Home Intervjuer Promore Pharmas Q1 präglat av studieavancemang

Promore Pharmas Q1 präglat av studieavancemang

Promore Pharmas Q1 präglat av studieavancemang

25 maj, 2022

Rapportsäsongen är i full gång och peptidbolaget Promore Pharma har nu anslutit sig till skaran av bolag som avrapporterat årets första kvartal. Bolagets rapport, som publicerades i förra veckan, riktar främst fokus mot den pågående fas II-studien med ledande kandidaten ensereptide. Promore Pharmas Q1 har präglats av avancemang inom studien, något som vd Jonas Ekblom berättade mer om för BioStock.

Solnabaserade Promore Pharma utvecklar två läkemedelskandidater för behandling av sår, ett område där det idag till stor del saknas läkemedelsalternativ för de drabbade. Ensereptide riktar sig i första hand mot att hämma olika former av ärrbildning på hud, medan ropocamptide utvecklas för läkning av venösa bensår.

Fas II-studie går enligt plan

Under det gångna kvartalet tog Promore Pharma ett betydande steg på vägen mot att uppnå ett av sina huvudmål för 2022, att genomföra en fas II-studie med ensereptide för prevention av ärr i samband med operation. I februari rekryterade man den första patienten i studien, kallad PHSU05, och i mars kom beskedet att man uppnått målet att inkludera 24 friska frivilliga försöksdeltagare. I studien utvärderas hur väl ensereptide tolereras, applikationsprocess, samt vilken effekt kandidaten har när det gäller att hindra ärrbildning.

Deltagarna får behandlingen under ett tillfälle och följs sedan under cirka 13 veckor varpå utvärdering av resultatet tar vid under hösten. Resultatet från studien väntas under vintern 2022/2023.

Läs mer om studien här.

Ropocamptide ska bli singelkomponentprodukt

När det gäller ropocamptide, bolagets andra kandidat som riktas mot läkning av venösa bensår, har Promore Pharma fortsatt arbetet med att ta fram en ny administrationsform. Målet är att skapa en singelkomponentprodukt i syfte att förenkla processen vid administrering. Det är också viktigt för bolaget att fastställa om det är möjligt att etablera en tillverkningsprocess som är både skalbar och solid. Man siktar på att arbetet med detta ska vara klart under tredje kvartalet 2022. Dessutom planerar bolaget för att kunna starta en fas III-studie med kandidaten i Europa.

Hög aktivitet inom sårvårdsområdet

Promore Pharma noterar i rapporten att intresset för bioaktiv sårvård blir allt större och att antalet nya produkter som utvecklas inom området vuxit stadigt under de senaste tio åren. Man har själva vid ett flertal tillfällen blivit kontaktade med förslag om att ingå strategiska partnerskap och fått frågor om hur man kan hitta fler tillämpningar med tekniken. Bolaget konstaterar att intresset kring projekten är stort och har som ambition att ingå partnerskap för att nå sina ambitioner om att, för att låna deras egna ord, bli ett tongivande bioteknikbolag inom bioaktiv sårvård.

Står på stabil finansiell grund

Tittar vi lite snabbt på den finansiella delen av rapporten kan vi konstatera att Promore Pharma presterade ett resultat efter skatt på -8,4 Mkr, vilket kan jämföras med resultatet om -7,1 Mkr som man hade under motsvarande period förra året. Vid utgången av kvartalet låg kassan på 36,4 Mkr.

Vd kommenterar

BioStock pratade med vd Jonas Ekblom för att höra om hans tankar om det gångna kvartalet.

VdPromorePharma
Jonas Ekblom, vd Promore Pharma

Kostnaderna har stigit under Q1, p.g.a. den inledda studien med ensereptide. Ligger kostnaderna på den nivån som planerat?

– Kostnaderna ligger helt i linje med vår verksamhetsplan.

Vad är status i fas II-studien?

– Vi befinner oss mitt i den kliniska delen av studien. Alla försökspersoner är rekryterade, och vi räknar med att nå milstolpen sista-patient-sista-besök runt halvårsskiftet.

Ni har påbörjat tillverkning av ropocamptide, vad händer om ni inte kan ta fram en singelkomponentprodukt?

– Vi har stor tillförsikt om att kunna skapa en singelkomponentprodukt. Om vi inte lyckas, så är sannolikt den kommersiella potentialen för produkten lägre.

I ditt vd-ord nämner du att ni får förslag på strategiska samarbeten – kan du utveckla kring detta?

– Vi arbetar kontinuerligt med affärsutveckling, där vi har stöd av ett nätverk av konsulter. Dessutom deltar bolaget regelbundet i affärsutvecklingskonferenser. Vi har hittills inte nått fram till en affär som vi är nöjda med, men undersöker olika möjligheter i form av utlicensiering, strategiska samarbeten och joint ventures (JVs). Just i dagsläget är konkurrensen stor, i den bemärkelse att det finns ett stort utbud av biotechprojekt med relativt låg värdering på ”säljsidan”.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev