Home Nyheter Prekliniska data indikerar utökad användning för Cyxones T20K i MS

Prekliniska data indikerar utökad användning för Cyxones T20K i MS

Nya data för Cyxones T20K

Prekliniska data indikerar utökad användning för Cyxones T20K i MS

8 november, 2021

Bioteknikbolaget Cyxone utvecklar T20K, en läkemedelskandidat med first-in-class-potential för behandling av multipel skleros. Nyligen presenterade Cyxones forskningspartner, Medicinska Universitetet i Wien, prekliniska data som ger stöd för behandling av MS med T20K i kombination med en kappaopioidreceptor-agonist. Kombinationen kan innebära en utökad behandlingspotential för T20K. BioStock kontaktade COO Carl-Magnus Högerkorp för en kommentar.

First North-listade Cyxones läkemedelskandidater adresserar de autoimmuna sjukdomarna reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS), men även akuta virusinducerade respiratoriska tillstånd, som exempelvis covid-19.

Cyxones T20K är en peptid med first-in-class-potential för behandling av MS, en kronisk autoimmun sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. MS får immunsystemet att angripa och skada myelin, det skyddande höljet som omger nerver. Skadat myelin kan leda till balanssvårigheter, synförlust, förlamning och en förkortad livslängd. Bolagets ambition är att utveckla en behandling som erbjuder ett väl tolererat och tillgängligt alternativ till dagens MS mediciner, med målet att stoppa sjukdomsprogression, eller helst även kunna reversera den.

Lovande data

I juli tillkännagav Cyxone ett forskningssamarbete med Medicinska Universitetet i Wien (MedUni Vienna) som syftade till att fördjupa förståelsen för T20Ks verkningsmekanism och att utvärdera potentialen för en bredare användning inom MS. Läs mer.

Forskningsgruppen vid MedUni Vienna studerade T20K i kombinaton med en kappaopioidreceptor-agonist (kOR) och lämnade nyligen in en patentansökan kring fynden inom projektet.  Ansökan beskriver hur T20K fungerar som en ligand till kOR och hur kandidaten visar större terapeutisk effekt när den kombineras med kOR-agonister i en preklinisk MS-modell.

Utöver sin immundämpande och antiinflammatoriska profil utvärderas T20K för sin kOR-effekt och potential som ett lämpligt mål för behandling av MS. kOR är, till skillnad från morfinopioid-receptor mOR, kopplad till lovande skyddande effekter på myelinskidan. Forskningsfynden banar väg för en kombinationsbehandling med T20K i både tidiga och sena stadier av sjukdomen.

Cyxone har exklusiva rättigheter

I mars 2020 lämnade MedUni Vienna in en utökad patentansökan till det Europeiska patentverket avseende T20K med titeln “Cyclotides in combination with kappa opioid receptor ligands for multiple sclerosis therapy”. I september i år offentliggjordes patentdokumentationen som omfattar kombinationen av T20K och kOR-agonister som en potentiell MS-behandling.

Patentet är en del av Cyxones licensavtal med MedUni Vienna, vilket innebär att Cyxone har de exklusiva rättigheterna att tillämpa resultaten i utvecklingen av T20K.

Kommentar från COO

BioStock kontaktade COO Carl-Magnus Högerkorp för en kommentar kring den senaste nyheten.

Vad betyder resultaten av den potentiella kombinationsbehandlingen med T20K och kOR-agonister och det tillhörande patentet för Cyxone?

 – Dessa prekliniska fynd stödjer det inlämnade patentansökan och de tidigare studier av T20K och kOR ytterligare då synergieffekterna med kombinationsbehandlingen pekar mot en högre effektivitet. Det motiverar även vårt fortsatta arbete med det prekliniska programmet med T20K.

Hur ska ni positionera T20K framöver, givet de senaste prekliniska data?

– Vårt fokus är alltjämt att utveckla T20K som en monoterapi, och programmet framskrider enligt plan. Den nya datan baserad på T20K/kOR-kombinationen är dock väldigt intressant och vi kommer att fortsätta utforska den i närmare detalj tillsammans med MedUni Vienna. Studien gav onekligen lovande resultat som kan innebära ett bredare terapeutisk effekt.

Vad blir nästa steg i ert samarbete med MedUni Vienna?

– Vi avser att fortsätta och intensifiera vårt samarbete med professor Schabbauer och professor Gruber för att få ännu mer kunskap om T20Ks potential – både som monoterapi och i kombination med kOR-agonister – i MS och andra potentiella indikationer. Vi kommer att arbeta för att fördjupa vår kunskap om både kandidatens verkningsmekanism och omfattningen av dess terapeutiska effekt.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev