Home Intervjuer Chordate Medicals vd om marknads- och försäljningsplanerna

Chordate Medicals vd om marknads- och försäljningsplanerna

Chordate

Chordate Medicals vd om marknads- och försäljningsplanerna

7 mars, 2022

2022 väntas bli ett mycket viktigt och spännande år för medicinteknikbolaget Chordate Medical, enligt vd Anders Weilandts ord i bokslutskommunikén. Bolaget är inriktade på att fullfölja marknadsplanen för 2022, både inom migrän och rinit, med tonvikt på migränområdet. De siktar även på att addera en eller flera nya marknader under året. BioStock kontaktade Weilandt för att få veta mer om marknadsplanerna och hans förväntningar på försäljningen under 2022.

Chordate Medical har utvecklat en nervstimulerande behandlingsmetod, Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S), för behandling av kronisk migrän och nästäppa (rinit). K.O.S-behandlingens vibrationer stimulerar nerverna i näsans slemhinnor vilket antas påverka det autonoma nervsystemet. Just nu pågår en studie med K.O.S i Tyskland och Finland för att utvärdera behandlingens förebyggande effekt på kronisk migrän.

Migränbehandlingen CE-märktes under 2021 och Chordate Medical kunde därmed påbörja introduktionen på utvalda marknader. Under 2022 kommer Chordate att fortsätta med detta marknadsintroduktionsarbete, med ett så effektivt angreppssätt som möjligt enligt vd Anders Weilandt i bokslutskommunikén:

»Ambitionen är att hitta angreppssätt med hög verkningsgrad och bästa möjliga kontroll, till så låg kostnad som möjligt. Som tidigare kommunicerats har vi ambitionen att lägga till ytterligare några gynnsamma marknader i marknadsplanen.«

Nya marknader – Storbritannien närmast på tur

Chordate Medical siktar även på att addera en eller fler marknader under året, vilket bevisades nyligen då bolaget kunde meddela att Storbritannien är nästa målmarknad för K.O.S-behandlingen mot migrän. En marknadsanalys, utförd av konsultfirman Futures.Health (FH), har identifierat lämpligt tillvägagångssätt för att nå den brittiska marknaden med migränbehandlingen. FH är nu redo att börja introducera behandlingen till ledande neurologer inom privatvården, för att sedan ta sig an den offentligt finansierade specialistvården.

Chordate Medical samarbetar även med det amerikanska konsultbolaget RQM+ för att nå marknadsgodkännande i USA med migränbehandlingen. För tillfället genomförs en förstudie för att kunna identifiera rätt väg för en ansökan om marknadstillstånd till FDA. Förstudien beräknas vara slutförd under första kvartalet.

Migränstudien ska slutföras och rapporteras

För att stödja marknadsaktiviteterna och försäljningsarbetet inom migränindikationen kommer Chordate Medical under året även fokusera på att slutföra och presentera resultaten från den pågående migränstudien. Studieansvariga bedömer att den sista patienten kan påbörja behandlingen under första kvartalet och därefter följer en 10 veckorsperiod innan patienten kan gå ur studien. Detta bör innebära att en vetenskaplig artikel med studieresultaten kan färdigställas under tredje kvartalet i år enligt bolaget.

Försäljningsarbetet med rinitbehandlingen fortgår

Chordate Medical kommer dock inte lägga allt sitt fokus på migränområdet under 2022 – även försäljningsarbetet för bolagets rinitbehandling fortskrider. Fokus ligger framför allt på Italien och Saudiarabien där pandemirestriktionerna nu har börjat lätta.

Dessutom har bolagets joint venture-partner Nanos Medical återupptagit produktregistreringsprocessen för rinitbehandlingen i Kina med målet att erhålla marknadsgodkännande under 2023.

Kassan ska finansiera verksamheten året ut

Sammanfattningsvis har Chordate Medical mycket på gång under 2022, vilket de tycks vara förberedda för även finansiellt sett. Den nuvarande kassan förväntas vara tillräcklig för att finansiera bolagets planer för hela 2022 och delar av 2023 enligt bolagets vd. Vid slutet av 2021 uppgick kassan till 29 Mkr.

Kassan stärktes i oktober tack vare ett starkt stöd av aktieägarna vid inlösen av teckningsoptioner TO7. Perioden för utnyttjande av TO7 avslutades i oktober och totalt löstes 99,23 procent av optionerna in. Därmed tillfördes Chordate Medical 35,6 Mkr före emissionskostnader. Kapitaltillskottet gjorde att man kunde återbetala ett brygglån på 7,125 Mkr till fem av bolagets större ägare.

Vd om försäljningen 2022

Enligt Q4-rapporten uppgick nettoomsättning till 0,4 Mkr under fjärde kvartalet och 0,8 Mkr för helåret. Intäkterna kommer från försäljning av system och behandlingar i Sverige, Saudiarabien, Kina och Italien.

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

För att få veta mer om Chordate Medicals försäljning och marknadsplaner hörde BioStock av sig till Anders Weilandt.

Anders, var försäljningssiffrorna för 2021 i linje med era förväntningar?   

– Det får man nog säga att de var, i den mån det har gått att ha några förväntningar i detta tidigare skede som dessutom har varit helt påverkat av pandemins framfart.

Hur skapar ni förutsättningar för en god försäljningsutveckling under 2022?

– Genom att på alla tänkbara sätt stötta våra marknadspartners i deras försäljningsaktiviteter. Mycket handlar om introduktion hos potentiella slutkunder – med ambition att skapa ett moment – där kan vi göra en tydlig skillnad.

Slutligen, påverkas Chordate Medicals marknadsintroduktioner och studieverksamhet på något sätt av den rådande situationen i Europa?

– Inte som vi hittills har kunnat se, det berör så långt vare sig vår produktion eller våra kunder.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev