Home Nyheter Positiva fas II-resultat för Curasight i huvud- och halscancer

Positiva fas II-resultat för Curasight i huvud- och halscancer

Positiva fas II-resultat för Curasight i huvud- och halscancer

14 december, 2021

I sin Q3-rapport flaggade danska Curasight för ett intressant kommande nyhetsflöde. Två veckor senare har bolaget börjat infria det löftet med positiva data från en av sina prövarinitierade fas II-studierna med uTRACE, där PET-spårämnet visade potential som ett framtida verktyg vid behandling av patienter med huvud- och halscancer. BioStock kontaktade Curasights vd Ulrich Krasilnikoff för att få veta mer.

Danska bioteknikbolaget Curasight utvärderar för närvarande PET-spårämnet uTRACE, i flera prövare-initierade kliniska prövningar, som ett nytt icke-invasivt diagnostiskt verktyg för tumörkarakterisering och bedömning av canceraggressivitet. Bolaget har tidigare presenterat lovande resultat från en prövarinitierad klinisk fas II-studie i prostatacancer som publicerades i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Journal of Nuclear Medicine.

Positiva resultat vid huvud- och halscancer

Nu har man fått ytterligare indikation på läkemedelskandidatens potential då ännu en prövarinitierad klinisk fas II-studie visat positiva resultat. Den här gången studerade forskare vid Rigshospitalet i Köpenhamn uTRACE hos patienter med huvud- och halscancer och jämförde den med PET-spårämnet FDG (fluorodeoxyglucose). Totalt inkluderades 57 patienter som följdes under en mediantid på 34 månader.

I studien visade patienter med ett högt upptag av uTRACE en betydligt sämre prognos avseende återfallsfri överlevnad, vilket stärker bolagets tes om kandidatens potential som ett verktyg för att mäta canceraggressivitet. Forskarna vid Rigshospitalet utförde också en multivariatanalys med ett antal vanliga prognostiska markörer och drog slutsatsen att endast uTRACE visade signifikans när det gäller återfallsfri överlevnad. Detta innebär att uTRACE inte bara var mycket prognostiskt, utan också den starkaste prognostiska markören bland de som ingick i analysen.

Tekniken visar på betydande potential

Enligt forskarna vid Rigshospitalet har uTRACE potential att bli ett värdefullt framtida verktyg inom terapi, planering och uppföljning hos patienter med huvud- och halscancer. Curasights ambitioner sträcker sig dock längre än så och bolaget anser att tekniken har potential att vara mer än bara ett diagnostikverktyg. I uTREAT-projektet beväpnas molekylen som används i uTRACE med en strålbehandling med kort räckvidd. Målet är att kunna erbjuda cancerpatienter en mer precis och mildare form av strålterapi jämfört med dagens teknik.

I och med de senaste resultaten öppnar Curasight dörren till ännu en stor behandlingsmarknad, då huvud- och halscancer är den sjätte vanligaste formen av cancer i världen. 2018 drabbades 890 000 personer av sjukdomen som även orsakade 450 000 dödsfall.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Curasights vd Ulrich Krasilnikoff för att få veta mer om vad de senaste resultaten innebär för bolaget framöver.

Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight
Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight

Adding yet another indication to the list where uTRACE shows potential, what does the results from the head and neck study mean to the company?

– This means a lot, as the study supports that uTRACE is a diagnostic platform that can be used in many types of cancer – now also including head and neck cancer, which is the sixth most common cancer at a global level.

– Likewise, the study supports that uTRACE has significant positive prognostic value compared to currently used tracers as FDG. This may be used for planning and monitoring therapy, i.e. both scans before initiation of therapy and also follow up scans to monitor response.

– Not less exciting, is that the data points to the reasonable assumption that uTREAT as a targeted radionuclide treatment may also become a treatment of head and neck cancer patients, e.g. as a substitute for external radiation therapy that is hampered by substantial side effect. At Curasight, we therefore see a great potential in this new indication, which will be fully considered and included in our current work with the updated strategy plan.

In the Q3 report you talked about including more indications for both uTRACE and uTREAT. How should the new results be viewed in light of that?

– The head and neck cancer study is one of the studies from which we expected to be able to report results in Q1 2022. As an investigator-initiated study, the timeline is not under the control of Curasight. The fact that the publication is out already now, before what we hoped for, is of course extremely positive and is due to the fact that the researchers at Rigshospitalet accomplished to publish rapidly after the study was completed.

Given that you have gotten positive results in both prostate cancer and head and neck cancer, would it be reasonable as a shareholder to expect further positive results from the other ongoing phase II studies?

– Let me put it this way. Personally, I would be most surprised if there would not be more upcoming positive results in other indications. For each additional indication, the concept that uTRACE is a platform that works across cancer types is further substantiated. This is also in line with all the preclinical studies that have been performed, demonstrating that uPAR-PET worked in almost any solid cancer type tested.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev