Home Intervjuer Nya fynd stödjer användning av RhoVacs cancervaccin i flera cancerformer

Nya fynd stödjer användning av RhoVacs cancervaccin i flera cancerformer

Nya fynd stödjer användning av RhoVacs cancervaccin i flera cancerformer

20 maj, 2022

I väntan på avläsning i fas IIb-studien BRaVac fortsätter RhoVac bygga upp sitt datapaket kring cancervaccinkandidaten onilcamotide. Bolaget tillkännagav nyligen nya prekliniska fynd som pekar på att kandidaten kan ha en roll att spela i flera olika cancerformer. BioStock kontaktade bolagets vd Anders Månsson för att få reda på vad detta innebär för projektet som helhet.

I arbetet med läkemedelskandidaten onilcamotide riktar RhoVac in sig på målproteinet RhoC, ett protein som överuttrycks i metastatiska cancerceller. Proteinet ger cancercellerna förmågan att sprida sig i kroppen och infiltrera andra vävnader. Onilcamotide är en peptid som utgör ett fragment av RhoC och när det introduceras i kroppen triggar det immunförsvaret att angripa de celler som överuttrycker RhoC.

I utvecklingen av onilcamotide har RhoVac valt att fokusera på prostatacancer, då specifikt på patienter som tidigare behandlats genom operation eller strålbehandling riktad mot primärtumören. Målet med behandlingen är att hindra att cancern sprider sig och får fäste i andra delar av kroppen när primärtumören väl är avlägsnad. Det är just denna effekt som man undersöker i fas IIb-studien där både bolaget och aktiemarknaden spänt inväntar resultat inom kort.

Läs mer om behandlingskonceptet här.

Potential i flera cancertyper

Prostatacancer må vara den cancerform som RhoVac valt att fokusera på i ett första led, men överuttryckt RhoC är inte unikt för prostatacancer, varför bolaget varit intresserat av att undersöka konceptet även inom andra cancerindikationer.

Under onsdagen presenterade RhoVac ytterligare fynd som pekar på att onilcamotide har en roll att spela i fler cancerformer. De senaste resultat kommer från ett forskningssamarbete med St. John’s Research Institute, en enhet inom CBCI Society for Medical Education, i Bangalore, Indien. I resultaten konstaterar man ett uttryck av den så kallade MHC-II-receptorn i fler tumörceller än vad som tidigare varit känt. MHC-II är viktigt för Onilcamotide eftersom kandidaten övervägande drivs av T-celler av typen CD4+, som kräver att antigenet presenteras av MHC-II-receptorer.

Samarbetet visar att receptorerna finns i många olika former av cancerceller och pekar även på att RhoC verkar existera på samma ställen som MHC-II på cellytan. Enligt bolaget tyder fynden på att onilcamotide kan användas som behandling i flera olika typer av cancer och man poängterar att man inom samarbetet lyckats hitta MHC-II-receptorer i fler cancertyper än vad som tidigare varit känt.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat RhoVacs vd Anders Månsson för att ställa några frågor kring betydelsen av de nya upptäckterna.

Anders Månsson, vd RhoVac
Anders Månsson, vd RhoVac

Först och främst, hur ser du på de nya fynden och dess innebörd för projektet som helhet?

– De är mycket betydelsefulla för oss eftersom de underbygger vår verkningsmekanism, inte bara i prostatacancer, men också i andra cancerformer.

Ni nämner att ni sett MHC-II-receptorer i fler cancertyper än vad man tidigare känt till. Vilka typer av cancer verkar relevanta för onilcamotide i dagsläget, givet de resultat ni hittills fått?

– Vi gjorde ju i höstas en större marknadsundersökning och studerade närmare de tio vanligaste cancerformerna, och vi fann i den tre huvudpunkter. I så gott som samtliga cancerformer är cancern klassad som lokal (och alltså botbar) vid diagnostillfället. I de vanligaste cancerformerna är recidivfrekvensen, alltså risken att cancern kommer tillbaka i form av metastatisk sjukdom, ganska hög till mycket hög och ligger på cirka 10 – 50 procent. Det finns idag mycket få attraktiva medicinska alternativ att tillgå för att motverka återfall i cancer efter lokal behandling. I de flesta fall handlar detta om cellgifter, hormonell behandling och/eller strålning, alternativ som man inte gärna använder brett på grund av biverkningsprofilen.

– Vi kan därför konstatera att om vår läkemedelskandidat skulle fungera i flera olika cancerformer, en hypotes som dessa resultat understödjer, så kan onilcamotide ha ett brett potentiellt användningsområde i cancer, och därmed en enorm marknadspotential.

Ni har ju uttryckt att ni inte har någon ambition att själva undersöka onilcamotides potential i andra indikationer än prostatacancer. Finns det något som skulle ändra er inställning?

– Vår bedömning är att om vi får ett så kallat kliniskt ”proof of concept” i prostatacancer från BRaVac, och vi kommer ju att få resultat mycket snart, så räcker de kliniska resultat vi har då i kombination med övrig dokumentation för att genomföra en affär med en partner som har tillräcklig finansiell styrka för att ta onilcamotide till marknaden och bredda indikationsområdena så snabbt som möjligt. Detta är i alla fall vår primära inriktning.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev