Home Nyheter Nya upplyftande data från Dicot gällande LIB-01

Nya upplyftande data från Dicot gällande LIB-01

Nya data stärker Dicot i arbetet med LIB-01

Nya upplyftande data från Dicot gällande LIB-01

6 december, 2021

Uppsalabaserade Dicot har det senaste året rapporterat lovande prekliniska data gällande potensmedelskandidaten LIB-01, som visat effekt i såväl friska som sjuka djurmodeller. Nu har bolaget meddelat att man även testat olika doser för att få vägledning inför den första kliniska studie med kandidaten som är planerad till nästa år. Även vid väsentligt lägre doser än vad som tidigare använts visar sig LIB-01 ha en långvarig effekt, vilket bådar gott.

Potensmedelskandidaten LIB-01 utvecklas för behandling erektionssvikt och för tidig utlösning, där Dicot tar sikte på en behandlingsmarknad som omfattar mer än 500 miljoner män världen över. 2021 har varit ett nyhetsintensivt år för bolaget som tillsammans med den franska partnern Pelvipharm kunnat presentera flera viktiga resultat som visar att projektet är på rätt väg.

Flera indikationer på effekt

Prekliniska studier i råttor har visat att kandidaten har effekt på erektionsförmågan, dels i friska råttor, men även i diabetesråttor med en bevisad nedsatt erektionsförmåga. Man har dessutom kunnat konstatera att LIB-01 har en effekt som inte bara är långvarig, utan som även ökar över tid. Hittills har man kunnat konstatera att effekten varar i minst 7 dagar och den senaste resultatavläsningen indikerar att LIB-01 har en betydligt längre varaktighet än någon av de potensmedel som finns på marknaden i dag.

Du kan läsa mer om resultaten från de senaste studierna här.

Effekt även vid lägre dosering

Baserat på fynden om kandidatens långtidseffekt började Dicot och Pelvipharm att gräva djupare i doseringsfrågan, för att hitta en optimalt avvägd slutkandidat. Detta är ett led i förberedelserna inför den nu nära förestående kliniska fas I-studier där kandidaten ska testas i människa för första gången. I den senaste prekliniska studien kunde bolaget fastställa att kandidaten har effekt redan vid en dos som är en tiondel av den som användes i de tidigare effektstudierna.

Även i det här fallet studerades effektens varaktighet som uppgick till mer än 7 dagar. Att effekten är god även vid lägre doser är en positiv signal för Dicot, dels på grund av att en lägre mängd aktiv substans sannolikt medför en ännu bättre säkerhetsprofil, men också med tanke på att slutprodukten då blir billigare att tillverka.

»Påvisad effekt av en 10 gånger lägre dos är viktig information då det ger möjligheter att välja låga doser i människa och därmed minska risken för potentiella biverkningar. Långtidseffekt är en av de viktigaste faktorerna i utvecklandet av en ny klass av läkemedel för behandling av erektionssvikt, så det är en styrka för projektet att upprepa resultaten samt att påvisa en längre duration.« – Göran Beijer, vd Dicot.

Siktar på kliniska studier under 2022

Givet de senaste resultaten kommer bolaget att fortsätta undersöka dos och långtidseffekt för att hitta en lämplig dosering vid studier i människa. Därutöver det pågår för närvarande toxikologiska studier med kandidaten, med målet att färdigställa det prekliniska programmet och gå vidare till kliniska studier under nästa år.

»Det finns ett tydligt medicinskt behov för patienter som lider av erektionssvikt. Vi har nu fastställt, i flertalet studier, att LIB-01 verkligen har effekt, att varaktigheten är mer än sju dagar och nu även att en låg dos har bra effekt. Jag känner mig därför säker på att Dicots läkemedelskandidat är effektiv« – professor François Giuliano, grundare av Pelvipharm.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev