Home Nyheter Vetenskaplig artikel stödjer RhoVacs cancerbehandlingsmetod

Vetenskaplig artikel stödjer RhoVacs cancerbehandlingsmetod

Vetenskaplig artikel stödjer RhoVacs cancerbehandlingsmetod

Vetenskaplig artikel stödjer RhoVacs cancerbehandlingsmetod

1 mars, 2022

RhoC är det målprotein som bioteknikbolaget RhoVac använder i sin pågående kliniska immun-onkologistudie inom prostatacancer, BRaVac. Nya rön om RhoC:s funktion vid migrationen av cancerceller har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cancer Cell International, vilket ger RhoVacs kandidat bekräftelse från den internationella forskarvärlden.

Cancer är farligast när dottertumörer, eller metastaser, har utvecklats från primärtumören. Detta kan ske även efter en inledande operation eller strålning avsedd att förstöra primärtumören – ofta växer kvardröjande cancerceller tillbaka och sprids till andra organ. Faktum är att nio av tio cancerpatienter dör till följd av cancerns förmåga att sprida sig och bilda nya svårbehandlade sekundära tumörer.

RhoVacs kandidat för cancerbehandling

Det Lundabaserade immunonkologibolaget RhoVac har utvecklat en potentiell cancerbehandling som syftar till att stoppa metastaser från att uppstå. Bolagets läkemedelskandidat RV001 verkar genom att rikta in sig på ett protein som kallas RhoC, som vanligtvis överuttrycks i tumörceller, vilket ger dem möjlighet att sprida sig vidare.

Bolaget har sett lovande resultat med RV001, som sedan hösten förra året har fått det officiella namnet onilcamotide. RhoVac genomför just nu fas IIb-studien BRaVac för att undersöka effekten och säkerheten hos sin läkemedelskandidat vid behandling av prostatacancer. Tanken bakom kandidaten är att angripa cancern när den är som svagast, efter att primärtumören har avlägsnats och innan sekundära tumörer har bildats. Läs mer om behandlingskonceptet här.

Artikeln beskriver RhoC:s roll i metastaser

Nyligen publicerades en studie i den vetenskapliga tidskriften Cancer Cell International som beskriver den centrala roll som RhoC har i att reglera cancercellmigration till närliggande vävnad, vilket orsakar metastaser. Artikeln lyfter fram att cancerceller med ett överuttryck av RhoC-genen har starkare metastatiska egenskaper, och drar slutsatsen att RhoC, genom att ha en så betydande roll i cancermetastaser, kan ha stor potential som mål för antimetastatisk behandling.

Du kan läsa artikeln här.

Stärker RhoVacs vision

Artikeln ger ett starkt stöd åt RhoVacs vision för cancerbehandling, och därmed mer positivt momentum när vi man närmar sig resultat i BRaVac-studien. Den snart avslutade kliniska studien utvärderar om onilcamotide kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter lokal behandling. Resultaten från studien förväntas presenteras i maj/juni 2022.

RhoVacs VD, Anders Månson, kommer att ge en uppdatering kring studien med en presentation på Aktiespararnas Aktiedagen i Stockholm den 15 mars. I en kommentar på den senaste vetenskapliga publikationen skriver han:

»Vi är mycket glada över att möjligheterna till effektiv cancerbehandling baserad på RhoC uppmärksammas på en bredare front. Att vi är på väg att avsluta en klinisk fas IIb-studie med ett läkemedel med en RhoC-beroende verkningsmekanism gör oss klart ledande på detta område. Vi arbetar nu beslutsamt för att slutföra studien.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev