicering av positiva resultat i den avslutade prövarinitierade fas II-studien i neuroendokrina tumörer (NET), samt förvärvet av TRT Innovations för att stärka den terapeutiska plattformen uTREAT. Slutligen tillkännagav vi under kvartalet en utvidgning av vår strategi, som förutom hjärncancer och prostatacancer nu även omfattar neuroendokrina tumörer (NET) och huvud- och halscancer – både inom diagnostik och terapi.

I rapporten anger du att den fortsatta finansieringen beror på vilken typ av partnerskap ni kan ingå. Vilka är de möjliga scenarierna och pågår några sådana diskussioner just nu?

– Vi har fått ett antal seriösa förfrågningar, och naturligtvis lägger vi mycket resurser på dessa just nu för att hitta den potentiella matchningen och det ömsesidiga intresset för ett eventuellt partnerskap. Det vi söker från Curasights sida är naturligtvis att få ut största möjliga värde av varje enskild indikation, varför det är tänkbart att fler partnerskapsavtal kommer att ingås med olika läkemedelsbolag. Men detta måste tiden få utvisa, precis som det måste betonas att det är en komplicerad process som kan ta ett tag.

Den senaste tidens marknadsoro har lett till en försämrad finansieringsmiljö. Vad kan ni åstadkomma mer er nuvarande finansiella position?

– Curasight befinner sig i en riktigt bra finansiell position, vilket gör att vi inte behöver ta in ny finansiering just nu, något jag är tacksam för när det ser ut som det gör. Tyvärr tror jag att det vi bevittnar just nu kommer att bli en utdragen kris, så det är viktigt att vi använder de ekonomiska resurser vi har klokt. Med det sagt förändrar det inte vårt utvecklingsprogram.

– Om och när vi lyckas ingå ett eller flera partnerskapsavtal kommer det att ha ett mycket viktigt strategiskt värde för Curasight, eftersom det inte bara minskar riskerna för vårt case utan också bidrar till finansieringen av den framtida kliniska utvecklingen inom varje enskild indikation. Parallellt med detta diskuterar vi ständigt med potentiella nya institutionella investerare om ny finansiering skulle bli nödvändig för att täcka ytterligare klinisk utveckling som inte omfattas av strategiska partnerskap.

Ni inledde 2022 starkt, vad har du för förväntningar på resten av året?

– Min förväntan är att resten av 2022 kommer att bli ännu mer intressant med det nyhetsflöde vi ser framför oss – inklusive slutförandet av fas II-studien i glioblastom med uTRACE och motsvarande prekliniska studie med uTREAT som behandling av glioblastom. Detta, tillsammans med de andra punkterna som nämns ovan, hoppas jag kommer att gynna alla våra lojala aktieägare.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev