Home Nyheter Lovande studieresultat för Invent Medic

Lovande studieresultat för Invent Medic

Invent Medic har genomfört en löparstudie med goda resultat

Lovande studieresultat för Invent Medic

12 november, 2021

Urinläckage är ett vanligt problem som begränsar många kvinnors liv och samtidigt är det fortfarande ett tabubelagt ämne. Lundabolaget Invent Medic genomförde nyligen en studie där kvinnor som upplever läckage under löpning fått testa bolagets Efemia kontinensstöd. Nu står det klart att studien gav goda resultat. BioStock har kontaktat Klara Rasmusson, som är Customer Success Manager på bolaget, för att få veta mer.

Ansträngningsinkontinens, eller Stress Urinary Incontinence (SUI), uppstår när fysisk aktivitet såsom skratt, hosta, tunga lyft eller löpning gör så att urinblåsan läcker. Globalt påverkar problemen uppemot 700 miljoner kvinnor och de uppstår ofta i samband med graviditet och barnafödande.

För att lindra dessa problem utvecklade Lars-Olof Henriksson och Jan Clarén vad som senare kom att bli Efemia kontinensstöd. Under utvecklingsbolaget Invent Medics flagg marknadsförs produkten till kvinnor runt om i Europa.

Stärkande resultat från löparstudie

Bolaget genomförde nyligen en träningsstudie tillsammans med magasinet Spring! med kvinnor som upplever urinläckage när de löptränar. Studien bekräftar att problemet är tabubelagt då endast en av fyra deltagare uppgav att de sökt hjälp för sitt besvär. Många av deltagarna hade inte ens diskuterat problemet med familj och vänner.

Av de 83 studiedeltagarna fick 34 testa Efemia kontinensstöd och i stort sett alla uppgav att produkten gjorde att urinläckaget i samband med löpning minskade betydligt. Hela 79 procent svarade dessutom att de kommer att fortsätta använda produkten även efter studien, vilket bör ses som lovande för Invent Medic.

Satsar på ökad medvetenhet

Bolaget hoppas att resultaten kan fungera som en ögonöppnare när man nu satsar på att öka medvetenheten kring både besvären och kontinensstödet som hjälpmedel. I en intervju med BioStock framhöll vd Anna Lindström nyligen att bolaget framöver kommer att öka fokuset på de kvinnor som inte söker vård. Bolaget ska nå ut till denna målgrupp via samarbetspartners inom träning. Även om man redan i dag har ett antal sådana samarbeten är ambitionen att öka denna del av verksamheten betydligt.

BG Nilensjö, som är redaktör för magasinet Spring!, tycker att det är en bra idé att öka uppmärksamheten kring träningsinkontinens och de lösningar som finns för att avhjälpa problemen.

»Jag är klart överraskad över att problemet är så stort, och det är tråkigt att det förmodligen hämmar ganska många från att springa. Det känns värdefullt och viktigt för oss att sprida att det faktiskt finns hjälpmedel.«

Customer Success manager kommenterar

BioStock har kontaktat Invent Medics Customer Success Manager Klara Rasmusson, som är legitimerad sjuksköterska och som administrerat studien, för att få hennes syn på resultaten.

Klara Rasmusson, Customer Success Manager, Invent Medic
Klara Rasmusson, Customer Success Manager, Invent Medic

Först och främst, varför tror du som sjuksköterska på att problemen med ansträngningsinkontinens är så tabubelagda?

– Jag tror att inkontinens är tabubelagt både på samhälls- men också individnivå och bägge baseras på fördomar. Att vara inkontinent förknippas antingen med att vara gammal och skruttig eller med ett litet barn, och absolut inte med kompetenta aktiva kvinnor mitt i livet. Det är otroligt tråkigt att det är sådant hysch hysch runt problematiken eftersom det finns bra hjälp att få. Det är hjälp som man har rätt till, om man bara vet var man kan få hjälp eller vågar ställa frågan.

– I studien ser vi att många kvinnor bara accepterar problemet och det tyder på att man tror att man är ensam, vilket definitivt inte är fallet. Så det är viktigt att ledare blir utbildade och vågar prat om problemet men utan att peka ut någon.

Vilken respons fick ni från de kvinnor som deltog i studien och fick testa er produkt?

– Fantastisk! Vi kunde verkligen dokumentera att problemet fanns och att det fanns behov av vår produkt och att vår produkt minskade urinläckage, och framförallt att kvinnorna blev nöjda! Samtidigt är det chockerande att se att det är så många som inte söker vård eller fått information om att man kan få hjälp för sitt problem, utan i stället mörkar det med svarta löpartights. Det är verkligen viktigt att informationen når ut till alla kvinnor så de kan få hjälp, för studien visar att många fick hjälp av vår produkt.

Hur tolkar du resultaten utifrån er framtida marknadspotential?

– Löpning är en jättestor sport där cirka två miljoner svenskar löptränar regelbundet och eftersom cirka var femte kvinna har inkontinensproblem borde det finnas många löpare som vi kan hjälpa. Studien visar att det finns en stor potential för Efemia kontinensstöd och att det är ett bra träningsredskap för de kvinnliga löparna som läcker urin. Studien stärker oss i att detta är en mycket intressant väg att nå kvinnor som annars inte hade sökt hjälp för sina problem.

– Det är ett stort informationsarbete som måste göras och det måste göras med respekt. Att läcka eller att använda vaginala produkter är mycket personligt för de allra flesta och budskapet behöver kommuniceras annorlunda och mer informativt jämfört men en lansering av ny löparskomodell. Mitt arbete är att skapa förtroende bland kvinnorna och visa på vilka alternativ som finns och där Efemia kontinensstöd är ett.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev