Home Nyheter Pila Pharmas vd om bolagsbygget sedan notering

Pila Pharmas vd om bolagsbygget sedan notering

Dorte X Gram pratar om bolagsbygget sedan notering

Pila Pharmas vd om bolagsbygget sedan notering

25 februari, 2022

“Vi är på gång”. Så inleds vd-ordet när Pila Pharmas vd Dorte X. Gram avrapporterar helåret 2021 i bokslutskommunikén som släpptes i förra veckan. Under första halvåret som noterat bolag har fokus legat på att bygga det högkvalitativa team som ska driva utvecklingen av läkemedelskandidaten XEN-D0501 framåt och förhoppningsvis hela vägen till marknad. BioStock har med anledning av den nysläppta rapporten kontaktat Gram för att få hennes bild av året som gått.

Grunden till det som i dag är Pila Pharma lades under Dorte X Grams tid på Novo Nordisk, där hon forskade kring TRPV1-receptorns möjliga roll i typ 2-diabetes. Teorin bakom forskningen är att TRPV1 indirekt hämmar kroppens insulinreglering och glukostolerans och på så sätt spelar en viktig roll i utvecklingen av sjukdomen. Under resans gång har man fått tydliga indikationer på att man är något på spåren, där TRPV1-hämmaren XEN-D0501 visat sig ge diabetiker en förbättrad insulinfrisättning vid behandling under en månads tid.

Förbereder inför toxstudier

Nästa stora mål i projektet är att testa kandidaten i en fas IIb-studie, som man siktar på att rulla i gång under 2023. I förberedelserna inför den studien pågår för närvarande flera aktiviteter, som BioStock rapporterat om tidigare. En tremånaders toxikologisk studie ska genomföras och inför den tillverkas studiematerial i samarbete med den brittiska tillverkningspartnern Almac Sciences.

Här kunde Pila Pharma nyligen meddela att man lyckats väl med att förbättra syntesen av XEN-D0501 och på så vis få ut mer aktiv ingrediens (API) från startmaterialet än vad man lyckats med tidigare. Det är enligt bolaget en viktig del i utvecklingen som banar väg för en mer kostnadseffektiv framtida tillverkning av XEN-D0501, vilket bland annat inkluderar den kommande batchen av XEN-D0501-API.

Vill säkerställa hög kvalitet i forskningen

Något som Pila Pharmas vd Dorte X. Gram också vill bana väg för är såklart fortsatta framgångar i utvecklingsarbetet. Här ligger tonvikten på att få till en tung och erfaren utvecklingsorganisation som kan säkerställa en hög kvalitet i utvecklingsarbetet. I den andan knöt bolaget nyligen till sig Novo Nordisk-veteranen Susanne Rugh, som varit med och tagit tre av den danska läkemedelsjättens storsäljare till marknad.

Under det fjärde kvartalet har även en Head of Toxicology anlitats, som kommer att leda arbetet med toxstudien vilket drar i gång så snart API-tillverkningen är helt slutförd.

Ser över höstens finansieringsrunda

Den ökade aktiviteten i bolaget visar sig även i bokslutets resultaträkning, där rörelseresultatet för helåret 2021 landade på knappt -9,3 Mkr, jämfört med cirka -3,4 Mkr för motsvarande period föregående år. De likvida medlen i bolaget uppgick vid 2021 års utgång till cirka 28,2 Mkr och soliditeten låg på 95 procent.

När det gäller bolagets finansiering kan vi notera att aktiekursen i skrivande stund ligger en bit under nivån på 10 kronor som gäller för teckning av nya aktier i den teckningsoption av serie TO1 som har lösen innan sommar. Bolaget skriver i rapporten att man uppmärksammat detta och att man ämnar lösa finansieringen av den fortsatta utvecklingen på annat sätt, om teckningsoptionen inte skulle lösas som det var tänkt från början.

Vd kommenterar

Gram själv har sett till att utnyttja den senaste tidens börsturbulens och köpte i veckan knappt 19 000 aktier till kursen 5,40 kr. Hon följer därmed upp det köp hon gjorde i slutet av förra året då hon köpte cirka 32 000 aktier till kursen 6,50 kr.

BioStock har kontaktat Gram för att få en kommentar till det gångna året och de aktiviteter som väntar bolaget härnäst.

Dorte X. Gram, vd Pila Pharma
Dorte X. Gram, vd
Pila Pharma

Utöver det viktiga utvecklingsarbetet så har ni under 2021 fokuserat mycket på att bygga den organisation som vi ser framför oss i dag. Hur går dina tankar när du ser tillbaka på 2021 och hur ser du på var ni står som bolag i dag?

– Under 2021 var vi ett mindre team som hade fokus på noteringsprocessen. När den väl var igång startade vi de tunga utvecklingsaktiviteterna kring vårt studiemedel, som tillverkning av nya tabletter och API.

– Sedan noteringen har vi fokuserat på att bygga upp en virtuell organisation med mycket kompetenta medarbetare, antingen på konsultbasis eller via samarbeten med duktiga kontraktforskningsorganisationer. Faktum är att jag i skrivande stund är på rundresa i Storbritannien för att träffa det virtuella teamet här. Jag har valt att hålla andelen internt anställda på en låg nivå för att vara flexibel och kunna lägga pengarna på det som i stunden är viktigast.

Du har tidigare nämnt att det är viktigt att den forskning Pila Pharma bedriver håller hög kvalitet. Skulle du kunna gå lite djupare på vad du tycker utmärker högkvalitativ forskning?

– Innan vi gick till börsen var vi i en exploratorisk fas där vi först ville ta reda på om XEN-D0501 hade effekt på diabetiker och det fick vi indikationer på i en mindre studie. Nu är det den regulatoriska vägen fram mot marknaden som gäller. Då är det viktigt att vi har en kompetent organisation med erfarna medarbetare som vet vart vi skall och hur vi ska komma dit, så att de resultat vi får på vägen blir av högsta kvalitet, då allt kommer att ingå i en registreringsansökan så småningom. Det är avgörande för de stora läkemedelsbolagen och därför också för oss på vägen fram.

Er nästa viktiga utvecklingsaktivitet innan fas IIb-studien är en tremånaders toxikologisk studie. I och med att ni redan genomfört en toxstudie som pågick i en månad med goda resultat, hur skulle du bedöma sannolikheten att ni ser bra resultat även i den tre månader långa studien?

– Ja, Bayer, som ursprungligen tog fram vår utvecklingskandidat, gjorde prekliniska studier med bra säkerhetsresultat under en månads dosering. Vi håller just nu på att diskutera design av våra kommande tremånadersstudier och vi bedömer att det inte finns anledning att förvänta sig ett sämre resultat under den längre studien.

– Men man vet ju inte och då det är ett regulatoriskt krav att genomföra dessa tremånadersstudier innan vi kan starta en tremånadersstudie i människa så förbereder vi oss så noga som möjligt.

Du inleder ditt vd-ord med “vi är på gång”, så det låter som att ni förväntar er att åstadkomma en hel del under året. Vad hoppas du kunna se tillbaka på om ett år när det är dags att sammanfatta 2022?

– Vid slutet av 2022 skulle vi gärna ha vår API tillverkning slutförd och både startat och avslutat våra prekliniska studier så att dessa resultat kan ingå i ansökan om att få kliniskt prövningstillstånd som vi planerar lämna in kring årsskiftet.

– Sen är planen att förbereda den kliniska studien i detalj och för det ta in mer pengar som skall finansiera den operationella fasen av den kliniska studien. Det handlar alltså om att förbereda studiemedel till varje patient, starta upp kliniker och börja rekrytera och behandla patienter under 2023.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev