Home Nyheter Respiratorius RCD405 visar effekt i preklinisk studie

Respiratorius RCD405 visar effekt i preklinisk studie

Respiratorius RCD405 visar effekt i preklinisk studie

13 oktober, 2021

Läkemedelsutvecklaren Respiratorius fortsätter att få indikationer på att läkemedelskandidaten RCD405 kan ha en roll att spela i kampen mot KOL och svår astma. Prekliniska resultat från en ex vivo-studie visar att kandidatens effekt motsvarar den hos existerande läkemedel på marknaden, vilket bådar gott med tanke på dess multipla verkningsmekanism. BioStock kontaktade vd Johan Drott för att få veta mer om vad de senaste resultaten innebär för projektet.

Lundabaserade Respiratorius driver RESP9000-projektet i syfte att ta fram läkemedelskandidater för behandling av KOL och svår astma. Projektets huvudsubstans RCD405 har i tidiga försök påvisat närmast fullständig relaxation av små luftvägar isolerade från human lungvävnad, oavsett hur dessa har kontraherats.

Bekräftar tidigare resultat

När bolaget nu kunnat presentera data från en ex vivo-studie som genomförts under våren och sommaren bekräftas de tidigare resultaten. När man studerat RCD405s effekt på lungvävnad från råtta, hund och människa har en koncentrationsberoende relaxerande effekt observerats efter inducerad kontraktion i samtliga tre experimentserier.

Har även antiinflammatoriska egenskaper

Den mest intressanta luftvägsvävnaden i sammanhanget är av naturliga skäl den från människa. I detta försök var relaxationen i paritet med den som uppmäts från andra bronkrelaxerande substanser som finns på marknaden i dag. Fördelen som Respiratorius ser med sin kandidat är att den utöver de relaxerande effekterna även visat på antiinflammatoriska egenskaper, vilket torde generera en attraktiv ställning i konkurrenslandskapet givet ett marknadsgodkännande. Läs mer om bolagets syn på kandidatens potential här.

VD kommenterar

RCD405 utvecklas som en pulverformulering i samarbete med Iconovo och nästa steg i projektet blir att genomföra toxikologiska inhalationsstudier innan steget tas in i det kliniska utvecklingsprogrammet. BioStock har pratat med Respiratorius vd Johan Drott för att höra mer om vad de senaste resultaten innebär för projektet.

Johan Drott, vd Respiratorius
Johan Drott, vd Respiratorius

Först och främst, hur ser du på de nya resultaten gällande relaxationen?

– Detta är avgörande viktiga resultat för RCD405 där vi för första gången i samma modell med gott resultat kan jämföra med etablerade brokrelaxerande substanser. Något som också efterfrågades tidigare vid det vetenskapliga rådgivningsmötet vid Läkemedelsverket.

Ni trycker ju på att kandidaten även har antiinflammatoriska egenskaper som andra bronkrelaxerande substanser på marknaden inte har. Vilken betydelse har det för projektet, i din mening?

– Vi bedömer att de antiinflammatoriska egenskaperna är attraktiva eftersom KOL och även astma inte bara karaktäriseras av en kontraktion av de små luftvägarna utan även av en inflammatorisk process.

Vilka aktiviteter kommer att vara viktiga i projektet framöver?

– Resultaten triggar viktiga beslutspunkter och gör det nu relevant att inleda toxikologiska studier. Dessa studier är omfattande och dyra varför vi avvaktat beslut. Resultaten är också viktiga för ansökan om godkännande av kliniska studier som skall påbörjas efter de toxikologiska studierna.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev