Home Intervjuer Toleranzia genomför riktad emission om cirka 42 Mkr

Toleranzia genomför riktad emission om cirka 42 Mkr

Toleranzia genomför riktad emission om cirka 42 Mkr

10 augusti, 2021

Bioteknikbolaget Toleranzia meddelade i går kväll att man beslutat om en riktad emission till Flerie Invest och Nordic Tender, förutsatt godkännande vid en extra bolagsstämma. Samtidigt föreslås Flerie Invests grundare Thomas Eldered för inval i bolagets styrelse. Emissionen förväntas inbringa upp till cirka 42 Mkr, som ska användas för att öka tempot i utvecklingen av bolagets huvudkandidat TOL2 – en potentiell ny behandling av den allvarliga nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis.

Thomas Eldered har en bakgrund som medgrundare och mångårig vd i CDMOn Recipharm, och leder idag det läkemedelsinriktade investmentbolaget Flerie Invest. Nordic Tender är helägt av Lars Molinder som har lång erfarenhet från kapitalmarknaden i seniora positioner inom investment banking med life science-inriktning.

BioStock kontaktade Toleranzias vd Charlotte Fribert för att få veta mer om vad emissionen och den nya ägarbilden betyder för bolaget.

Vad är målet med era läkemedelsprojekt?

Charlotte Fribert, vd Toleranzia AB.
Charlotte Fribert, vd Toleranzia.

– Våra läkemedelskandidater har potential att bli botande behandlingar mot en rad allvarliga autoimmuna sjukdomar som idag bara kan behandlas med symtomlindrande läkemedel. När du drabbas av en autoimmun sjukdom beror det på att kroppens immunförsvar felaktigt angriper ämnen från den egna kroppen. Med hjälp av vår teknologiplattform så utvecklar vi läkemedel som lär kroppen att sluta angripa dessa ämnen, kroppen börjar helt enkelt tolerera dem igen.

– Även om mycket arbete återstår innan det här blir godkända läkemedel så tyder de data vi hittills genererat på att det här kan bli revolutionerande behandlingar som kommer att göra stor skillnad för många svårt sjuka patienter.

Hur ser du på intresset från Flerie Invest att ta en position som ny huvudägare i bolaget?

– Både Flerie Invest och Nordic Tender har lång erfarenhet av att utvärdera och stödja life science-bolag och har visat sig väldigt träffsäkra i sina tidigare investeringar. Flerie Invests ambition att träda in som ny huvudägare i Toleranzia utgör en tydlig validering av den kommersiella potentialen och vetenskapliga kvaliteten i våra projekt. Att Flerie Invest, genom Thomas Eldered, också vill engagera sig i styrelsen ger oss möjlighet att ytterligare stärka kompetensen inom bolagsbyggande och läkemedelsutveckling. En mer balanserad ägarstruktur med en bra mix av stora och små investerare skulle dessutom skapa en bättre stabilitet för framtiden.

Hur ska ni använda kapitaltillskottet?

– Vi har hela tiden haft en ambitiös plan för att genomföra den första kliniska studien av vår längst framskridna läkemedelskandidat TOL2 som utvecklas för att erbjuda patienter med myastenia gravis en potentiellt botande behandling. Med en förstärkt finansiell position får vi möjlighet att utforma studien på ett sätt som kan förkorta utvecklingstiden och ge oss ett ännu starkare dataunderlag som stöd för utformningen av den slutliga registreringsstudien.

Vilka viktiga milstolpar i bolagets utveckling står näst i tur?

– Så snart tillverkningen av vår läkemedelssubstans färdigställts inleds en preklinisk toxikologisk studie av TOL2. Förutsatt gynnsamma resultat kan vi sedan starta den första kliniska studien.

– Samtidigt fortsätter vi att göra framsteg i utvecklingen av TOL3, där nästa steg är att uppnå prekliniskt proof-of-concept. TOL3 är vår läkemedelskandidat mot ANCA-vaskulit som är en sällsynt autoimmun sjukdom där patienterna på grund av allvarlig blodkärlsinflammation riskerar att drabbas av svåra organskador.

Avslutningsvis, hur långt avser ni att driva projekten innan ni börjar diskutera partnersamarbeten och licensieringsavtal?

– Dialoger med potentiella partner är redan en viktig del av vårt löpande affärsutvecklingsarbete, eftersom det tidigt skapar intresse för våra läkemedelsutvecklingsprojekt och ger oss värdefull kunskap om vilka krav de ställer. Eftersom utlicensieringsdiskussioner kan vara väldigt långdragna innan ett avtal nås så är det viktigt att initiera dem i god tid. Med fler långsiktiga och kapitalstarka ägare får vi dels en större frihetsgrad i hur långt vi kan ta projekten på egen hand, dels en bättre förhandlingsposition när vi väljer att inleda avtalsdiskussioner.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev