Home Nyheter Novo-veteran förstärker Pila Pharma

Novo-veteran förstärker Pila Pharma

Pila Pharma omorganiserar

Novo-veteran förstärker Pila Pharma

10 februari, 2022

Produktionen av studiematerial av XEN-D0501 är på gång och väntas vara färdigställd innan sommaren, varpå Pila Pharma kan inleda en tremånaders toxstudie med läkemedelskandidaten. Parallellt med studieförberedelserna genomför bolaget organisatoriska förändringar och stärker sitt team. Det rör sig om Susanne Rugh, mångårig veteran från Novo Nordisk, som nu tar över rollen som projektdirektör för diabetesprogrammet.

Med läkemedelskandidaten XEN-D0501 riktar Malmöbaserade bioteknikutvecklaren Pila Pharma in sig på typ 2-diabetes. Målet är att ta fram ett nytt behandlingsalternativ som är skonsamt för patienten samtidigt som det är effektivt mot denna allt vanligare sjukdom.

Under 2022 kommer mycket av bolagets verksamhet fokusera på genomförandet av en tre månader lång toxikologisk studie, vilket är en förutsättning för att avancera projektet mot fas IIb.

API klart innan sommaren

För närvarande pågår produktion av den aktiva farmaceutiska ingrediens (API) som ska användas till de längre 13 veckors prekliniska studier som Pila Pharma siktar på att påbörja hos CROn European Research Biology Center (ERBC) innan sommaren.

Den brittiska tillverkningspartnern Almac Sciences har lyckats genomföra det första och lite komplicerade steget i syntesen av XEN-D0501, där en underleverantör levererat en större mängd så kallat “starting material” av hög kvalitet. Samtidigt har man arbetat med att optimera slutsyntesen där man uppges ha nått goda resultat. De båda aktiviteterna beskrivs som viktiga för att säkra en kostnadseffektiv framtida API-tillverkning.

Du kan läsa mer om vilka triggers som väntar Pila Pharma här.

Tar in projektdirektör med flera lyckade lanseringar under bältet

I samband med uppdateringen kring API-tillverkningen tillkännages även att den vetenskaplige rådgivaren Henning Beck Nielsen valt att lämna bolaget för nya utmaningar. Även Lars B. Rasmussen kommer att lämna sin nuvarande roll som operativ chef, för att bli senior rådgivare inom strategi och risk management på konsultbasis.

Samtidigt meddelas ett tillskott till Pila-teamet i och med rekryteringen av diabetesveteranen Susanne Rugh. Till Pila Pharma tar Rugh med sig över fyrtio års erfarenhet av läkemedelsutveckling på Novo Nordisk, där hon bland annat tagit tre läkemedel hela vägen från utveckling till marknad – Levemir, Tresiba och Ryzodeg. De två sistnämna projekten genomfördes i 40 länder med över 3 500 deltagare. Levemir, Tresiba och Ryzodeg sålde tillsammans under 2021 för över 17 miljarder DKK och har genom åren sedan lansering varit delaktiga i att ta aktieägare i Novo Nordisk på en resa på över 10 000 procent.

Susanne Rugh var även mellan 2014 och 2018 ansvarig för Novo Nordisks forskningsprojektledare och har även ingått i ledningsgrupperna för forskning och patentstrategi. På Pila Pharma kommer hon att ta rollen som projektdirektör för diabetesprogrammet och blir således en nyckelspelare i utvecklingsarbetet framgent.

»Jag är verkligen tacksam för att så många tidigare och nuvarande skickliga individer och organisationer har valt att ägna en del av sin kompetens till att hjälpa Pila framåt. Det nya samarbetet med Susanne Rugh kommer att säkerställa den kommande kliniska utvecklingen av XEN-D0501 i enlighet med best practice inom läkemedelsbranschen.« – Dorte X. Gram.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev