Home Nyheter Sprint Bioscience satsar för att utöka portföljen och antal affärer

Sprint Bioscience satsar för att utöka portföljen och antal affärer

Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience

Sprint Bioscience satsar för att utöka portföljen och antal affärer

16 december, 2021

Huddingebaserade Sprint Bioscience har haft ett minst sagt händelserikt 2021. Stärkta av det senaste årets framgångar tar bolaget nu konkreta steg för att kunna öka tempot ytterligare. Målet är att bredda portföljen av prekliniska läkemedelsprogram inom cancer, antalet program licensierade till partners, och på så sätt öka potentialen för multipla intäktsflöden.

Redan när den prekliniska utvecklingsspecialisten Sprint Bioscience flyttade in i lokalerna i forskningsparken Novum i Huddinge fanns planer att på sikt kunna expandera sin verksamhet. Under åren som gått sedan dess har bolaget tecknat flera licensavtal och utökat sin projektportfölj med nya läkemedelsprogram, vilket gör att man nu känner sig redo att ta nästa steg på resan.

»Vi har nu tre läkemedelsprogram som är utlicensierade till partners med ett samlat avtalsvärde om 747 miljoner dollar, och tre interna läkemedelsprogram som på sikt kommer att licensieras ut. Det här är resultatet av vårt målinriktade arbete och vi följer den plan som bolaget satte när man flyttade in i lokalerna. Det är nu dags för nästa steg och vi tar därför möjligheten att utnyttja den option som fanns att utöka ytorna«, säger Erik Kinnman, vd för Sprint Bioscience. 

Expanderar såväl yta som organisation

Det nya hyresavtalet omfattar en yta på totalt 1 750 kvadratmeter för forskning och innovation, vilket innebär en utökning med cirka 600 kvadratmeter jämfört med tidigare. Sprint Bioscience planerar att anställa tiotalet nya medarbetare under de närmaste åren – en rejäl satsning med tanke på att antalet anställda vid utgången av det tredje kvartalet uppgick till 35 personer.

»Nu har vi plats att bli ännu fler och kan öka tempot ytterligare. Med fler läkemedelsutvecklare kan vi accelerera vår unika modell för att generera nya högkvalitativa och innovativa prekliniska cancerläkemedelsprogram. Det behövs eftersom vi märker av en fortsatt stor efterfrågan«, säger Erik Kinnman.

Flera viktiga milstolpar passerade

Bolaget har under det senaste året levererat flera positiva nyheter. Bland annat presenterades det nya innovativa läkemedelsprojektet NIMA i september, vilket syftar till att ta fram läkemedel för att hämma ett kroppseget protein som är förknippat med sämre överlevnad vid en rad olika cancerformer. Samtidigt har marknadsföringen av DISA-programmet tagit ordentlig fart och bolaget genomförde under våren och sommaren framgångsrika kapitalanskaffningar om totalt drygt 98 Mkr brutto.

Den största händelsen under året var dock att läkemedelsprogrammet Vps34 licensierades till Deciphera Pharmaceuticals i början av augusti och de 4 MUSD som betalades ut i upfront betalning. Affären har ett värde på upp till 277 MUSD, plus eventuella royalties på försäljningen av ett framtida läkemedel från programmet.

»Avtalet med Deciphera Pharmaceuticals är ytterligare ett konkret bevis på att vår affärsmodell fungerar. Steg för steg lägger vi till nya program och nya licensavtal för att både öka intäktspotentialen och på sikt nå lönsamhet i verksamheten. Våra tydliga planer för en fortsatt expansion skapar en bra och positiv känsla inför nästa år«, säger Erik Kinnman.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev