Home Nyheter Elicera fortsätter leverera proof-of-concept-data

Elicera fortsätter leverera proof-of-concept-data

Elicera proof of concept

Elicera fortsätter leverera proof-of-concept-data

29 april, 2022

Det svenska cell- och genterapibolaget Elicera Therapeutics har uppnått preklinisk proof-of-concept i två av sina immunonkologiska projekt. iTANK, en universell plattform för CAR T-cellsförbättringsteknologi, nådde proof-of-concept i slutet av förra året, och dessa data publicerades i en välrenommerad tidskrift tidigare denna månad. Nyligen tillkännagav Elicera avslutade proof-of-concept-studier med ELC-201, nästa generationens onkolytiska virus som syftar till att behandla ett brett spektrum av tumörindikationer.

Göteborgsbaserade Elicera Therapeutics utvecklar immunonkologiska läkemedelskandidater baserade främst på onkolytiska virus (OV) och CAR T-celler (chimeriska antigenreceptor T-celler). Eliceras produktportfölj består av fyra läkemedelskandidater – två OVs (ELC-100 och ELC-201) samt två CAR T-cellsbaserade kandidater (ELC-301 och ELC-401).

Bolaget har också utvecklat teknikplattformen iTANK i syfte att förbättra funktionen hos CAR T-celler och förbättra immunsvaret vid cancerbehandlingar. Tekniken aktiverar patienternas egna mördar-T-celler, vilket leder till en parallell och bred attack på cancercellerna. Elicera använder iTANK för att stärka bolagets egna läkemedelskandidater, men tekniken kan även tillämpas på andra CAR T-celler under utveckling.

iTANK i rampljuset

I samband med publiceringen av sin Q1-rapport tidigare i veckan, lyfte Elicera fram det faktum att iTANK har uppnått preklinisk proof-of-concept (PoC). Dessa data presenterades i en artikel publicerad i en av världens högst rankade vetenskapliga tidskrifter: Nature Biomedical Engineering. Publikationen utgör därför en betydande vetenskaplig validering. Dessutom är bolaget nu, tack vare publiceringen, bättre positionerat för att marknadsföra plattformen och säkra ett kommersiellt partnerskap.

Eliceras CSO och medgrundare Magnus Essand diskuterade iTANK och vikten av publiceringen mer ingående i en intervju med BioStock. Se intervjun här. Han deltog också i SWECARNETs utbildningsdag den 27 april 2022 för att prata om den senaste forskningen som involverar CAR T-celler och hur Eliceras iTANK-plattform kan hjälpa till att lösa några av de nuvarande utmaningarna relaterade till CAR T-terapier. Se videon nedan.

Onkolytiskt virus rustat med iTANK når PoC

Strax efter publiceringen av Eliceras Q1-rapport meddelade bolaget att de nått preklinisk PoC med ELC-201, en nästa generationens OV. Kandidaten, som är rustad med iTANK, har modifierats genetiskt till att ha tre verkningsmekanismer för att eliminera cancerceller. Data visar att ELC-201 framkallar ett parallellt immunsvar och en attack på cancerceller av patientens egna endogena mördar-T-celler. Genom att rusta ELC-201 med ytterligare en immunstimulerande faktor, 4-1BBL, kan kandidaten förstärka immunsvaret mot cancer ytterligare.

Elicera Therapeutics vd Jamal El-Mosleh utökade vikten av dessa data, och att den första indikationen för ELC-201 kommer att utvärderas under året:

»Utvecklingen av ELC-201 utgör spjutspetsforskning inom cell- och genterapier och de avslutade prekliniska proof-of-concept-studierna innebär en viktig milstolpe på vägen mot patientstudier. Vi ser nu fram emot att påbörja arbetet med att välja vår ledande indikation för ELC-201″, säger Jamal El-Mosleh, VD för Elicera Therapeutics. “Vi är exalterade över denna tillgång och ser en stor potential i ELC-201’s förmåga att behandla cancer och framkalla ett starkt parallellt immunsvar mot cancer, vilket de avslutade prekliniska studierna också bekräftar. Att onkolytiska virus och inte bara CAR T-celler beväpnade med iTANK också gör ett bättre jobb med att kontrollera tumörtillväxt och öka överlevnaden är ett bevis på plattformteknikens potential.«

Ökad trovärdighet för partnerskap

Sammantaget visar de prekliniska data som erhållits med iTANK och ELC-201 att iTANK har potential att förbättra inte bara CAR T-celler, utan även OV. De förstärker Eliceras tes att dess kandidater skulle kunna behandla de flesta cancerformer tack vare iTANK. Eftersom Elicera, enligt bolaget självt, befinner sig i flera partnerskapsdialoger med såväl läkemedels- som stora och medelstora bioteknikbolag, ger dessa nya uppgifter mer trovärdighet åt det svenska bolaget. Detta ökar chanserna att signera det första kommersiella kontraktet rörande iTANK-plattformen under 2022.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev