Home Nyheter Emission och förvärv öppnar dörrar för Prolight Diagnostics

Emission och förvärv öppnar dörrar för Prolight Diagnostics

Prolight Diagnostics

Emission och förvärv öppnar dörrar för Prolight Diagnostics

17 mars, 2022

Ambitionen med Prolight Diagnostics patientnära testsystem är att uppnå samma känslighet och precision som på stora sjukhuslaboratorium, men med betydligt snabbare svarstid – helst inom 10 minuter. Nu genomför bolaget en företrädesemission om 77,2 Mkr för att bland annat finansiera vidareutvecklingen av det förvärvade bolaget Psyros Diagnostics teknik för digital immunanalys, som är helt i linje med Prolight Diagnostics strategi att kunna mäta biomarkörer med låga detektionsnivåer.

Prolight Diagnostics är verksamma inom området för Point-of-Care Testing (POCT), även kallat bedside testing, som omfattar diagnostiska tester som utförs nära patienten. Detta innebär att man kan genomföra provtagningen på exempelvis en vårdcentral, äldreboende eller akutmottagning och få svar direkt istället för att behöva skicka proverna till stora sjukhuslaboratorium.

Mäter troponin för att diagnostisera hjärtinfarkt

Ambitionen med bolagets patientnära tester är att på kort tid kunna ställa korrekt diagnos av vissa sjukdomstillstånd, till exempel hjärtinfarkt. Bolaget har utvecklat ett diagnostiskt POC-test som har potential att snabbt kunna avgöra om en patient drabbats av hjärtinfarkt genom att mäta biomarkören troponin som avges från hjärtat i den akuta hjärtinfarktfasen.

Snabba och korrekta provsvar möjliggör snabbare behandling och färre sjukhusdagar, vilket i sin tur kan leda till kostnadsbesparingar. Idag utvärderar Prolight Diagnostics även möjligheten att inkludera fler biomarkörer än troponin och att kunna testa flera markörer samtidigt, vilket benämns som multiplex testing.

PLD Microflex – egenutvecklad och patentsökt plattform

Proligth Diagnostics har i samarbete med sin teknikpartner The Technology Partnership, TTP, utvecklat ett testsystem som baseras på detektion av proteiner (pro) genom ljus (light) i ett optiskt system. Bolagets plattform PLD Micro Flex kombinerar den väletablerade diagnostiska metoden ELISA i mikroformat med en flex membrane-teknik som utvecklats av just TTP.

PLD Micro Flex har potential att möjliggöra snabb och korrekt diagnos med hjälp av ett blodprov från patienten. Blodprovtagningsröret integreras direkt i testkortet vilket förenklar arbetsflödet eftersom flera manuella steg elimineras. Testet ger en snabb diagnos medan patienten väntar, vilket gör att patienten och läkaren kan diskutera resultaten i direkt anslutning till provtagningen.

Utvecklingsprojekt för distributed testing med plattformen

I diskussioner med potentiella partners har det framkommit att det finns ett stort intresse för distributed testing, alltså att kunna flytta över befintliga tester från stora centrala laboratorium till mindre kliniker med små egna laboratorium och POC-instrument. Därför har TTP fått i uppdrag från Prolight Diagnostics att utveckla ett nytt universellt testkort för PLD Micro Flex dedikerat för distributed testing. Utvecklingsprojektet påbörjades i januari 2022 och kommer att pågå under resten av året.

Marknaden för POCT växer

Under de senaste åren har behovet av patientnära testsystem ökat kraftigt inom vården, inte minst under covidpandemin. Den globala marknaden för POCT uppgick till 29,1 miljarder USD år 2020 och väntas öka till 51,8 miljarder dollar år 2027 med en årlig tillväxt på 7,4 procent. Tillväxten beror bland annat på den åldrande befolkningen, digitalisering inom vården och ökade investeringar inom forskning och utveckling.

Förvärv av Psyros Diagnostics

För att kunna ta en ledande position på denna växande marknad har Prolight Diagnostics valt att förvärva brittiska Psyros Diagnostics för en köpeskilling om 65 Mkr. Förvärvet genomförs till fullo med nyemitterade aktier.

Prolight Diagnostics kommer nu att fortsätta utvecklingen av Psyros Diagnostics POC-teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Detta möjliggör mätning av biomarkörer vid mycket låga detektionsnivåer, med en svarstid på 10 minuter eller mindre. Det enkla testsystemet består av ett testkort och en analysenhet, alltså inga dyra komponenter eller förbrukningsvaror, vilket gör att produktionskostnaden är låg. Läs mer om förvärvet här.

Möjligheter inom fler kliniska områden

Förvärvet av Psyros Diagnostics plattform öppnar möjligheten att kunna utveckla POCT inom en rad olika kliniska områden, exempelvis demens och traumatiska hjärnskador (neuropatologi), samt sepsis och autoimmuna sjukdomar (immunsystemdysfunktion).

Dessutom finns det potential inom detektion av virus, såsom covid. Idag är PCR-tester rekommenderade för att upptäcka covid, men svarstiden är lång, ofta flera timmar eller dagar. Med Psyros Diagnostics digitala POC-immunanalys kan man uppnå lika god eller bättre känslighet än PCR-testerna, med en betydligt kortare svarstid.

Prolight Diagnostics förstärks med välmeriterat team

I samband med förvärvet av Psyros Diagnostics förstärks bolaget med ett kompetent team bestående av Steve Ross, Aileen McGettrick, Julie Richards och Paul Monaghan. De fyra grundarna har lång erfarenhet inom in vitro-diagnostik har sedan tidigare utvecklat POC-systemet Vivacta från koncept och hela vägen till CE-märkning, fram till en framgångsrik exit år 2013 då systemet såldes till Novartis för 90 miljoner USD.

Tillsammans siktar Prolight Diagnostics och Psyros Diagnostics på att bli en av de främsta aktörerna inom POCT:

»Prolight Diagnostics uppfattning är att bolagen tillsammans som koncern har goda förutsättningar att utveckla de främsta och mest innovativa POC-systemet på marknaden, för hjärtmarkörer såsom högkänsligt troponin och för många andra kliniska områden likväl för biomarkörer som ännu inte finns på POC-marknaden«

Emission för att ta nästa steg i utvecklingen

För att finansiera det gemensamma bolagets fortsatta utveckling genomför Prolight Diagnostics en företrädemission om 77,2 Mkr före emissionskostnader. Kapitaltillskottet kommer bland annat användas till att vidareutveckla Psyros Diagnostics teknik och integrera systemet i Prolight Diagnostics produkterbjudande. Emissionslikviden kommer även att finansiera den fortsatta utvecklingen av PLD Micro Flex-plattformen.

Kapitaltillskottet avses fördelas enligt följande prioritetsordning:

  • Utvecklingsarbete (65 procent)
  • Den löpande verksamheten (20 procent)
  • Garantikostnader (8 procent)
  • Emissionskostnader (7 procent)

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

VILLKOR Var fjärde innehavd aktie ger rätt till teckning av tre units. Varje unit består av en nyemitterad aktie och två teckningsoptioner, en av serie TO4 med teckning under 2023 och en av serie TO5 med teckning under 2024.
EMISSIONSVOLYM 77,2 Mkr
TECKNINGSPRIS 0,69 kr  per unit
TECKNINGSPERIOD 7 mars – 22 mars 2022
UTSPÄDNING 42,86 procent exklusive teckningsoptionerna, inklusive maximal teckning i TO4 och TO5 blir den totala utspädningen 57,89 procent

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

 

Teaser

Anmälningssedel utan företräde

Mer information om emissionen

YouTube video

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev