Home Nyheter Dicots kandidat effektiv i djurmodell med diabetes

Dicots kandidat effektiv i djurmodell med diabetes

Dicots läkemedelskandidat effektiv i diabetesmodell

Dicots kandidat effektiv i djurmodell med diabetes

15 oktober, 2021

Potensläkemedelskandidaten LIB-01 går från klarhet till klarhet i den prekliniska utvecklingen och nu kan Dicot rapportera ytterligare positiva resultat. I en nyligen utförd studie på råttor med diabetes uppvisades signifikant förbättrad erektion hos de djur som behandlats med kandidaten jämfört med kontrollgruppen.

Dicot utvecklar potensmedelskandidaten LIB-01 för behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning. Målet är att med projektet ta fram nästa generations potensmedel för att hjälpa de mer än 500 miljoner män som lider av erektionssvikt.

Genom åren har bolaget radat upp prekliniska indikationer på kandidatens potential att slå sig in på potensmedelsmarknaden och under året har man bland annat tittat närmre på vilken varaktighet LIB-01 har. Här har man kunnat konstatera att kandidaten har effekt under minst sju dagar och att effekten dessutom ökade över tid. Resultaten indikerar enligt bolaget att LIB-01 har en längre varaktighet än de potensläkemedel som finns på marknaden i dag.

Goda resultat i diabetesmodell

Även om kandidaten visat långvarig effekt i tidigare djurmodeller har Dicot även velat utvärdera dess verkning när erektionssvikten orsakats av en underliggande sjukdom. Just denna aspekt har man undersökt tillsammans med sin franska partner Pelvipharm genom att studera effekten på råttor med diabetes som även hade en bevisad erektil dysfunktion. Att man använde just en diabetesmodell beror på att erektionssvikt är överrepresenterat hos män med diabetes.

Resultaten visade att de råttor som behandlats med LIB-01 fick en signifikant förbättrad erektion, enligt alla studerade parametrar, jämfört med kontrollgruppen.

»Det här är ett viktigt steg på vägen att hitta en förbättrad behandling för patienter som inte svarar bra på de produkter som finns på marknaden idag.« – professor Francois Guiliano, grundaren av Pelivpharm.

Vd kommenterar

Nästa stora milstolpe på Dicots utvecklingsresa är att slutföra det prekliniska programmet under våren 2022. BioStock kontaktade Dicots vd Göran Beijer för att få hans syn på de senaste resultaten.

Göran Beijer, vd Dicot
Göran Beijer, vd Dicot

Ni har tidigare fått bra resultat i modeller med friska djur. Vad innebär det för projektet att LIB-01 nu även visar sig ha effekt i en djurmodell med bevisad nedsatt erektionsförmåga?

– Det är ett väldigt viktigt resultat med tanke på att vi tidigare visat en långtidsverkan och ökad effekt till minst dag 7. Det här kan innebära att patienter som idag inte svarar bra på befintlig behandling, t.ex. diabetiker, kan erbjudas ett effektivt läkemedel på sikt.

Diabetes är en av flera sjukdomar som kan påverka den erektila förmågan. Vilka slutsatser går det att dra från de resultat ni nu fått fram i diabetes och är de även applicerbara vid andra underliggande sjukdomar?

– Vi får ta ett steg i taget och är nu väldigt positiva till resultaten i studien på diabetesråttor. När det gäller andra underliggande sjukdomar och problem till erektionssvikt behöver de undersökas i separata studier när vi kommer in i kliniska faser.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev