Home Nyheter Respiratorius tar in 45 Mkr och förbereder avknoppning av KOL-projekt

Respiratorius tar in 45 Mkr och förbereder avknoppning av KOL-projekt

Respiratorius genomför nyemission

Respiratorius tar in 45 Mkr och förbereder avknoppning av KOL-projekt

11 februari, 2022

Lundabaserade Respiratorius meddelar att man kommer att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 45 Mkr. Större delen av likviden är tänkt att gå till den fortsatta utvecklingen av KOL-projektet RCD405, som man dessutom planerar att knoppa av till ett eget bolag. Kapitalet kommer även att gå till arbetet inför en kommande fas III-studie med VAL001 för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom, där man nu växlar upp inför en försäljning av projektet.

Respiratorius ledande läkemedelskandidat VAL001 utvecklas för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), en sällsynt och aggressiv form av lymfkörtelcancer som drabbar cirka 60 000 personer årligen i USA och i Europa. Enligt en ny studie, botar den vanligaste behandlingen för DLBCL i dag 50 – 70 procent av patienterna, så bättre behandlingar är starkt efterfrågade.

Huvudprojekt redo för utlicensiering

Efter positiva fas I/II-resultat förbereds för närvarande VAL001 för en fas III-studie. En del av förberedelserna omfattar utveckling av ett kliniskt studieprotokoll som föregår godkännande av EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) och/eller FDA (US Food and Drug Administration). Man har även utvecklat och framställt en kapselformulering av läkemedlet, som nu är under klinisk utvärdering i en farmakokinetisk (PK) studie. Läs mer här.

Med tanke på att VAL001 har fått särläkemedelsstatus i USA och Europa, och att det innehar ett starkt patentskydd, är projektets kommersiella potential betydande. Eftersom VAL001 är i en så långt framskriden utvecklingsfas utvärderar Respiratorius just nu lämpliga globala partners för utlicensiering av projektet. Den processen kommer att prioriteras ytterligare framöver, och målet är att ingå ett avtal så snart som möjligt.

KOL-projektet är ”framtiden” för Respiratorius

I Respiratorius portfölj ingår även läkemedelskandidaten RCD405, som härrör från bolagets andra projekt RESP9000, som är en läkemedelskandidat avsedd för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). KOL är en inflammatorisk sjukdom i luftstrupen och lungorna och globalt en av de vanligaste och snabbast växande sjukdomarna. Enligt bolaget står KOL för fem procent av alla dödsfall i världen.

Projektet befinner sig för närvarande i prekliniska utvecklingsstadier. I oktober förra året meddelade bolaget resultat som bekräftar kandidatens antiinflammatoriska egenskaper. Läs mer här. Nästa steg i utvecklingen blir att genomföra toxikologiska studier på djur som en förberedelse inför kliniska studier.

Ny kapitalanskaffning för att finansiera fortsatt utveckling

Med tanke på att Respiratorius båda projekt riktar sig mot två mycket olika behandlingsområden och ligger i två helt olika utvecklingsstadier har bolagets styrelse beslutat om att ta in cirka 45 MSEK genom en företrädesemission för att finansiera de båda projekten. Samtidigt förbereder Respiratorius för en avknoppning av KOL-projektet till ett separat bolag noterat på Spotlight Stock Market.

Teckningsperioden inleds den 18 mars om extrastämman den 14 mars godkänner de föreslagna villkoren.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev