Home Nyheter Klarias leveransplattform går från klarhet till klarhet

Klarias leveransplattform går från klarhet till klarhet

Klaria går från klarhet till klarhet med sin plattform

Klarias leveransplattform går från klarhet till klarhet

18 november, 2021

En viktig men ofta underskattad del av läkemedelsutveckling är att hitta rätt administrationsform för läkemedlet. Inom detta segment hittar vi Uppsalabolaget Klaria med sin alginatplattform, som utvecklas som ett bättre alternativ till dagens injektions- eller nässpraysbehandlingar. Bolaget har den senaste tiden levererat flera lovande nyheter som alla pekar mot att plattformen har en tydlig roll att spela i den framtida marknaden för läkemedelsleverans. Under våren inkom bland annat positiva data från en registreringsgrundade klinisk studie gällande läkemedelskandidaten Sumatriptan Alginatfilm.

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man väljer vilket administrationssätt som är bäst lämpat för ett läkemedel. Bland annat beror beslutet på läkemedlets fysiska egenskaper. Är det fast, flytande eller en gas? Är det lösligt? Vilken stabilitet har det? Hur väl tas det upp i kroppens olika delar?

Ökande trend med smart läkemedelsleverans

Men läkemedlets fysiska egenskaper är inte det enda som är viktigt att ha med i beräkningen. Den moderna patienten och användaren kräver inte bara att läkemedlet är effektivt utan ställer allt högre krav på att de ska vara lätta att administrera och praktiska att hantera. Efterfrågan på enkla och smarta former av läkemedelsleverans har drivit medicinteknikbolag och läkemedelsutvecklare till allt större investeringar på området.

Som ett enkelt men talande exempel kan en spruta vara en bra metod för en snabb och precis läkemedelsöverföring till patienten. Baksidan med sprutan är att det finns en utbredd rädsla för nålar och det finns därmed en risk att patienten inte genomför den behandling som behövs. Sprutan är dessutom ofta en dyr och skrymmande metod som dessutom resulterar i avfall som måste hanteras korrekt.

Patenterad teknologi för att ersätta spruta och nässpray

Det är den här problemställningen som Uppsalabolaget Klaria riktat sig mot med sin patenterade alginatfilmsteknologi. Alginatfilmen är som ett litet plåster i storlek och fästs i munhålan. På så sätt tas läkemedlet upp direkt i blodet och undviker magsäcken, vilket i de flesta fall ger ett bättre läkemedelsupptag än vad en tablett eller nässpray kan erbjuda. Samtidigt undviker patienten det obehag som är förknippat med att behöva använda en spruta. En annan fördel är att filmen i sig inte är skrymmande som en spruta eller en nässpray kan vara.

Klarias strategi med sin alginatfilm är att kombinera den med redan etablerade läkemedelssubstanser där det medicinska behovet är stort och där dagens användande av spruta och nässpray innebär väsentliga problem för patienter och användare. Bolaget har i dag fem utvecklingsprojekt där teknologin utvärderas i kombination med substanserna sumatriptan, adrenalin, naloxon, ketamin och midazolam. Utöver det utvecklar dotterbolaget Cannabis Delivery Sciences (CDS) produkter där alginatfilmen i olika utföranden kombineras med cannabis.

Starka resultat i ryggen

Att det finns potential i alginatfilmsteknologin har Klaria visat flera prov på under det gångna året. I sumatriptanprojektet utvecklas en smidig behandling av migrän och här visade en bioekvivalensstudie i våras att alginatfilmen erbjuder samma läkemedelsupptag som två marknadsgodkända produkter. Studieresultaten visade dessutom att läkemedelsleveransen från alginatfilmen var mer precis än de två jämförelseprodukterna.

Med resultaten i ryggen menar bolaget att man nu går till marknad med en produkt som inte bara är mindre skrymmande och lättare att använda, utan som även tillför kroppen en mer precis dos av läkemedlet än de nässprayer som finns på marknaden i dag. Klarias alginatfilm är den första nya formuleringen av Sumatriptan som kommer till marknaden på över 15 år.  Detta till en migränpatientgrupp som aktivt välkomnar nya och bättre behandlingsalternativ.

Riktar sig mot stora marknader

För att tydliggöra potentialen i alginatfilmen och Klarias strategi kan sumatriptanprojektet tjäna som exempel. Marknaden för behandling av migrän förväntas uppgå till 4,4 miljarder USD 2021, varav triptanbaserade läkemedel står för en stor del.

Klaria uppskattar att Sumatriptan Alginatfilm – baserat på nuvarande utvecklingsplan – har en global försäljningspotential på cirka 5 miljarder kronor per år, något som kan agera som en fingervisning även för övriga utvecklingsprojekt.

Optionsavtal validerar projektet ytterligare

Klaria är inte heller ensam om att se potentialen i alginatplattformen. I våras avtalade bolaget med amerikanska Imbrium Therapeutics gällande rättigheterna till Adrenalin Alginatfilm. Målet med projektet är att ta fram en ersättare till marknadsdominanten EpiPen, som är en injektionspenna för behandling av allvarliga akuta allergiska reaktioner. Utöver den välkomna förskottsbetalningen på 3,5 miljoner USD ses avtalet som en tydlig validering på tekniken och det intresse som den har skapat på marknaden.

Bygger starkt patentskydd

Men det räcker inte med att utveckla en bra produkt med stor marknadspotential. För en framgångsrik lansering behöver bolaget även ha en solid IP-grund att stå på, varför man har lämnat in breda patentansökningar för att skydda teknologin. Klaria fick nyligen grönt ljust från det amerikanska patentverket gällande Naloxon Alginatfilm, vilket innebär att läkemedelskandidaten åtnjuter marknadsexklusivitet i landet fram till 2038.

Det är andra gången i år som den amerikanska myndigheten godkänner ett kombinationspatent gällande bolagets alginatfilmsteknologi, då Sumatriptan Alginatfilm  blev godkänd tidigare under året. Även från europeiskt håll har det under året inkommit positiva patentnyheter då den Europeiska patentmyndigheten i februari godkände kombinationspatentet för Naloxon Alginatfilm.

Enligt Klaria är årets tre godkännanden värdehöjande milstolpar som ytterligare bekräftar styrkan i den patentstrategi som lagts och som betydligt höjer värdet på bolagets utvecklingsproduktportfölj.

Svängig resa för aktien

Det lovande nyhetsflödet har inte gått aktiemarknaden förbi. Från att vid årsskiftet ha handlats runt 6 kronor har den varit uppe och vänt vid 13 kronor. Under sommaren sjönk den dock tillbaka igen, för att under hösten vandra mellan 6 och 8 kronor.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev