Home Nyheter Klaria ingår optionsavtal gällande Adrenalin Alginatfilm i USA

Klaria ingår optionsavtal gällande Adrenalin Alginatfilm i USA

Klaria ingår optionsavtal gällande Adrenalin Alginatfilm i USA

25 mars, 2021

Uppsalabolaget Klaria Pharma Holding AB, noterat på Nasdaq First North, har ingått ett optionsavtal med amerikanska Imbrium Therapeutics gällande marknadsrättigheterna i USA till läkemedelskandidaten Adrenalin Aglinatfilm. Avtalet innebär en initial upfront-betalning på 3,5 MUSD med ett potentiellt totalvärde på 70 MUSD plus tvåsiffriga royalties. BioStock tog kontakt med bolagets vd Jesper Wiklund för att höra vad detta innebär för bolaget.

Adrenalin Alginatfilm är ett av flera projekt där Klaria Pharma kombinerar sin patenterade transmukosala drug-delivery-plattform med en redan validerad läkemedelssubstans. KL-01401, som är projektets officiella namn, utvecklas för behandling av anafylaxi, allvarliga akuta allergiska reaktioner. Anafylaxi är ett snabbt förlopp som kan vara dödligt, med typiska symtom som hals- och tungsvullnad, kliande utslag och andnöd.

Siktar på miljardmarknad

I dag behandlas anfallen ofta med adrenalin som levereras med en autoinjektionspenna, där marknadsdominanten EpiPen varje år säljer för cirka 4,2 miljarder USD.

Autoinjektionspennan är en gammal teknik som en del patienter tycker är obehaglig att använda. Särskilt för barn kan injektionsrädslan ställa till det vid den här typen av behandlingar, där en för sen behandling vid en anafylaktisk chock riskerar att leda till en livshotande situation som är svårare att hantera.  En tidig behandling är något som har efterfrågats av den ledande expertisen inom området, både i USA och i Europa.  De produkter som idag finns på marknaden kan inte lösa detta medicinska problem.

Här menar Klaria att alginatfilmen har flera fördelar då den är enkel och smidig att använda, samtidigt som den är exakt i sin dosering och även verkar tillräckligt snabbt.

Betydande milstolpebetalningar väntar vid slutförd preklinik

Bolaget utför just nu prekliniska studier med KL-01401 och ämnar därefter ansöka om så kallad IND (Investigational New Drug) i USA. Efter slutförda prekliniska studier har Imbrium Therapeutics enligt optionsavtalet möjligheten att erhålla marknadsrättigheterna för kandidaten i USA.

Hittills har Klaria fått en up front-betalning på 3,5 MUSD och skulle Imbrium välja att utnyttja sin option kommer milstolpebetalningar om totalt 66,5 MUSD att kunna erhållas. Utöver det får Klaria enligt avtalet en tvåsiffrig royalty baserad på nettoförsäljningen av Adrenalin Alginatfilm i USA.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Klarias vd Jesper Wiklund för att få veta mer om avtalet och projektet.

Jesper Wiklund, vd Klaria

Jesper, vad innebär det här avtalet för Klaria?

– Det innebär fyra stora fördelar för Klaria. För det första är det en viktig validering av kvalitén på vår teknologiplattform och att vårt team nu ingår i ett utvecklingssamarbete med ett amerikanskt ”Big Pharma”-bolag. Det är en otroligt viktig kvalitetsstämpel att ha ett aktivt samarbete med ett stort läkemedelsbolag. I och med detta avtal är vi nu i den utvalda skaran, till skillnad från de många små bolag i Europa som inte har ett sådant samarbete.

– I och med samarbetet med Imbrium att utveckla Adrenalin Alginatfilm har vi nu ett ”andra ben” i bolaget. Vårt första stora projekt är Sumatriptan Alginatfilmsprojektet, där vi nu är i slutfasen av en registreringsgrundande bioekvivalensstudie.

– Vi äger fortfarande alla rättigheter till Adrenalin Alginatfilms i Europa, Japan, Kina, Sydamerika och Mellanöstern. Vi är nu i en fördelaktig position där vi kan sluta ytterligare samarbetsavtal i dessa regioner kring marknadsföringsrättigheter vid en tidpunkt som vi själva väljer.

– Vi får förstås ett ordentligt tillskott i kassan. Dels får vi 30 miljoner i upfront, sedan kan vi tjäna upp till 560 miljoner kronor i milstolpsbetalningar – detta är betydligt mer än vårt marknadsvärde idag. Lägg sedan till den tvåsiffriga royaltyn så har vi ett avtal med mycket fina villkor.”

Det låter mycket positivt för Klaria, är det därför du personligen köpte aktier igår för cirka 285 000 kr?

– Ja. I och med denna affär har Klaria tagit ett stort och viktigt steg i utvecklingen och jag är övertygad om att detta även kommer att speglas i bolagets värdering när marknaden väl har haft tid att förstå avtalet och vad det innebär för Klaria.

Ni får i och med det här avtalet en up front-betalning på cirka 30 Mkr. Beyder det att pengarna redan är på banken eller måste ni göra någonting först innan ni får pengarna? ”

– Detta är en sann up front-betalning, vilket betyder att vi inte behöver göra någonting innan vi får pengarna. Vår partner redan har betalat oss 30 Mkr.

Vad innebär det för bolagets finansiella ställning i stort?

– Vår finansiella position blir förstås starkare och den förbättrade kassan gör att vi har möjlighet att accelerera vårt utvecklingsarbete.

Vilka aktiviteter pågår i projektet just nu?

– Som vi redan har kommunicerat så har vi påbörjat tillverkning av kliniskt material.  Vi jobbar även på att förbereda de kliniska studierna.”

I era andra utvecklingsprojekt har ni nyligen fått godkänt för kombinationspatent med sumatriptan och naloxon. Hur ser patentsituationen ut för Adrenalin Alginatfilm?

– Vi har lämnat in kombinationspatent också i adrenalinprojektet i alla viktiga länder. Dessa patent är nu i patentgodkänningsprocessen i respektive land. Timing av processen är inget vi styr över själva. Med vår erfarenhet av sumatriptan-kombinationspatentet så är det klart till vår fördel att vi nu vet att denna typ av kombinationspatent visar sig ha en tillräcklig uppfinningshöjd och därmed är patenterbara.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev