Home Nyheter Immunicum deltar i nytt cancerforskningskonsortium

Immunicum deltar i nytt cancerforskningskonsortium

Immunicum Research Consortium

Immunicum deltar i nytt cancerforskningskonsortium

21 april, 2022

I syfte att försöka ge patienter snabbare tillgång till nya cancerbehandlingar kommer nederländska National Growth Fund att stödja ett nytt cancerforskningskonsortium kallat Oncode-PACT med 325 MEUR. Cancerterapibolaget Immunicum, som har meddelat att de utgör en del av detta konsortium, bidrar med sin expertis inom dendritisk cellbiologi för att designa nya cancerimmunterapier.

Läkemedelsutvecklingsprocessen är en lång och mödosam resa som vanligtvis tar 10–15 år. Detta gäller i synnerhet för onkologiområdet, där graden av misslyckade kliniska studier är bland de högsta.

Den låga framgångsfrekvensen under de senare utvecklingsfaserna, sker till priset av de betydande investeringar som gjorts i kandidater som i slutändan inte når marknaden. Den nuvarande utvecklingsprocessen av läkemedel mot cancer är därför lång och dyr, och fungerar vanligtvis bara för en liten del av de avsedda patienterna. Med tanke på att cancer fortfarande utgör en av de främsta dödsorsakerna i världen trots stora framsteg inom cancerbehandling, är behovet av medicinska lösningar brådskande. Att minska tiden det tar att utveckla läkemedel och att göra kliniska studier mer kostnadseffektiva, är därför högprioriterat.

Oncode-PACT – skall förbättra läkemedelsutvecklingsprocessen

För att ta sig an detta problem har ett konsortium av forskare, onkologer, kunskapsinstitut och näringslivet i Nederländerna gått samman i vad som kallas Oncode-PACT. Tack vare ett betydande bidrag på 325 MEUR från National Growth Fund, en nederländsk statlig myndighet som investerar i projekt som säkerställer långsiktig strukturell och hållbar ekonomisk tillväxt, planerar Oncode-PACT att påskynda den prekliniska utvecklingsprocessen för cancerläkemedel i syfte att utveckla värdefulla läkemedelskandidater snabbare och billigare och därmed göra dem snabbare tillgängliga för patienterna.

Alain Kummer, VD på Oncode Institute och ordförande för Oncode-PACT, förklarar i ett pressmeddelande:

»Oncode-PACT placerar patienten i centrum av hela läkemedelsutvecklingskedjan. I dagsläget är den prekliniska utvecklingsprocessen fortfarande inte tillräckligt kopplad till den kliniska praktiken och patientfokus kommer in för sent i läkemedelsutvecklingsprocessen. Genom att distribuera patientdata och vävnader från patienter tidigt i utvecklingsprocessen – till exempel organoidteknologi och artificiell intelligens är det möjligt att bedöma om ett potentiellt läkemedel skulle kunna vara effektivt och säkert mycket tidigare i processen än vad som är möjligt för närvarande. Och dessutom med större säkerhet.«

Immunicum ansluter sig till Oncode-PACT

Immuno-onkologibolaget Immunicum, med huvudkontor i Sverige och forskningsanläggningar i Nederländerna, har meddelat att utgör är en del av Oncode-PACT. Bioteknikbolaget fokuserar på att utveckla behandlingar för att adressera två av de viktigaste utmaningarna inom cancerbehandling: tumöråterfall och svårbehandlade tumörer.

Immunicums tumöråterfallsvaccin DCP-001 befinner sig i fas II klinisk utveckling i patienter med akut myeloisk leukemi (AML). Positiva data från studien presenterades vid en stor internationell konferens i slutet av förra året, och slutliga data som visar ett mätbart svar på kvarvarande sjukdom (MRD), liksom de beräknade sekundära effektmåtten för återfallsfri överlevnad (RFS) och total överlevnad (OS), kommer att bli tillgängliga senare under 2022.

Läs mer om DCP-001 och dess potential här.

Immunicums vd Erik Manting kommenterade varför det är så viktigt att vara en del av Oncode-PACT:

»Kvaliteten på vetenskapen som Oncode-PACT besitter är helt klart enastående. Vi är glada och stolta över att arbeta som en del av Oncode-PACT-konsortiet för att föra banbrytande vetenskapliga upptäckter från ett av de världsledande biofarmaka-ekosystemen till patienter, snabbare och mer effektivt. Inom Oncode-PACT-konsortiet kommer Immunicum att fortsätta att utnyttja sin expertis inom dendritcellsbiologi för att designa nya cancerimmunterapier, inklusive att kombinera dem med andra cellbaserade terapier.«

En ny vision för läkemedelsutveckling

Med den vision som Oncode-PACT bygger på, skall patienter kunna kopplas till läkemedelsutvecklingsprocessen i ett tidigare stadium. Detta kommer att effektivisera urvalet av lämpliga patientgrupper för utvärdering av nya läkemedelskandidater, vilket minskar risken för att läkemedelskandidaterna misslyckas senare i den kliniska utvecklingen.  Sammantaget kommer detta möjliggöra att nå den kliniska forskningsfasen av läkemedelsutvecklingen på ett mer målinriktat sätt.

Med detta nya sätt att utveckla läkemedel följer således potentialen att erbjuda skräddarsydda cancerbehandlingar i ett mycket tidigare skede av en patients sjukdom. Det ger också innovatörer som Immunicum, som är en del av Oncode-PACT, en större chans att göra skillnad i cancerpatienters liv. Det skall bli intressant att följa detta initiativ för att se om den förändrade processen kan påverka utvecklingen av cancerläkemedel.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev