Home Nyheter Djupdykning i Pila Pharmas kliniska koncept

Djupdykning i Pila Pharmas kliniska koncept

Djupdykning i det kliniska konceptet bakom Pila Pharmas uteckling

Djupdykning i Pila Pharmas kliniska koncept

25 maj, 2022

Typ 2-diabetes är en av de vanligaste sjukdomarna i världen. Ett bolag som vill ta en del av marknadskakan är Malmöbaserade Pila Pharma, som just nu förbereder prekliniska studier med läkemedelskandidaten XEN-D0501. I den här artikeln har BioStock tittat närmre på det kliniska koncept som ligger till grund för Pila Pharmas läkemedelsutveckling.

Diabetes är en samling sjukdomar där den gemensamma nämnaren är att patienten har för högt blodsocker, alltså att glukoskoncentrationen i blodet överskrider önskvärda nivåer. Glukos spelar en vital roll för kroppens funktion och används för att bilda den energi som cellerna behöver för att fungera som de ska. Kroppen använder sig av hormonerna insulin och glukagon för att reglera upptag och utsöndring av glukos, och det är när den här regleringen inte fungerar som diabetes uppstår.

Dagens behandlingar tar sikte på insulinet

Vid den vanligaste formen av diabetes – typ 2 – kan kroppen inte längre producera tillräckligt mycket insulin för att cellerna ska kunna ta upp glukos på rätt sätt, eller så har cellernas insulinkänslighet försämrats. Det är dessa båda sjukdomsaspekter som dagens behandlingar riktar in sig på – att hjälpa kroppen producera insulin eller öka cellernas insulinkänslighet.

Marknaden för behandling av diabetes uppskattades 2019 uppgå till knappt 70 miljarder USD och man förväntar sig en fortsatt tillväxt drivet av ökad övervikt och en stillasittande livsstil.

Ett behandlingslandskap i förändring

Utöver bra kosthållning och motion består första linjens behandling i dag av metformin, som verkar genom att både öka cellernas insulinkänslighet och minska leverns egen sockerproduktion. Hos vissa patienter avtar dock effekten av metformin över tid, vilket gör att de behöver gå vidare till andra behandlingsalternativ.

För patienter med längre framskriden sjukdom har tillsättning av insulin länge varit standardförfarandet, men på senare år har det blivit allt vanligare med behandlingar som istället hjälper kroppens egen insulinproduktion. Ett bra exempel är framväxten av GLP1-analoger, som bland annat höjer bukspottkörtelns produktion av insulin.

Riktar in sig på chilireceptorn

Aktörerna på den betydande diabetesmarknaden är av naturliga skäl många, och en som vill slå sig in bland konkurrenterna är Malmöbaserade Pila Pharma. Bolaget hoppas att med sitt behandlingskoncept hoppas kunna påverka både insulinproduktion och cellernas insulinkänslighet. Grundare och vd Dorte X Gram har attackerat problematiken via den så kallade ”chilireceptorn” TRPV1, vars huvudsakliga funktion är att reagera på skador, till exempel genom att skicka smärtsignaler och främja lokal inflammation.

Upptäckten av TRPV1-receptorn i slutet av 1990-talet innebar ett stort genombrott som ledde till att fler receptorer i kroppen kunde identifieras, en forskningsframgång som förärades med 2021 års Nobelpris i medicin.

TRPV1 har även en roll i diabetes

Gram menar att TRPV1, utöver sin huvudsakliga roll som känsloförmedlare, även spelar en roll inom diabetes. Hennes hypotes är att en för fet fettvävnad i kroppen gör att TRPV1-receptorerna stimuleras mer än vad som är brukligt. Detta leder till ett ihållande lågintensivt inflammatoriskt svar, vilket i sin tur hämmar insulinproduktion och insulinkänslighet. Hon menar att detta kan leda till en ond spiral där kroppen försöker kompensera genom att producera mer insulin, vilket i sin tur ytterligare spär på den onormala inflammatoriska responsen.

Enligt Gram kan en långvarig överstimulering även innebära att receptorerna till sist tröttas ut, vilket kan leda till nervskador, kronisk smärta och kroniska fotsår.

Siktar på att hämma TRPV1

Att hämma TRPV1-receptorn borde i så fall göra så att man kan undvika det ihållande inflammatoriska svaret och stimulera både insulinproduktion och insulinkänslighet. Det är precis det som Pila Pharmas läkemedelskandidat XEN-DO501 är tänkt att göra.

Det finns indikationer på att hypotesen stämmer. Bolaget sett ett samband mellan hämmat TRPV1 och en ökad insulinproduktion och en ökad insulinkänslighet i djurmodeller, där t.ex. möss vars TRPV1 slagits ut och som fick en fettrik diet inte utvecklade någon glukosintolerans och samtidigt uppvisade en förbättrad insulinutsöndring.

Därutöver har Pila Pharma även fått preliminära effektresultat i människa. I en fas IIa-studie fick diabetespatienter tabletter med 4 mg XEN-D0501 morgon och kväll under 28 dagar. Efter perioden uppvisade de en signifikant högre insulinnivå jämfört med en grupp patienter som fått placebo efter en “oral glukosbelastning” eller under ett så kallat “oralt glukostoleranstest”.

Fas IIb nästa viktiga milstolpe

Nästa stora steg i utvecklingen är att bekräfta de preliminära effektresultaten i människa. Förberedelserna är i full gång, där start av längre 13 veckors prekliniska studier är nästa milstolpe, vilket du kan läsa mer om här. Går allt som det ska förväntas bolaget kunna gå in i fas IIb någon gång under nästa år, där förhoppningen är att man ska få ytterligare bevis på att man är något på spåret.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev