Home Nyheter Invent Medic satsar med ny strategi och emission

Invent Medic satsar med ny strategi och emission

Ny strategi och emission för Invent Medic

Invent Medic satsar med ny strategi och emission

28 oktober, 2021

Lundabaserade Invent Medic fortsätter sin resa från att vara ett produktutvecklingsbolag till att bli mer kommersiellt inriktat femtechbolag. Med ny vd, ny strategi och nytt kapital hoppas man kunna få en ordentlig skjuts framåt. Som ett led i förändringen tar man nu in 24,1 Mkr via en företrädesemission i syfte att öka försäljningen av sitt patenterade kontinensstöd samt stödja den kommande lanseringen av sin menskopp.

Lundabaserade Invent Medic utvecklar och marknadsför produkter för att höja kvinnors livskvalitet i vardagen, där den första produkten Efemia kontinensstöd tar sikte på kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens. Efter att under några år varit ett utvecklingsfokuserat enproduktsbolag ser man nu fram emot att ställa in siktet på att bli mer kommersiellt fokuserat, samtidigt som portföljen utvidgas med nästa produkt i serien.

Satsar på att öka försäljning ytterligare

Hittills har man etablerat försäljning i Sverige, där kontinensstödet säljs i egen regi, och i ett antal europeiska länder där man använder sig av distributörer. Under de första nio månaderna 2021 sålde produkten för cirka 1,4 Mkr, vilket motsvarade en ökning på drygt 18 procent jämfört med samma period förra året. Procentuellt sett är det en bra ökning, men bolaget är inte nöjt utan vill se betydligt högre tillväxtsiffror framöver. Därför genomförs nu en serie satsningar för att kunna dra större nytta av den möjlighet som man ser på marknaden för kvinnohälsa.

Stor marknadspotential

Globalt lider omkring 700 miljoner kvinnor av ansträngningsinkontinens. För att avhjälpa problemen kan man i dag använda olika typer av inkontinensskydd som bindor och vuxenblöjor eller vaginalinlägg och i de fall besvären är allvarliga kan operation bli aktuellt. För att få en uppskattning av marknadens storlek kan nämnas att inlägg och vuxenblöjor för kvinnor uppskattas sälja för cirka 2,3 miljarder USD, enbart i USA.

Det som skiljer Efemia från marknadens övriga inkontinensprodukter är att den stödjer urinrörets naturliga slutningsfunktion, vilket i studier har visat sig vara en effektiv, smidig och uppskattad lösning på besvären, samt genom att den kan användas dagligen i upp till tre månader och enligt bolaget därmed är klimatsmart.

Ny vd tar över

När Invent Medic nu satsar på att öka sin närvaro på marknaden så gör man det med en ny vd vid rodret. Anna Lindström anslöt i början av oktober och tar med sin långa bakgrund av framgångsrikt affärsbyggande in i bolaget. BioStock fick en chans att prata med den nytillträdda vd:n för att lära känna henne bättre och för att höra hur hon ser på sin nya utmaning. Läs hela intervjun här.

Ett av de tydliga målen för att öka försäljningen framgent är att satsa på säljaktiviteter tidigt i kundresan och helt enkelt göra att fler får upp ögonen för att Efemia kontinesstöd finns. Planen är att bygga vidare på den strategi som man haft i Sverige och Norge, där fokus legat på kvinnor som är intresserade av träning. Rent geografiskt fortsätter arbetet i de elva länder som man hittills gett sig in i, med målet att inom de närmaste två åren vara väl etablerade på de nordiska, tyska och brittiska marknaderna.

»Vi växlar över resurser till att fokusera på de kvinnor som inte söker vård, vilket är en mycket stor grupp, och som vi kommer att träffa via samarbetspartners inom träning som löpargrupper, padelcenter, gym med fler.« – Anna Lindström, vd Invent Medic.

Lanserar en menskopp i slutet av 2021

Tillväxtresan kommer dock inte bara att bestå av satsningar på Efemia kontinensstöd. En ännu större marknad öppnas upp för bolaget när man i vinter lanserar Efemia menskopp. Siffror från Allied Market Research pekar på att marknaden för menskoppar kommer att nå en knapp miljard USD 2026, delvis drivet av en ökad medvetenhet kring menskoppens miljöfördelar jämfört med bindor och tamponger.

Efemia menskopp är en produkt som är framtagen för att vara bekvämare och enklare att använda än de menskoppar som finns på marknaden i dag. Bolaget har i två användarstudier fått en tidig indikation på att man träffat rätt och har redan nu fått ett mycket stort intresse kring produkten.

Genomför företrädesemission

För att finansiera satsningarna genomförs nu en företrädesemission på 24,1 Mkr. Emissionen är till 80 procent garanterad, varav teckningsförbindelser uppgår till 4,5 Mkr. Likviden från emissionen är planerad att användas enligt nedan:

  • Ökade försäljningsaktiviteter avseende Efemia kontinensstöd i Norden samt marknaderna i Tyskland och Storbritannien, med fokus på direktförsäljning till slutanvändare – 40 procent
  • Ökad digital marknadsföring och fokus på sociala medier direkt till användare på samtliga marknader – 40 procent
  • Marknadslansering på utvalda marknader i Europa av Efemia menskopp – 20 procent

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

VILLKOR En aktie ger på avstämningsdagen den 20 oktober en teckningsrätt och 4 teckningsrätter ger sedan rätt att teckna 3 nya aktier.
EMISSIONSVOLYM 24,1 Mkr
TECKNINGSPERIOD 22 oktober – 5 november 2021
PRE MONEY-VÄRDERING 32,2 Mkr
UTSPÄDNING Cirka 43 procent

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Länk för att teckna via Avanza
Länk för att teckna via Nordnet

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev