Home Nyheter Nyemission ska ta iZafes Dosell-system till konsument

Nyemission ska ta iZafes Dosell-system till konsument

Nyemission ska ta iZafes Dosell-system till konsument

Nyemission ska ta iZafes Dosell-system till konsument

12 oktober, 2021

Att som patient hålla reda på sin medicinering är inte alltid det lättaste, framför allt om man är äldre eller har många olika läkemedel i sin behandling. Därför har iZafe Group tagit fram Dosell, ett smidigt system för att göra läkemedelsdoseringen så lätt som möjligt för både patienter, sjukvård och anhöriga. Bolaget är aktuell med en företrädesemission av units som i ett första steg ska tillföra 53,2 Mkr när man nu lanserar Dosell mot konsumentmarknaden.

Läkemedelsutvecklingen i världen går framåt i stadig takt vilket har resulterat i att vi kan behandla allt fler sjukdomar. En av många positiva konsekvenser av detta är att vi lever allt längre. Men situationen är inte helt okomplicerad. Samtidigt som medicinerna blir fler så ökar risken för felmedicinering, framför allt för den äldre populationen där minnet kanske inte alltid är vad det en gång varit.

Felmedicinering ett stort problem

Med Sverige som exempel så tar cirka 2,3 miljoner personer dagligen en eller flera mediciner, och de flesta av dessa tillhör de äldre generationerna. Trenden talar sitt tydliga språk då förskrivningen av läkemedel till personer som är 75 år eller äldre har ökat med cirka 60 procent under de senaste 25 åren.

Tittar vi därtill på risken för felmedicinering så pekar statistiken under de senaste åren uppåt även här. I snitt avlider 900 personer varje år på grund av felmedicinering. Utöver dödsfallen läggs cirka 35 000 personer in på sjukhus varje år som en effekt av läkemedelsbiverkningar och här bedöms majoriteten vara möjliga att förebygga, vilket skulle innebära stora besparingar för såväl individ som samhälle.

Stark automatiseringstrend

I digitaliseringens spår har allt fler automatiserade lösningar introducerats på marknaden under de senaste åren för att underlätta hanteringen av läkemedel, vad gäller allt från dispensers, lagrings- och återvinningssystem till automatiserad utrustning för läkemedelsframställning. Enligt Research and Markets uppgick marknaden för läkemedelsautomation till 4,4 miljarder USD under 2020 och marknaden väntas de kommande åren växa med i genomsnitt 7,8 procent.

Läkemedelsrobot förenklar medicineringen

Det är på den här marknaden som den Stockholmsbaserade medicinteknikutvecklaren iZafe vill göra avtryck med den senaste versionen av sitt doseringshjälpmedel Dosell. Dosell är en läkemedelsrobot som ger patienten rätt medicin i rätt dos vid rätt tidpunkt. Skulle patienten glömma att ta sina mediciner så hjälper systemet även till med att påminna och larma antingen användaren, dess närstående eller vårdpersonal.

För iZafe har det varit viktigt att ta fram en produkt som är enkel att förstå sig på utan tekniska förkunskaper och lätt att använda. Och i dagens konkurrenslandskap lyfter man fram att Dosell är lätt, smidig och har en väsentligt bättre prisbild och batteritid än andra alternativ som finns på marknaden i dag. Systemet utvecklades i ett första skede för vårdgivare, men i den senaste versionen tar man nu även sikte på konsumentmarknaden.

»Vi har under en lång tid utvecklat och testat Dosell i olika piloter, studier och samarbeten. Denna period har varit väldigt viktig för att kunna optimera vår Dosell att hålla den kvalité, driftsäkerhet och användarvänlighet som vi nu har. Vi är väldigt stolta över resultatet och det har vi märkt att även våra användare är.« – Anders Segerström, vd iZafe.

Nästa generationer tar vid

Dosell 2.0 lanserades i våras och hade redan vid årsskiftet 450 förhandsbeställningar inför lanseringen. Under utvecklingens gång har bolaget jobbat upp ett partnernätverk i Sverige, Norge, Finland, Italien och USA som står redo att ta den senaste versionen av produkten ut på marknaden.

iZafe lanserar nu även Dosell Konsument, en modifierad version av Dosell 2.0 som, precis som namnet skvallrar om, är riktad mot konsumentmarknaden. Det blir enligt bolaget den första läkemedelsroboten på marknaden som kan köpas som enskild individ. I utgången av augusti slöts ett exklusivt försäljnings- och distributionsavtal med Apoteket AB där Dosell Konsument erbjuds tillsammans med dospåsar i en abonnemangstjänst. Säljstart för lösningen med Apoteket är satt till den 18:e oktober.

Genomför unitemission

iZafe genomför just nu en företrädesemission av units med en likvid om cirka 53,2 Mkr för att säkerställa en framgångsrik lansering av Dosell Konsument via Apoteket i Sverige och även ta produkten ut i Europa. Bolaget stärker dock inte bara kassan i syfte att satsa på sin egen produktlansering. Med devisen ”rätt medicin vid rätt tid” i ryggen kommer man framöver även att aktivt leta förvärv för att bredda sitt erbjudande för att skapa en heltäckande lösning för säker vård och medicinering.

Emissionen är garanterad till cirka 82,4 procent och bolaget har erhållit teckningsförbindelser för cirka 17,6 procent. Därmed omfattas erbjudandet till 100 procent av garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Vid högt intresse för emissionen kan en övertilldelning tillföra ytterligare cirka 7 Mkr.

Emissionslikviden är tänkt att disponeras enligt nedan:

  • Återbetalning av kreditfacilitet som bolaget tog upp under första kvartalet 2021 – 30 procent
  • Offensiva marknadsförings- och säljaktiviteter för Dosell Konsument – 20 procent
  • Produktutveckling för kontinuerliga förbättringar av Dosell – 10 procent
  • Eventuella förvärv – 20 procent
  • Rörelsekapital – 20 procent’
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
VILLKOR Erbjudandet avser en så kallad unitemission. För varje en på avstämningsdagen den 30 september 2021 innehavd aktie erhölls en uniträtt. En uniträtt berättigar innehavaren att teckna en unit, där en unit innehåller en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO10 B.
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO10 B Teckningskursen för varje unit är 1,50 kr. Varje teckningsoption ger sedan rätt att under perioden 27 september 2022 – 11 oktober 2022 teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 12 september 2022 – 23 september 2022. Bolaget tillförs då vid fullt utnyttjande ytterligare maximalt cirka 79,7 Mkr.
EMISSIONSVOLYM 53,2 Mkr + eventuellt 7 Mkr övertilldelning
TECKNINGSPERIOD 4 oktober – 18 oktober 2021
HANDEL MED UNITRÄTTER 4 oktober 2021 – 13 oktober 2021
PRE MONEY-VÄRDERING 53,2 Mkr
GARANTI & TECKNINGSFÖRBINDELSER Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (cirka 18 procent) och externa garantiåtaganden (cirka 82 procent).
DOKUMENT & INFO

Anmälningssedel

Länk för att teckna via Mangold
Länk för att teckna via Avanza

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev