Home Nyheter Immunicums strategi för att bekämpa tumöråterfall

Immunicums strategi för att bekämpa tumöråterfall

Immunicum’s strategy for fighting tumour recurrence

Immunicums strategi för att bekämpa tumöråterfall

23 mars, 2022

Tumöråterfall är den bakomliggande orsaken till majoriteten av dödsfallen i cancer över hela världen. Det anses därför vara en av de mest angelägna utmaningarna inom det onkologiska området. BioStock har kikat närmare på det svenska immunonkologibolaget Immunicum som tar sig an denna utmaning med canceråterfallvaccinet DCP-001, som för närvarande befinner sig i klinisk fas II.

Cancer är som allra farligast när primära tumörer metastaserar eller sprids till andra organ i kroppen. Faktum är att ungefär nio av tio cancerpatienter dör till följd av cancerns förmåga att sprida sig och bilda nya svårbehandlade tumörer. Detta inträffar oftast efter att den initiala kirurgin, kemoterapin eller strålningen gjorts för att avlägsna den primära tumören, men där kvarvarande cancerceller som behandlingen missat växer tillbaka – ett fenomen som kallas tumöråterfall eller tumörrecidiv.

Stor marknadspotential

Enligt en rapport från Emergen Research värderades år 2019 den globala marknaden för metastaserande cancerbehandlingar till cirka 63 miljarder USD och förväntas nå 111 miljarder USD år 2027 med en CAGR på 7,3 procent. Att utveckla en behandling som kan förhindra tumöråterfall skulle således adressera ett betydande medicinskt behov som i dagsläget inte tillgodoses, men även om omfattande marknad.

Immunicums tumöråterfallsvaccin

Ett bioteknikbolag som tar tag i denna stora utmaning är Immunicum, med huvudkontor i Stockholm och som fokuserar på utveckling av cancerimmunterapier. Bolagets huvudkandidat DCP-001 är ett vaccin som syftar till att minska, fördröja eller till och med förhindra återkomsten av några av de farligaste tumörerna, inklusive akut myeloisk leukemi (AML), äggstockscancer med flera.

DCP-001 kommer från bolagets egenutvecklade DCOne leukemiska cellinje. Under tillverkningen sker en förskjutning av DCOne-celler mot en mogen dendritisk cellfenotyp, vilket innebär immunceller som medför målantigener för immunsystemet – som därmed aktiveras. Detta resulterar i immunceller som är mycket immunogena och som uttrycker en mängd tumörantigener. Bolagets vaccin fungerar därför på samma sätt som andra vacciner, eftersom det är utformat för att stimulera en patients immunsystem för att minska risken för allvarlig sjukdom.

Utvärderas i fas II-studie

Immunicum (numera DCPrime – läs mer om förra årets transformativa tid för Immunicum efter sammanslagningen med det holländska immunterapibolaget DCPrime här) har använt sin passion att utveckla en behandling mot tumöråterfall till att utforma en väl genomtänkt klinisk studie som säkerställer att DCP-001 har en stark säkerhetsprofil.

Den initiala indikationen som valts för denna utvärdering är akut myeloisk leukemi (AML), en blodburen cancer med en av de högsta riskerna för återfall efter initial behandling, särskilt om patienterna har ihållande mätbar kvarvarande sjukdom, eller på engelska: measurable residual disease (MRD). Detta är just den patientpopulation som deltar i Immunicums ADVANCE II fas-II studie.

Lovande data för DCP-001

Det primära utfallsmåttet för ADVANCE II-studien är MRD-svar, och de beräknade sekundära utfallsmåtten för återfallsfri överlevnad och total överlevnad kommer bli tillgängliga senare under 2022. Studien fortsätter att följa upp patienterna för att bedöma MRD-svar över tid och för att bedöma återfallsfri överlevnad och total överlevnad.

I december förra året presenterade Immunicum data från studien vid den 63:e ASH-konferensen som visade att DCP-001 har förmågan att helt eller avsevärt minska detekterbar MRD hos AML-patienter. Dessutom visade data att helt återställda patienter uppvisade högre total överlevnad. Denna data utgör grunden för vidareutvecklingen av DCP-001 som en potentiellt ny underhållsterapi för AML. I denna medicinska indikation har läkemedelsjätten Bristol-Myers Squibb för närvarande den enda godkända produkten på marknaden och är en potentiell kombinationspartner för DCP-001.

Har byggt en stark grund

Medan DCP-001 utvärderas hos patienter med AML, kan kandidatens potential mycket väl expandera bortom AML och till andra cancerindikationer. Faktum är att Immunicum har börjat undersöka DCP-001:s potential vid behandling av en solid tumör med hög återfallsfrekvens: äggstockscancer. För denna indikation har bolaget påbörjat en fas I/II-studie kallad ALISON.

Sammantaget har Immunicum byggt en stark grund för framtagandet av ett läkemedel som kan hantera en av de största utmaningarna som cancerpatienter står inför. Inte enbart skulle en sådan produkt potentiellt ha en betydande inverkan på den förväntade livslängden för en majoritet av dessa patienter, den skulle också bidra till att minska de höga nivåerna av oro och ångest som förstagångscancerpatienter ofta drabbas av som ett resultat av deras medvetenhet kring risker för återfall. Med detta underlag kan den totala inverkan på livskvaliteten vara betydande, något som är mycket välkommet för patientgruppen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev