Home Nyheter Alligator Bioscience investerar i sin pipeline

Alligator Bioscience investerar i sin pipeline

Alligator Bioscience investerar i sin pipeline

Alligator Bioscience investerar i sin pipeline

22 november, 2021

I slutet av tredje kvartalet meddelade det svenska bioteknikbolaget Alligator Bioscience att den första patienten doserats i fas II-studien med läkemedelskandidaten mitazalimab. Studien OPTIMIZE-1 är en studie som kombinerar mitazalimab med mFolfirinox för behandling av patienter med spridd bukspottkörtelcancer. Bolaget genomför nu en företrädesemission om 257 Mkr för att utöka och accelerera fas II-programmet, samtidigt som man fortsätter att investera i sin pipeline. Teckningstiden pågår fram till den 26 november.

Lundabaserade Alligator Bioscience utvecklar en portfölj av tumörriktade immunterapier med best-in-class-potential, som är baserade på bolagets egna teknologiplattformar.

Mitazalimab utvärderas i fas II

Den primära kandidaten mitazalimab utvärderas för närvarande i OPTIMIZE-1, en fas II-studie i kombination med kemoterapin mFolfirinox som en första linjens behandling av spridd bukspottkörtelcancer.

Studien genomförs i Frankrike och Belgien och ska inkludera upp till 67 patienter. Den första patienten doserades i september och som vd Søren Bregenholt påpekade i en tidigare intervju fortlöper rekryteringen enligt plan.

Alligator siktar på att kunna presentera säkerhetsdata under det första kvartalet 2022 och initiala effektdata väntas under fjärde kvartalet nästa år.

ATOR-1017 går in i fas II under 2022

Nästa kandidat i Alligators pipeline är ATOR-1017, en antikropp med potential att bli best-in-class, som stimulerar 4-1BB-receptorer på T- och NK-celler för att angripa spridd cancer.

I juni presenterades en validering av ATOR-1017:s verkningsmekanism vid den årliga ASCO-konferensen. Alligator lämnade dessutom en klinisk uppdatering i samband med SITC-mötet i början av november och förväntas presentera fas I-data under det första kvartalet nästa år. Baserat på dessa resultat förbereder bolaget kandidaten för att gå in i en fas II-studie under andra halvåret 2022.

Det nya behandlingskonceptet Neo-X-Prime

Under 2020 lanserade Alligator Bioscience Neo-X-Prime, ett behandlingskoncept som syftar till att erbjuda en individanpassad immunterapi. Den är baserad på bispecifika antikroppar som binder till cirkulerande tumörsubstans och som stimulerar immunsystemet genom CD40 som ska skapa en potent antitumöreffekt.

Vid SITC-mötet presenterade Alligator data om sitt egenutvecklade Neo-X-Prime-projekt som riktas mot både CD40 och den validerade tumörantikroppen CEA.

Behandlingskonceptet har redan burit frukt och i april inledde det Nasdaq-noterade bioteknikbolaget MacroGenics ett samarbete med Alligator för utvecklingen av antikroppsbaserade terapier baserade på Neo-X-Prime-konceptet.

Befintliga partnerskap och samarbeten

Detta är dock inte det enda forskningssamarbete som Alligator är involverad i. Bolaget har flera pågåendesamutvecklingsprojekt, där ett exempel är den bispecifika antikroppen ALG. APV-527 som utvecklas tillsammansmed Seattle-baserade Aptevo Therapeutics och som är redo att inleda sitt kliniska program under 2022.

I september offentliggjordes dessutom ett samarbets- och licensavtal med finska Orion om tre antikroppar baserade på Alligators fagdisplay-bibliotek och den bispecifika plattformen RUBY. Affären är värd upp till 469 miljoner Euro i milstolpsbetalningar för utveckling, registrering och försäljning av potentiella läkemedelskandidater i projektet. Läs mer.

Fullt garanterad nyemission

För att avancera sin breda pipeline genomför Alligator nu en fullt garanterad företrädesemission om 257 Mkr före emissionskostnader.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från flera av de större aktieägarna, bl.a. AP4, Roxette Photo NV och Omentum S.A. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 43 Mkr, eller 17 procent av det totala beloppet i kapitalanskaffningen.

Dessutom har Öhman Fonder och Alligators ledning och styrelse med aktieinnehav, uttryckt sin intention att teckna sin respektive pro rata-andel.

Alligator har även ingått avtal med garanter om cirka 214 Mkr, vilket innebär att emissionen är garanterad till fullo.

Bolaget har uppskattat emissionskostnaderna till 33 Mkr inklusive garantiersättningar.

Kapitaltillskottet ska finansiera fas II

Alligator kommer att använda kapitalet till att genomföra fas II-studien med mitazalimab, förbereda och inleda fas II-studien med ATOR-1017 samt till den fortsatta utvecklingen av andra kandidater och projekt i portföljen.

Kapitalet ska fördelas enligt följande:

  1. Genomförande av fas II-studien med mitazalimab
  2. Förberedelser och start av fas II-studien med ATOR-1017
  3. Utveckling av andra projekt i bolagets pipeline

Erbjudandet i sammandrag

Villkor För varje aktie erhåller innehavaren tre teckningsrätter. Två teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.
Volym 257 Mkr
Teckningsperiod 12–26 november
Teckningspris 2 kr per aktie
Utspädning Cirka 60 procent vid full teckning
Pre-money-värdering 172 Mkr

 

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Länk för att teckna via Avanza
Länk för att teckna via Nordnet


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev